Direktøren for velferdetaten er øverste sjef for Oslos rusomsorg. Det betyr blant annet å gjøre politisk ledelse oppmerksom på hvor mange behandlingsplasser kommunen trenger. Foto: Christian Vassdal
Direktøren for velferdetaten er øverste sjef for Oslos rusomsorg. Det betyr blant annet å gjøre politisk ledelse oppmerksom på hvor mange behandlingsplasser kommunen trenger. Foto: Christian Vassdal

Mange sterke søkere kjemper om jobben som toppsjef for rusomsorgen i Oslo. Se søkerlista

En epoke på 20 år er slutt når Lilleba Fauske slutter som direktør for velferdsetaten i Oslo. Men det er mange sterke kandidater på søkerlista til jobben som øverste sjef for etatens omlag 1.000 ansatte.

Publisert

25 personer har søkt på jobben etter en av Oslo kommunes lengstsittende toppsjefer. Lilleba Fauske ble i sin tid ansatt som direktør for rusmiddelomsorgen da høyrepolitikeren Erling Lae var "menig" helse- og sosialbyråd på slutten av 1990-tallet. Onde tunger brukte av og til ordspillet Lille-Lae Fauske da toppsjefen og sosialbyråden fra Høyre opererte i tospann for å få orden på rusomsorgen i Oslo.

Toppsjef fra kriminalomsorgen vil bli etatsdirektør

Men velferdsetaten driver ikke bare med rusomsorg. Etaten har også ansvar for blant annet Prosentret, Ungbo, fri rettshjelp, uteseksjonen, tt-tjenesten, anskaffelser av sosialtjenester og tett samarbeid med NAVs ulike tjenester.

I 20 år har Lilleba Fauske vært øverste sjef for rusomsorgen i Oslo. Foto: Privat/Twitter
I 20 år har Lilleba Fauske vært øverste sjef for rusomsorgen i Oslo. Foto: Privat/Twitter

Blant de sterkeste kandidatene til å ta over etter Lilleba Fauske, er 60 år gamle Geir Barvik. Telemarkingen er i dag direktør for justisdepartementets kriminalomsorgsavdeling. Men fra tidligere har han ni år bak seg som administrerende direktør for Husbanken. Deretter var Barvik direktør for integrerings- og mangfoldsdirektoratet fra 2010 til 2016. Barvik har også hatt ulike sjefs- og lederjobber i kommunal- og regionaldepartementet.

Eks-rådmann med gylden fallskjerm fra Nes vil til Oslo

Både assisterende direktør for Frogner bydel, Odd Rune Andersen, og tidligere rådmann Johnny Pedersen i Nes kommune på Romerike, ønsker å bli velferdsdirektør i Oslo kommune. Begge er også aktuelle som søkere til den ledige jobben som bydelsdirektør i bydel Frogner. Pedersen har også søkt jobben som "eldregeneral" i Oslo - nærmere bestemt leder for seksjon for aldring og helse i kommunen.

Geir Barvik ønsker å bli direktør for velferdsetaten i Oslo. Foto: Husbanken
Geir Barvik ønsker å bli direktør for velferdsetaten i Oslo. Foto: Husbanken

Johnny Pedersen har en litt spesiell historie bak seg. Han var inntil november i fjor rådmann i Nes kommune, men gikk av med umiddelbar virkning, etter at to av Pedersens kommunalsjefer sa opp på grunn av Pedersens lederstil, ifølge Romerikes Blad. Med seg fikk Johnny Pedersen 1,8 millioner i etterlønn fra Nes kommune.

Sterke interne kandidater

Audrey Caroline Hamer er en annen sterk søker. Hun er i dag avdelingsdirektør for NAV arbeid og ytelser i Oslo. Hamer har også søkt den ledige, kommunale toppjobben som barne- og familiedirektør i Oslo.

Også Merete Hanch-Hansen er kommunal avdelingsdirektør. Men hun er å anse som en intern søker. Hanch-Hansen er i dag leder for velferdsetatens avdeling for forebygging og sentrumsarbeid. I likhet med Hamer figurerer Hanch-Hansen på søkerlista til jobben som barne- og familiedirektør i Oslo.

Utenfor Frelsesarmeen i Urtegata finnes mange av velferdsetatens klienter. Foto: Arnsten Linstad
Utenfor Frelsesarmeen i Urtegata finnes mange av velferdsetatens klienter. Foto: Arnsten Linstad

I likhet med Hanch-Hansen, er John Ingar Danielsen, også en intern søker til jobben som velferdsdirektør. Danielsen er i dag etatens direktør i avdelingen for rus og tilrettelagte boliger.

I det hele tatt er det flust av søkere med ordet direktør i tittelen. Felles for de fleste er at de er hakket under toppdirektørjobben på sine respektive arbeidsplasser. Blant disse direktørene finner vi Husbankens regiondirektør Guri Bergo og helsedirektoratets avdelingsdirektør Silje Anine Bell. Avdelingsdirektør i UDI, Christine Wilberg, er også på søkerlista.

Kirkelig styreleder vil ha toppjobb i Oslo kommune

Styrelederen for Kirkelig arbeidsgiverorgansisasjon, Hege Malterud, er også blant søkerne til stillingen som velferdsdirektør i Oslo. Malterud er også avdelingsdirektør i justis- og beredskapsdepartementet. Hun har mangeårig ledererfaring fra både offentlig forvaltning og kirkeliv.

Søkeren Anne Beate Sætrang har, som tidligere leder ved senter for rus- og avhengighetsbehandling ved Oslo universitetssykehus, solid erfaring med rusarbeid. Sætrang er i dag avdelingsleder for rus- og avhengighetsbehandling i Asker.

Flest kvinner søker topplederjobben

Vidar Remfeldt, som har vært konsulent i krisehåndtering, konfliktforebygging og arbeidsplasskonflikter, har også søkt jobben som direktør for Oslos velferdetat. Remfeldt har undervist ved Politihøgskolen, Diakonhjemmet høgskole og vært avdelingssjef i Oslo Røde kors. Remfeldt har tidligere også søkt jobb som institusjonssjef ved en av velferdsetatens institusjoner, Prindsen mottakssenter i Storgata.

Opprinnelig var det 27 søkere til jobben som velferdsdirektør i Oslo kommune. Men to søkere har trukket sitt kandidatur. Kjønnsfordelingen på søkerlista er verdt å merke seg. 15 søkere er kvinner, mens det er ni mannlige søkere til topplederjobben.

Her er hele søkerlista:

:direktor velferdsetaten

direktor velferdsetaten2

Powered by Labrador CMS