Anna Ryymin er utdannet som sykepleier. Nå har hun blitt ombud for byens brukere.
Anna Ryymin er utdannet som sykepleier. Nå har hun blitt ombud for byens brukere.

Hun blir Sosial- og eldreombud i Oslo og Pasient- og brukerombud

Anna Ryymin er brukernes nye vaktbikkje i Oslo. – Jeg takker for tilliten og gleder meg til å ta fatt på denne spennende, utfordrende og viktige rollen.

Publisert

Anna Ryymin er ansatt som pasient- og brukerombud for innbyggerne i Oslo og Viken og som sosial- og eldreombud for innbyggerne i Oslo. Ryymin kommer fra stillingen som avdelingsdirektør i bydel Gamle Oslo, der hun leder avdelingen med ansvar for helse- og omsorgstjenester til bydelens innbyggere.

– Jeg er sikker på at Anna Ryymin vil fylle denne rollen på en utmerket måte. Anna har god kjennskap til Oslo kommunes tjenestetilbud fra jobben som avdelingsdirektør i Bydel Gamle Oslo. Hun har også erfaring fra spesialisthelsetjenesten og har tidligere jobbet hos ombudet. Anna brenner for brukerne og er opptatt av brukermedvirkning, sier ordfører Marianne Borgen, som har ledet ansettelsesutvalget.

Anna Ryymins arbeidsgiver, som hun også rapporterer til, er bystyret.
Anna Ryymins arbeidsgiver, som hun også rapporterer til, er bystyret.

– Jeg takker for tilliten

– Jeg takker for tilliten og gleder meg til å ta fatt på denne spennende, utfordrende og viktige rollen. Jeg ser frem til å bli bedre kjent med ombudets kontor, pasient-, bruker- og pårørendeorganisasjoner og helse- og velferdsaktører. Jeg vil jobbe aktivt for å fremme dialog, samarbeid og kvalitet i helse- og velferdstjenestene i Oslo og Viken, sier Anna Ryymin.

Anna Ryymin er utdannet sykepleier. Hun starter i stillingen 1. oktober og er ansatt i en åremålsperiode på seks år. Hun tar over etter Anne-Lise Kristensen som har vært ombud i 12 år.

Fremover er Anna Ryymin som er ombudet brukerne i Oslo skal rapportere til når tjenestene i Oslo svikter.
Fremover er Anna Ryymin som er ombudet brukerne i Oslo skal rapportere til når tjenestene i Oslo svikter.

Vaktbikkje for brukerne

Ombudet arbeider for at pasienter, pårørende og brukere av helse- og sosialtjenesten skal få ivaretatt sine rettigheter. Hun skal bidra til økt kvalitet på tjenestene og at ansatte som virker i kommunens tjeneste ikke gjør feil eller forsømmer sine plikter.

Ombudet består av et kontor med 22 ansatte som kan hjelpe til i saker som gjelder blant annet sykehjem, barnevern, helsestasjon og fastlege.

Powered by Labrador CMS