Siden 2016 har etterforskede seksuallovbrudd i Oslo økt med 68,8 prosent. Oppklaringsprosenten ligger imidlertid på under 50 prosent – de fleste anmeldelsene blir henlagt.
Siden 2016 har etterforskede seksuallovbrudd i Oslo økt med 68,8 prosent. Oppklaringsprosenten ligger imidlertid på under 50 prosent – de fleste anmeldelsene blir henlagt.

Halvparten av anmeldte seksuallovbrudd i Oslo blir henlagt

Siden 2016 har etterforskede seksuallovbrudd i Oslo økt med 68,8 prosent. Oppklaringsprosenten ligger imidlertid på under 50 prosent.

Publisert

Halvårsrapporten fra Oslo politidistrikt viser at økningen av seksuallovbrudd har fortsatt i 2021, spesielt når det gjelder voldtektsanmeldelser, melder NRK.

Antall voldtektsanmeldelser har økt med 55 prosent, 83 prosent hvis man inkluderer voldtektsforsøk, sammenlignet med i fjor.

Oppklaringsprosenten har ligget på under 50 prosent de siste fire årene, bortsett fra i 2018.

Mer åpenhet rundt overgrep

Seksjonsleder på seksjon for seksuallovbrudd i Oslo politidistrikt, Ann Kristin Grosberghaugen, sier at sammenslåing av flere politidistrikt og en økning i internettovergrep kan være grunnen til økningen, sammen med at mer åpenhet rundt seksuelle overgrep kan gjøre at flere anmelder.

– Det er som kjent veldig stor henleggelsesprosent i voldtektssaker. Det handler ikke om at vi ikke tror på fornærmede, sier hun.

Må prioritere bedre

Daglig leder Rannveig K. Andresen ved Dixi Ressursenter i Oslo mener politiet må prioritere annerledes.

– Det må flere ressurser til når man får flere anmeldelser, og så må man også sørge for at man har flere som kan etterforske de sakene som gjelder voldtekt. sier Andresen.

Powered by Labrador CMS