Tall fra beredskapsetaten i Oslo viser at bydelen Alna per 7. august hadde 343 registrerte koronatilfeller.
Tall fra beredskapsetaten i Oslo viser at bydelen Alna per 7. august hadde 343 registrerte koronatilfeller.

Nav-sjef og bydelsdirektør i Alna slår alarm: - Koronakrisen kan ha utløst vedvarende arbeidsledighet i bydelen

Bydel Alna har høyere andel av familier med svake norskferdigheter, helseutfordringer, lav sysselsetting og fattige familier, sammenlignet med gjennomsnittet i Oslo, påpeker bydelsdirektør og Nav-sjef.

Publisert

Nav-sjefen og bydelsdirektøren i Alna slår alarm om konsekvensene av høy ledighet og økt pågang av personer som trenger sosialhjelp på grunn av koronapandemien.

Tall fra beredskapsetaten i Oslo viser at bydelen Alna per 7. august hadde 343 registrerte koronatilfeller.

Det er flest av alle de 15 bydelene i Oslo, melder VG. Målt i forhold til antall innbyggere har kun Stovner en høyere andel smittede.

Ber om at bydel Alna får mer penger

Nå ser fungerende Nav-leder Ann-Kari Staveli i bydel Alna og fungerende bydelsdirektør Halvor Voldstad med bekymring på utviklingen i arbeidsledighet.

— Et illevarslende tegn for bydelen er at nedgangen i arbeidsledige fra mars til mai kun er på 25 prosent, mot et snitt for Oslo på 37 prosent, skriver de to kommunelederne i en søknad om ekstra midler for å håndtere konsekvensene av koronakrisen.

— Vi frykter at dette kan bety at covid-19-krisen har utløst en vedvarende økt andel arbeidsløse i bydelen, skriver Staveli og Voldstad i søknaden.

Fra februar til juli økte tallet på sosialhjelpsbrukere i Alna fra 690 til 800.

— Vi er veldig bekymret over utviklingen, sier Staveli til VG.