Togstøyen er blitt verre etter påske, mener beboere i Gamlebyen. � Kan skyldes sluresår på skinner, svarer Bane Nor. Foto: Stian Maurveg
Togstøyen er blitt verre etter påske, mener beboere i Gamlebyen. � Kan skyldes sluresår på skinner, svarer Bane Nor. Foto: Stian Maurveg

Beboere i Gamlebyen klager på togstøy, men avvises av Bane Nor

� Godstog kjører gjennom Gamlebyen i en voldsom fart på natten. Vi skjønner ikke at de har lov til å kjøre så fort i boligstrøk, sier naboer. Ingen godstog kjører raskere enn 60 km/t, kontrer Bane Nor.

Publisert

Beboere langs jernbanesporet i Schweigaards- og Arups gate i Gamlebyen fortviler over støy og vibrasjoner fra gods- og tømmertogene som passerer på kvelden og natten. I tillegg til et forhøyet støynivå den siste tiden, er de bekymret for at bygningene skal ta skade av all ristingen som følger med de tyngste togene.

— Støyen økte etter påske

I Facebook-gruppen "Felles løft for Schweigaardsgate" er det flere naboer som reagerer på hastigheten godstogene har gjennom Gamlebyen. De forteller om et støynivå som gjør det umulig å ha vinduet åpent om sommeren, og bygninger rister når tungtransporten raser forbi.

— Vi er plaget med at godstogene kjører forbi i en voldsom fart på natten. Jeg skjønner ikke at de har lov til å kjøre så fort midt gjennom et boligstrøk, skriver nabo Jannicke Bergersen i Facebook-gruppen.

� Vi opplever ikke at Bane Nor tar støyklagene våre på alvor, sier beboer Ingeborg Moa i Gamlebyen. Foto: Stian Maurveg
� Vi opplever ikke at Bane Nor tar støyklagene våre på alvor, sier beboer Ingeborg Moa i Gamlebyen. Foto: Stian Maurveg

— Vi la merke til en spesiell lyd etter at de jobbet på sporet like før påske. Det bråker når togene spesielt i én retning kjører over et spesielt punkt, skriver Anita Hvambsahl.

Naboene er enige om at situasjonen har forverret seg det siste halve året, og at noe snart må gjøres.

—  Hos meg har glassene begynt å klirre, det har aldri skjedd før, forteller Tonje Merete Viken.

— Bane Nor tar oss ikke på alvor

VårtOslo har vært kontakt med et aktivt medlem av Facebookgruppen. Ingeborg Moa er bosatt i Arups gate, og har engasjert seg veldig i saken. Hun har ved flere anledninger vært i kontakt med Bane Nor, men Moa føler ikke at bekymringene hennes blir tatt på alvor.

— Jeg synes ristingen har blitt verre det siste halve året, og det er særlig tungtransporten som gir vibrasjoner i bygningen. Man blir litt nervøs når man sitter og rister i sofaen hver gang et tømmertog passerer.

— Hvis jeg hadde visst at vibrasjonene ikke hatt noen skadevirkning på hus, hadde jeg fint tålt at det hadde ristet litt. Når Bane Nor sier at det finnes lite dokumentasjon på at bygninger tar skade av vibrasjoner fra jernbane i drift, lurer jeg på hvilke bygninger det er gjort undersøkelser på, undrer Moa.

Hun ønsker at Bane NOR ser på muligheten for å reduserte farten på de tyngste togene før en eventuell dokumentasjon på skadevirkning er klar.

— Det meste av tungtransporten går på kveld- og nattestid, og da burde det være mulig å sette ned hastigheten gjennom dette veldig korte bebygde området i Gamlebyen, sier Ingeborg Moa.

Bane Nor hevder støy og rystelser er redusert

Bane Nor er ikke enig i kritikken fra naboene i Gamlebyen, og forteller til VårtOslo at støy og rystelser i området er redusert de siste årene.

— Rystelser er betydelig redusert etter fornyelsen av Oslo S og Brynsbakken i 2012. Det ble lagt inn bevegelige sporkryss som totalt forandret støybildet. Det har vi fått positive tilbakemeldinger på fra naboer, sier banesjef Guttorm Moss i Bane Nor.

Han sier at Bane Nor ikke har gjort noen undersøkelser om bygningene langs toglinjen gjennom Gamlebyen kan ha fått setningsskader.

— Vi har ingen kartlegging av naboeiendommer i forbindelse med ordinær drift av jernbane. Det gjøres derimot i forbindelse med nyanlegg hvor man gjør inngrep i grunnen, forklarer Moss

Støy kan skyldes sluresår på skinnene

Moss mener beboerne kan oppleve endringer i rystelser og støynivå hvis det oppstår lokale feil i sporet.

— Det er observert sluresår på et punkt på strekningen. Sluresår kan oppstå når et tog

� Ingen godstog kjører over 60 km/t gjennom Gamlebyen, forsikrer Bane Nor. Foto: Stian Maurveg
� Ingen godstog kjører over 60 km/t gjennom Gamlebyen, forsikrer Bane Nor. Foto: Stian Maurveg

starter opp og hjulene spinner. Det oppstår da en overflatefeil i skinnene, men i de fleste tilfeller lar det seg gjøre å reparere slike feil med sveising. Vi planlegger å gjøre en utbedring i Gamlebyen innen 1. juni, sier banesjefen.

Guttorm Moss sier videre at det er ikke finnes muligheter for å senke farten på godstogene gjennom Gamlebyen.

— Godstog kjører aldri over 60 km/t gjennom Gamlebyen

— Godstogene må ha en viss fart for å komme opp Brynsbakken. Hastigheten ut av Oslo sentralstasjon er satt til 90 km/t fra broen over Oslogate. Men et godstog vil ikke oppnå en slik hastighet, forklarer Moss

— I praksis vil ikke et godstog på vei inn til Oslo sentralstasjon kjøre mer enn maks 60 km/t for noen spor, og 40 km/t for de øvrige, sier banesjefen.

Han forsikrer at fartsgrensene blir overholdt, og hastigheten på togene overvåkes nøye.

— Det er automatisk hastighetsovervåking ved innkjøringssignalet til Oslo sentralstasjon, mens farten i tillegg registreres i en logg på togene, avslutter Guttorm Moss.

Powered by Labrador CMS