Frognerbadet er det eneste offentlige badet på Oslo vest og mangler muligheter til å bade på vinteren. En større investering trengs.
Frognerbadet er det eneste offentlige badet på Oslo vest og mangler muligheter til å bade på vinteren. En større investering trengs.

Oslo på bunnen ved tildelingen av idrettsmidler fra regjeringen

Oslo er prioritert lavest blant fylkene som trenger idrettsanlegg, ifølge regjeringens fordeling av spillemidler til idrettsformål.

Publisert

Oslo får 102 millioner kroner i den fylkesvise fordelingen av tilskudd til idrettsanlegg i 2022.

Oslo får dermed en million kroner mer enn Møre og Romsdal og en halv million mer enn Nordland, som er helt på bunnen.

Samtidig får Oslo 214 millioner mindre enn Viken, 134 millioner mindre enn Vestland og 85 millioner mindre enn Trøndelag viser oversikten over tildelte midler.

Stort behov for vedlikehold

Ifølge Oslos kommunes Behovsplan for idrett og friluftsliv 2019 – 2028 har Oslo store mangler knyttet til idrettsanleggene i byen.

– Vedlikeholdsetterslep på både anleggsmassen, infrastruktur og grunnleggende funksjoner preger tilbudene innen både idrett og friluftsliv. Det er behov for økt vedlikehold av eksisterende anlegg, infrastruktur og funksjoner. Det er behov for oppgraderinger og nyinvesteringer.

Byen mangler spesielt svømmehaller og flerbrukshaller. Ishaller som Manglerud og Hasle-Løren har store behov for vedlikehold.

Dyrt å bygge anlegg

– Det er dyrt å bygge anlegg. At flere kan delta er en hovedprioritering i regjeringas idrettspolitikk, sier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen i en pressemelding.

– Oslo har fått over 99 prosent av det de søkte på. Ingen andre fylker er i nærheten av så stor innvilgelsesprosent, sier statssekretær Gry Haugsbakken (AP) til VårtOslo.

Hun forklarer at fylkene faktisk aktivt må søke om penger.

Regjeringen har i denne runden fordelt nesten 3,3 milliarder kroner i spillemidler til idrettsformål i 2022, og av dette fordeles 1,7 milliarder til idrettsanlegg i kommunene.

Powered by Labrador CMS