Statens vegvesen har anbefalt en rekke nye regler for bruk av elsparkesykler.
Statens vegvesen har anbefalt en rekke nye regler for bruk av elsparkesykler.

Vegvesenet foreslår promillegrense og aldersgrense for elsparkesykler

Nytt regelverk for elsparkesykler går nå ut på høring. Promillegrense, 12 års aldersgrense, hjelm for unge og gebyr for flere personer på en elsparkesykkel er blant forslagene.

Publisert

Vegvesenet vil gi kommunene tydeligere hjemmel til å regulere parkering og bruk på offentlige areal. Kommuner skal også ha anledning til å ilegge utleierne gebyr for brudd på regler om hvor elsparkesykler stilles opp.

Samferdselsdepartementet ga i høst Statens vegvesen i oppdrag å utrede hvilke regler som kan tre i kraft før våren 2021. Dette forutsetter at nye regler kommer som endringer i forskriftene under vegtrafikkloven. Forslag til regelendringer berører ikke vanlige sykler og elsykler.

«Liten elektrisk motorvogn»

Til nå har elsparkesykler, hoverboards, Segways og lignende elektriske kjøretøy blitt regulert som sykkel i kjøretøyforskriften. Men dette er motoriserte kjøretøy, og nå foreslår Vegvesenet å opprette en kategori med benevnelse «liten elektrisk motorvogn» som gjør det mulig å lage fornuftige regler for en ny type mobilitet.

Vegvesenet foreslår promillegrense på linje med andre motorkjøretøy på 0,2, aldersgrense, hjelmpåbud og fartsgrense. Derimot ønsker ikke Statens vegvesen krav om føreropplæring eller registering som motorvogn.

- Det gjelder å finne en balanse. Vi ønsker ikke å strupe en ny bransje. Men vi ønsker ordnede forhold for alle trafikanter, sier Anette Hauge i Statens vegvesen, i en pressemelding.

Hun legger til at forslagene også er motivert av trafikksikkerhet for brukerne. I høringsbrevet omtales ulykkene og skadepotensialet med grunnlag i legevaktundersøkelsen i Oslo.

Krav om gangfart på fortau

Tilbudet av elektriske sparkesykler eksploderte på kort tid, og dette tyder på at kjøretøyene dekker et behov og gir brukeren positiv nytte. Det kan komme flere nye typer elektriske kjøretøy på markedet. Utbredelsen og bruken av slike kjøretøyer må skje på en trafikksikker måte – for dem som bruker slike kjøretøy og for alle andre trafikanter.

Selv om elsparkesykkel blir motorvogn, skal den kunne benyttes på de arealene og på tilnærmet samme måte som sykler brukes i dag. Unntak fra dette skal skiltes. I høringen spiller Vegvesenet inn et mulig krav om «gangfart» på 6 km/t når en elsparkesykkel passerer gående på gangvei eller fortau.

De viktigste forslagene

• Mulig å ilegge parkeringsgebyr for overtredelser av parkeringsreglene.

• Aktuelt å forby små elektriske kjøretøy å parkere på fortau.

• Promillegrense på 0,2 for små elektriske kjøretøy.

• Gangfart ved passering av gående på gangveg, fortau eller i gangfelt presiseres til 6 km/t.

• 12-års aldersgrense for å kjøre små elektriske kjøretøy og krav til legitimasjon.

• Krav om hjelm for bruk av små elektriske kjøretøy generelt, eventuelt begrenset til barn under 15 år.

• Mulighet for lokale myndigheter til å etablere skiltede soner for små elektriske kjøretøy med parkeringsforbud, særskilt fartsgrense eller generelt bruksforbud.

• Overtredelsesgebyr ved flere enn en person på små elektriske kjøretøy.

• Klargjør at trafikkreglene ikke begrenser den kommunale eierrådigheten.

• Overtredelsesgebyr for bruk av kjøretøy med toppfart eller effekt utover det som er tillatt for små elektriske kjøretøy og elsykkel.

• Det er aktuelt å endre klassifisering av små elektriske kjøretøy fra sykkel til en ny klasse motorvogn. Ved klassifisering som motorvogn er det aktuelt å innføre forsikringsplikt.

PS: Denne saken har du fått lese gratis. Vi håper at du syntes den var bra. Vi lever av og for oslofolk. Tegn et abonnement, slik at vi kan fortsette å lage god journalistikk som engasjerer og rører deg, der du lever. Til deg som allerede abonnerer, tusen takk.

Powered by Labrador CMS