Ruseløkka skole. Foto: Wikipedia
Ruseløkka skole. Foto: Wikipedia

Rivingen av Ruseløkka skole kan bli et halvt år forsinket

Plan- og bygningsetaten setter behandlingen av rivingen av Ruseløkka skole i bero til Sivilombudsmannen har avsagt sin avgjørelse i saken.

Publisert

Tirsdag denne uken vedtok plan og bygg å sette behandlingen av rivesøknaden for Ruseløkka skole på vent i påvente av Sivilombudsmannens behandling av klagen fra initiativet bak bevaring av skolen.

— Vi har besluttet å gi klagen oppsettende virkning. Det vil si at vi ikke vil ferdigbehandle rivesøknaden før det kommer en konklusjon fra Sivilombudsmannen, sier senior kommunikasjonsrådgiver i plan og bygg, Rolf A. Rolid til VårtOslo.

Kan bli utsatt opptil et halvt år

Avgjørelsen fra plan og bygg gjør at rivestarten, i verste fall, kan bli utsatt med opptil et halvt år. For øyeblikket vurderer Sivilombudsmannen om de skal behandle klagen fra innbyggerinitiativet for bevaring av Ruseløkka skole.

Kommunikasjonssjef hos Sivilombudsmannen, Anette Hansen. Foto: Sivilombudsmannen
Kommunikasjonssjef hos Sivilombudsmannen, Anette Hansen. Foto: Sivilombudsmannen

— Vi er nå i ferd med å vurdere om vi skal ta klagen til behandling. Dette gjør vi bare om vi mener en slik behandling vil være til gunst for klageren. Denne avgjørelsen håper vi å ha ferdig i løpet av åtte uker, sier kommunikasjonssjef Anette Hansen.

Hun opplyser at videre behandling av klagen, dersom Sivilombudsmannen vedtar å gå videre med saken, høyst sansynlig vil ta tre måneder eller mer.

— Det er vanskelig å si noe helt konkret om hvor lang tid en full behandling av klagen vil ta. Dette beror på en rekke faktorer. Det vi kan si, er at vi i fjor hadde en gjennomsnittlig behandlingstid på vel tre måneder på slike saker, opplyser Hansen.

Utsettelse kan gi store konsekvenser

En mulig utsettelse av rivingen kan gi store konsekvenser. Dersom Sivilombudsmannen bestemmer seg for å behandle klagen fullt ut, kan dette forsinke rivningsstarten med opptil et halvt år. En slik utsettelse vil vanskeliggjøre det å ha en ny skole ferdig til planlagt åpning ved skolestart høsten 2020.

I dag busses en stor del elevene ved skolens barnetrinn til Vollebekk skole, mens elevene på ungdomstrinnet holder til i lokaler i nabolaget. En utsettelse av skoleprosjektet vil kunne bety at utdanningsetaten nok en gang må finne erstatningslokaler for elevene på barnetrinnet. Dette som et resultat av at det fra skolestart i 2020 ikke vil være ledig kapasitet på Vollebekk. Foreldre ved skolen synes utsettelsen er utrolig trist.

— Nå står vi i fare for å ikke få en ny skole i det hele tatt eller at det tar 10 år. Barna våre får ikke oppleve de gode stundene og minnene som vi fikk oppleve her, og det synes vi er utrolig trist, sier Gro Skåland, nestleder i Ruseløkka skoles FAU til VårtOslo.

Sterkt engasjement mot riving

Tilhengerne av bevaring har kjempet en lang kamp mot rivingsplanene. Etter at bystyret i november vedtok rivningen, og fylkesmannen, en måned senere, avviste klagen på vedtaket, har alt ligget til rette for at rivningsarbeidene kunne begynne.

Bevaringstilhengerne har derimot fått et nytt håp med klagen til Sivilombudsmannen.

— Vi er imot riving og mener at Fylkesmannens vedtak bygger på uriktig lovforståelse. Fylkesmannen har tolket loven feil, hopper over relevante anførsler og har ikke gitt saken en grundig behandling, sa Anine Ung i innbyggerinitiativet, til Dagsavisen, etter at klagen var sendt Sivilombudsmannen.

Powered by Labrador CMS