Raymond Johansen deltok under klimatoppmøtet i Bonn. Her sammen med Charles Mwite, ordfører i Dar es Salaam, og Helen Fernandez, ordfører i Caracas. Foto:  Raymond Johansen
Raymond Johansen deltok under klimatoppmøtet i Bonn. Her sammen med Charles Mwite, ordfører i Dar es Salaam, og Helen Fernandez, ordfører i Caracas. Foto: Raymond Johansen

Klimavennlig reising er viktig, sier Raymond Johansen. Men selv tok han fly til klimatoppmøtet i Bonn, uten å kjøpe klimakvoter

Publisert

Under klimatoppmøtet nylig pekte ex-guvernør Arnold Schwarzenegger på Raymond som en av «heltene i vår grønne energirevolusjonen». Han «kan lede oss med sitt eksempel».

Byrådsleder Raymond Johansen har tidligere erklært at klimavennlig reising er viktig. Og byrådspartiene, inkludert AP, SV OG MDG, gikk i fjor mot en tredje rullebane på Gardermoen, fordi de frykter økt flytrafikk. En tredje rullebane på Gardermoen bryter med de overordnede klimamålene, mente de.

Han leder med sitt eksempel

Under klimatoppmøtet i Bonn nylig skrøt også tidligere California-guvernør Arnold Schwarzenegger av miljøinnsatsen til Oslo og spesielt av byrådsleder Raymond Johansen.

«Dette er heltene i våre grønne energirevolusjonen. Nå er det vår jobb å la verden kjenne til deres navn, å løfte dem og sette søkelyset på dem, så de kan lede oss med sitt eksempel, slik at andre kan kopiere deres arbeid.»

Men både byrådslederen selv og hans nærmeste politiske rådgiver, Tor-Henrik Andersen, kom seg til klimatoppmøtet på en måte som både miljøorganisasjonen WWF og miljøpolitisk talsmann i Oslo Arbeiderparti fraråder.

– Burde kjøpe klimakvoter

Tor-Henrik Andersen og Raymond Johansen fløy begge til klimatoppmøtet i Bonn uten å kjøpe klimakvoter. Foto: Arbeiderpartiet / Flickr
Tor-Henrik Andersen og Raymond Johansen fløy begge til klimatoppmøtet i Bonn uten å kjøpe klimakvoter. Foto: Arbeiderpartiet / Flickr

– Jeg syns ledende politikerne burde kjøpe klimakvoter. Det skal jeg si til Raymond, sier Andreas Halse, miljøpolitisk talsperson for Arbeiderpartiet i Oslo.

Han beklager at kvotesystemet i EU ikke er så effektivt, samtidig påpeker han at det ikke blir noe bedre av at byrådets talspersoner lar være å bruke det.

– Kvotesystemet er mye mindre effektivt enn det kunne vært. Men jo flere som kjøper kvoter, jo bedre blir det, sier Halse.

Hva er klimakvoter?

Å kjøpe en klimakvote innebærer å kjøpe en tillatelse til å slippe ut klimagasser. Hensikten med klimakvotesystemet er å bidra til å redusere utslippene av klimagasser på en kostnadseffektiv måte. EUs kvotesystem, som Norge er en del av, er et virkemiddel for å nå målet om å redusere utslippene i Europa med 20 prosent innen 2020, sammenlignet med hva de var i 1990.

Den norske regjeringen foreslo i statsbudsjettet for 2017 å sette av 260 millioner kroner til kjøp av klimakvoter (s. 27).

Også byråd for miljø og samferdsel, Lan Marie Nguyen Berg, deltok under klimatoppmøtet i Bonn. Men i motsetning til byrådslederen og hans byrådssekretær, kjøpte Berg klimakvoter.

– En dum forglemmelse

Miljøpolitisk leder i miljøorganisasjonen WWF, Ingrid Lomelde, mener byrådets representanter burde opptre som bedre forbilder.

– Det der må ha vært en dum forglemmelse fra byrådets side. En by som skal være miljøhovedstad i 2019, burde ta ansvaret for klimautslippene sine. Selve utslippene fra flyturen får man ikke gjort noe med. Men kjøp av kvoter sørger for ressurser til å fange karbon, redde skog eller lage fornybar energi andre steder. Vi håper alle i Oslo kommune vil gjøre dette, men også forbilder kan forglemme seg innimellom, sier hun.

Ingrid Lomelde er miljøpolitisk leder i WWF. Foto: Anja Elmine Basma / WWF
Ingrid Lomelde er miljøpolitisk leder i WWF. Foto: Anja Elmine Basma / WWF

– Klimakvoter ikke eneste løsning

Også Marius Holm, i miljøstiftelsen Zero, mener klimakvoter er en god ide.

– Det er veldig viktig at byrådet deltar under klimatoppmøtet. Det er også viktig at de kommer seg dit på en effektiv måte. Klimakvoter er supert og kan bidra til å nøytralisere forurensningen.

Marius Holm forstår om byrådet vil jobbe for klimaet på andre måter enn ved å kjøpe klimakvoter. Foto: Wikipedia
Marius Holm forstår om byrådet vil jobbe for klimaet på andre måter enn ved å kjøpe klimakvoter. Foto: Wikipedia

Men Zero selv kjøper ikke klimakvoter ved flyreiser.

– Klimakvoter er ikke den eneste måten å hjelpe klimaet på. Vi bruker heller pengene på andre prosjekter, og vi har full respekt for at også Oslo kommune kan bruke pengene på andre måter, sier Holm.

– Klimakvoter er høyst omdiskutert

Silje Lundberg, leder av Norges Naturvernforbund, synes det er kjempebra at byrådet var med på klimatoppmøtet. At byrådets representanter ikke kjøpte klimakvoter, vil ikke hun si noe på.

– Klimakvoter er høyst omdiskutert. For å være ærlig synes jeg klimakvoter er en tullesak. Om du har kjøpt klimakvoter eller ikke, er ikke noe vi sier noe på, sier Lundberg.

Silje Lundberg, leder av Naturvernforbundet, mener klimakvoter er tullete. Foto: Wikipedia
Silje Lundberg, leder av Naturvernforbundet, mener klimakvoter er tullete. Foto: Wikipedia

Vil kjøpe klimakvoter i fremtiden

Byrådssekretær Tor-Henrik Andersen har denne forklaringen på hvorfor han og Raymond Johansen lot være å kjøpe klimakvoter:

– Det fins mange ulike typer klimakvoter, og kommunen vurderer nå hvilke system vi skal bruke. Det er bakgrunnen for at vi ikke kjøpte i denne omgang. Så snart vi har et system på plass, vil det være naturlig at vi kjøper klimakvoter på våre reiser, sier Andersen.

Powered by Labrador CMS