Bystyrets miljø- og samferdselspolitikere på befaring i Løkkeveien. Fra høyre; Lene Løken (Ap), Hermann Kopp (H), Andreas Halse (Ap), Eirik Lae Solberg (H) sammen med Geir Rognlien Elgvin fra Ruseløkka-aksjonen. Foto: Arnsten Linstad
Bystyrets miljø- og samferdselspolitikere på befaring i Løkkeveien. Fra høyre; Lene Løken (Ap), Hermann Kopp (H), Andreas Halse (Ap), Eirik Lae Solberg (H) sammen med Geir Rognlien Elgvin fra Ruseløkka-aksjonen. Foto: Arnsten Linstad

Venstre vil ha tidsfrist for en trafikkløsning i Løkkeveien

Publisert

Venstres bystyremedlem Guri Melby fremmer et forslag der hun ber byrådet vurdere stengning av den sterkt trafikkerte Løkkeveien i løpet av sommeren.

— Beboerne i og rundt Løkkeveien og elevene ved Ruseløkka skole lever med at over 15.500 biler, tungtransport og busser kjører gjennom gaten hvert døgn. Nå er vår tålmodighet i ferd med å renne ut. Miljøbyråd Lan Marie Nguyen Berg må komme med konkrete, trafikkreduserende tiltak senest innen september 2017, sier Guri Melby (V).

Guri Melby (V) Foto: Arnsten Linstad
Guri Melby (V) Foto: Arnsten Linstad

Bilene forsvinner ikke ved stengning

Forslaget fra Venstre må først gjennom miljø- og samferdselskomiteen før bystyret kan stemme over om Løkkeveien skal helt eller delvis stenges. Det innebærer at Oslos bystyre-politikere ikke rekker å gjøre noe med situasjonen i Løkkeveien før etter sommeren.

— Arbeiderpartiet er, i likhet med alle andre partier i bystyret, opptatt av at vi må finne en løsning for å redusere trafikken i Løkkeveien. Spørsmålet er bare hvor trafikken skal ledes. Bilene forsvinner ikke selv om gaten blir helt eller delvis stengt. Da øker trafikkbelastningen et annet sted, sier Aps fraksjonsleder i miljø- og samferdselskomiteen, Andreas Halse.

Byråkrat-tabbe med fotoboks

På under ett år har det vært tre alvorlige påkjørsler av fotgjengere i tungt trafikkerte Løkkeveien. Og det er snart åtte måneder siden bystyreflertallet påla miljøbyråd Lan Marie Nguyen Berg og det rødgrønne byrådet å sørge for at det ble satt opp en fotoboks i Løkkeveien. Håpet var at fotoboksen ville få bilistene til å holde fartsgrensen på 30 km/t.

Mer enn 15.500 biler, busser og tunge trailere kjører daglig gjennom Løkkeveien. Foto: Arnsten Linstad
Mer enn 15.500 biler, busser og tunge trailere kjører daglig gjennom Løkkeveien. Foto: Arnsten Linstad

Men en klønete byråkrat-tabbe i bymiljøetaten sørget for at fotoboksen fortsatt glimrer med sitt fravær utenfor Ruseløkka skole. Bymiljøetaten tolket feilaktig Statens Vegvesens retningslinjer dit hen at fotobokser ikke kan settes opp der fartsgrensen er under 50 km/t. Ingen i etaten med ansvaret for å følge opp de folkevalgtes vedtak om fotoboks tok skriftlig kontakt med vegvesenet for å sjekke om det likevel er mulig med fotoboks. Svaret kom gjennom media — vegvesenet avviste ikke fotoboks i Løkkeveien.

Politikere på befaring

Allerede i 1971 begynte beboere i Vika og Ruseløkka å slåss mot biltrafikken gjennom sentrumsbydelen. 46 år senere er trafikken verre enn noensinne. Fredag var flere av bystyrets miljø- og samferdselspolitikere med Ruseløkka-aksjonen på en gåtur opp Løkkeveien til Henrik Ibsens gate. De fikk se, høre og føle den tette trafikken på kroppen. I tillegg ble de informert av aksjonens medlemmer. Hensikten var å forklare politikerne hvor viktig det er å redusere trafikken over Ruseløkka.

Rett forbi Ruseløkka skole går det tett trafikk gjennom Løkkeveien. Beboere frykter, ikke uten grunn, påkjøring og personskader. Foto: Arnsten Linstad
Rett forbi Ruseløkka skole går det tett trafikk gjennom Løkkeveien. Beboere frykter, ikke uten grunn, påkjøring og personskader. Foto: Arnsten Linstad

— Det er åpenbart at trafikkbelastningen er alt for stor. Alle skjønner det. Jeg er sikker på at byrådet vil komme med fornuftige løsninger. Problemet er at mange instanser må ha et ord med i laget. Statens vegvesen, brannvesenet, Ruter, Sporveien og politiet er alle også part i saken. Men Ap er åpne for flere løsninger når saken kommer til bystyret, sier Andreas Halse til VårtOslo.

Powered by Labrador CMS