Trondheims regulerer bruken av elsparkesykler. Oslo kan følge etter

– I Oslo har vi ikke sett det som juridisk mulig å regulere elsparkesyklene. Vi registrerer at Trondheim mener det er grunnlag for dette. Da bør også vi gå en ny runde og se om vi skal la oss inspirere, sier Andreas Halse (AP).

Publisert

I motsetning til frislippet i Oslo, tar nå et flertall i Trondheims formannskap grep og setter en foreløpig stans for det populære fremkomstmiddelet.

Politikerne i Trondheim henviser blant annet til byens politivedtekter og regelen om at folk ikke kan sette fra seg gjenstander som hindrer allmenn ferdsel (paragraf tre).

Det er flere sider ved bruken av elsparkesykler de lokale politikerne ønsker å få kontroll med før disse blir å se igjen i bybildet i Trondheim.

Antallet elsparkesykler må ned

VårtOslo han snakket med Geirmund Lykke (Krf) fra formannskapet i Trondheim. Han var blant dem som satte ned foten.

Geirmund Lykke (Krf) var med og satte ned foten for elsparkesyklene i Trondheim. Foto: Daniel Mork / KrF
Geirmund Lykke (Krf) var med og satte ned foten for elsparkesyklene i Trondheim. Foto: Daniel Mork / KrF

– Først og fremst handler dette om at alle som skal drive handel i det offentlige rom skal ha avtale og tillatelse til dette. I tillegg mener vi at erfaringene fra Oslo gir oss grunn til å regulere dette på en skikkelig måte.

Les også: Over to skader per døgn med elektrisk sparkesykkel i Oslo

Han ser for seg at reguleringen retter seg både mot antallet elsparkesykler i byen og hvor disse skal parkere, slik tilfellet er med bysyklene.

– Byen skal være for alle

Et annet viktig tema er hvorvidt elsparkesyklene skal kjøre i veien eller på fortauene.

– Vi vet at kjøringen på fortauene er noe av det som bekymrer fotgjengerne mest, og spørsmålet er om vi ivaretar deres interesser godt dersom vi fortsetter å la dem kjøre på der.

Også Marte Løvik (Trondheim SP) er skeptisk.

– Jeg har kun 70 prosent synsevne. Elsparkesyklene gjør at jeg antagelig ikke kan bruke byen som andre. Det samme gjelder for dem som bruker rullator. Byen vår skal være til for alle, da kan vi ikke ha elsparkesykler hensatt overalt, mener hun.

Oslo kommune vurderer å følge etter Trondheim og innføre reguleringer for utleie av elsparkesykler. Foto: Geir Olsen / NTB scanpix
Oslo kommune vurderer å følge etter Trondheim og innføre reguleringer for utleie av elsparkesykler. Foto: Geir Olsen / NTB scanpix

Krav også i Oslo

Også i Oslo er det stilt krav til selskapene som leier ut elsparkesykler. De inkluderte blant annet:

* Syklene skal være utstyrt etter de krav som stilles i forskrift om krav til sykkel, med for eksempel bremser, lys foran og bak og signalklokke. Hastighetsbegrensninger for elsykler og el-sparkesykler skal også følges.

* Tjenestetilbyder skal selv følge trafikkreglene i deres utførelse av driftstjenester. For eksempel skal driftsbiler ikke stanse i sykkelfelt, på fortau, eller kjøre i sykkelvei og i park- og friområder. Det oppfordres til bruk av lastesykkel i driften fremfor varebil.

* Tjenestetilbyder bør informere sine kunder om trafikkregler og hvordan syklene brukes på en trygg måte.

* Tjenestetilbyder skal aktivt følge opp deres sykler. Det innebærer å fjerne ødelagte eller defekte sykler, rydde sykler som står til hinder for øvrig ferdsel og fjerne sykler som er forlatt i sjøen, elver, skogsområder og så videre.

Vet ikke om retningslinjene er fulgt

Om retningslinjene er fulgt opp av kommunen, er uklart.

– Vi utarbeidet noen retningslinjer som vi henstilte de ulike utleieselskapene til å følge, men jeg har ikke nok oversikt til å si om disse er etterlevd, sier Andreas Halse, samferdselspolitisk talsperson for AP i Oslo bystyre.

Andreas Halse er samferdselspolitisk talsmann i Oslo AP. - Det er godt mulig vi lar oss inspirere av det som skjer i Trondheim, sier han.
Andreas Halse er samferdselspolitisk talsmann i Oslo AP. - Det er godt mulig vi lar oss inspirere av det som skjer i Trondheim, sier han.

Ifølge Halse kan Oslo ende opp med å gjøre som Trondheim.

– I Oslo har vi ikke sett det som juridisk mulig å regulere elsyklene. Vi registrerer at Trondheim mener det er grunnlag for dette, og da er det grunnlag for å gå en ny runde og se om vi skal la oss inspirere, sier Halse til VårtOslo.

Halse vil ikke si om det er aktuelt med faste parkeringssoner, slik som med bysyklene, men han innrømmer at høy fart og parkering er noe av det som bekymrer mest.

– Vi ønsker en trygg by

Byråd for miljø og samferdsel, Lan Marie Nguyen Berg, bekrefter at det kan være aktuelt å innføre lokale reguleringer også i Oslo. De går gjennom vedtaket og lovhjemlene som Trondheim kommune har brukt.

Hun henviser til at det har vært flere ulykker med elsykler og at elsparkesykler har skapt flere farlige situasjoner, blant annet for eldre, blinde og andre med nedsatt funksjonsevne.

– Vi ønsker at det skal være trygt for alle å ferdes i byen, uten forsøpling, sier Lan Marie Nguyen Berg (MDG) byråd for miljø og samferdsel, sier hun til NTB.

Samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) er kritisk til reguleringen av elsparkesykkel i Trondheim. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix
Samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) er kritisk til reguleringen av elsparkesykkel i Trondheim. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

Dale er kritisk

Samferdselsminister Jon Georg Dale er kritisk til en regulering, ifølge Aftenposten. Selv om Trondheim antakelig har lov til å stramme inn etter regelverket, mener samferdselsministeren at dette ikke er veien å gå.

– Det er ikke forbud og offentlig regulering som kan løse dette. Men man må få parkeringssituasjonen til å fungere bedre. Aktørene selv bør finne fornuftige løsninger i samarbeid med kommunene, sier Dale.

Han har invitert aktørene som opererer i Oslo, til et møte den 16. september.

Powered by Labrador CMS