Her planlegger BaneNor Eiendom å bygge en mastodont av et kontorbygg. Foto: Vegard Velle
Her planlegger BaneNor Eiendom å bygge en mastodont av et kontorbygg. Foto: Vegard Velle

Massive naboprotester til tross, BaneNor Eiendom står på sitt i striden om busstomta i Schweigaards gate

Publisert

BaneNor Eiendom ønsker fortsatt å bygge en "grå mastodont" på bussoppstillingsplassen i Schweigaards gate i Gamlebyen. 

På forsommeren møtte utbyggingsplanene for bussoppstillingstomta i Schweigaards gate 35-51. sterk motstand fra naboer og andre da de ble presentert av BaneNor Eiendom. Etter at forslaget nå har vært ute til høring, har utbyggeren kun gjort kosmetiske endringer i det opprinnelige forslaget. Kritikken fra naboene er i liten grad blitt hørt.

Under et møte, i regi av Gamlebyen Beboerforening, onsdag kveld var det det både skuffelse og oppgitthet å spore hos de tilstedeværende. Naboene føler seg overkjørt.

— Dette blir verken pent eller fornuftig. I dag har vi satt ned en arbeidsgruppe som vil arbeide for å få stanset utbyggingsplanene slik de framstår nå, sier leder i beboerforeningen, Andreas Gausdal Drevland.

Håpet på åpning av Hovinbekken

Det er ikke bare lokalbeboerne som reagerer. Oslo Elveforum har lenge vært sterkt kritiske til utbyggingsplanene på tomta. I sin høringsuttalelse la de vekt på ønsket om å åpne Hovinbekken gjennom eiendommen og få etablert et vannspeil mot sjøen der bekken rant ut i fjorden i middelalderen. Dette er innspill utbyggeren har oversett.

Rådgiver i Oslo Elveforum, Are Eriksen. Foto: Miljøforeningen Akerselvas Venner
Rådgiver i Oslo Elveforum, Are Eriksen. Foto: Miljøforeningen Akerselvas Venner

— Det er skuffende at utbyggeren verken vil ha vannspeil eller en åpning av Hovinbekken gjennom området. Heldigvis vurderer plan- og bygningsetaten et alternativt forslag, hvor åpning av bekken er foreslått utredet, sier rådgiver i Oslo Elveforum, Are Eriksen.

Han understreker at forumet i sitt ønske om tiltak har byantikvaren med på laget. Utbyggingsplanene må stoppes, mener han.

Beboere vil utøve press

Under onsdagskveldens møte ble beboerforeningens medlemmer enige om å forsøke og utøve press for å få endret eller stoppet planene. En arbeidsgruppe vil snarest ta kontakt både med planmyndigheter og politikere for å vise sin misnøye med utbyggingsprosjektet.

Det reviderte planutkastet er nå til vurdering hos plan- og bygningsetaten. Etter deres behandling av BaneNor og sitt eget forslag, vil saken bli oversendt til politisk behandling.

— Viktig tomt for infrastrukturen

Hos BaneNor Eiendom er de godt kjent med innsigelsene fra naboer og andre interessenter. Prosjektsjef Rune Breivik forsikrer overfor VårtOslo at de har tatt til seg alle innsigelsene og har forsøkt å gjøre alle til lags ved utformingen av planprogrammet.

— Tomta det her dreier seg om er svært viktig for jernbanens infrastruktur. Vi har, når det gjelder ønsket om åpning av Hovinbekken og vannspeil, forholdt oss til egne vurderinger på at dette ikke er gjennomførbart. Et alternativ, med åpning av bekken, vil bli vurdert i planprosessen, sier Rune Breivik.

Powered by Labrador CMS