Nesten 4000 personer er kartlagt i russtatistikken som ble publisert denne uken. Foto: André Kjernsli
Nesten 4000 personer er kartlagt i russtatistikken som ble publisert denne uken. Foto: André Kjernsli

Ny rusrapport: 512 personer med rus helt bostedsløse i Oslo

— Det er lite variasjon i antallet rusbrukere fra år til år, da må man spørre seg om man har de riktige verktøyene eller om verktøyene brukes riktig.

Publisert

Tallene er basert på at Oslo kommunevelferdsetaten har i 2019 kartlagt 3968 personer som mottar tjenester på bakgrunn av rusproblemer.

Riktig ressursbruk?

— Det er lite variasjon i tallene fra år til år, da må man spørre seg om man har de riktige verktøyene eller om verktøyene brukes riktig. Det hjelper ikke å ha en flott skrutrekker dersom man egentlig trenger en hammer, sier Tonje Jevari.

Hun er organisasjonssekretær i Foreningen for Human Narkotikapolitikk, og tok del i en paneldebatt i etterkant av presentasjonen.

Tonje Jevari, med mikrofon, stilte spørsmål ved om ressursene blir brukt riktig. Foto: André Kjernsli
Tonje Jevari, med mikrofon, stilte spørsmål ved om ressursene blir brukt riktig. Foto: André Kjernsli

Bolig og aktivitet viktigst

Boligsosial kartlegging viser at 512 personer med rus eller rus og psykiske
helseproblemer står helt uten egnet bolig i Oslo.

I tillegg til egen bolig, er meningsfylt innhold i hverdagen noe som trekkes frem, enten det er jobb eller andre aktiviteter. Men mer enn én av tre rusmisbrukere har ikke har et slikt tilbud.

Å ha noe meningsfylt å gå til er viktig for de kartlagte, her fra Fyll Dagene-messen i forrige uke Foto: André Kjernsli
Å ha noe meningsfylt å gå til er viktig for de kartlagte, her fra Fyll Dagene-messen i forrige uke Foto: André Kjernsli

65 prosent av de kartlagte i Oslo har alvorlig problemomfang på alle eller nesten alle levekårsområdene; rusbruk, bolig, arbeid/aktivitet, økonomi, fysisk og psykisk helse, sosialt nettverk og sosial fungering. For hele Norge er tallet 50 prosent.

Viktig for tjenesteutvikling

— Det er i all hovedsak to grunner til at vi utarbeider denne rapporten, sier Kari Fauchald, fagansvarlig rus i velferdsetaten i Oslo. Det ene er at rapporten gir oss gode styringsdata og beslutningsgrunnlag for videre tjenesteutvikling.

— Det andre er at den forteller og en del om hvordan og hvor mye tjenestene benyttes i vår bydel, vår etat og vår by.

Kari Fauchald, fra velferdsetaten, presenterte årets rapport. Foto: André Kjernsli
Kari Fauchald, fra velferdsetaten, presenterte årets rapport. Foto: André Kjernsli

Fire av fem sliter psykisk

Rapporten sier følgende om rusmisbrukerne i Oslo:

  • Fire av fem personer vurderes å ha både psykiske problemer og rusproblemer, dette er noe høyere enn i Norge for øvrig.
  • 512 personer står helt uten bolig.
  • Over 4500 personer har konsultert fastlege på grunn av rus, og de står for mer enn 22.000 konsultasjoner totalt.
  • Gjennomsnittsalderen blant de som ruser seg øker, det samme gjør andelen rusmisbrukere med fødeland utenfor Norge.
  • 35 prosent av de kartlagte har ingen tilbud knyttet til jobb og/eller annen aktivitet.
  • Det er store variasjoner i tallene fra bydel til bydel

— Det er absolutt mulig å trekke positive sider ut av denne kartleggingen også. Det er bra at så mange av de som ruser seg er i kontakt med ulike behandlingstilbud. Da øker sjansene for at de får den hjelpen de har behov for, sier Kari Fauchald.

350 fikk egen bolig

I fjor kom dessuten 350 personer med rusproblemer seg inn i egen bolig. Undersøkelsen viser at dette henger høyt for dem som vil får orden på livet sitt.

Velferdsetaten sin helhetlige russtatistikk for 2018 ble presentert denne uken. Foto: André Kjernsli
Velferdsetaten sin helhetlige russtatistikk for 2018 ble presentert denne uken. Foto: André Kjernsli

Dette er fjerde året denne statistikken utarbeides, men det er bare de to siste årene alle bydelene har vært med i undersøkelsen. Et forsiktig anslag går ut på at 7-8.000 mennesker mottar tjenester knyttet til rus i Oslo.

Kari Fauchald og Ragnhild Audestad står bak rapporten.

Powered by Labrador CMS