Trivselsvekterne er på plass og sier de har blitt godt mottatt i det åpne rusmiljøet. Foto: André Kjernsli
Trivselsvekterne er på plass og sier de har blitt godt mottatt i det åpne rusmiljøet. Foto: André Kjernsli

Oslo kommune graver opp millioner til «trivselsvektere» i det åpne rusmiljøet i Storgata

Kommunen bruker fem millioner på strakstiltak til «trivselsvektere» og miljøarbeidere i det åpne rusmiljøet i området rundt Storgata. Foreningen for Human Narkotikapolitikk er usikre på både pengebruken og effekten.

Publisert

Velferdsetaten har satt av to stillinger til å skape dialog og tillit mellom handelsstanden og rusmiljøet rundt Storgata. I tillegg har etaten nylig satt i sving en gruppe av såkalte trivselsvektere.

Vektertjenesten er midlertidig og varer fra mars og ut mai. Det er ZONE Security som har fått oppdraget. De skal patruljere parvis hver dag i tidsrommet 14-20 og vil være kledd i vekteruniformer. Men de vil også bære en refleksvest merket med Oslo kommune, for å skille dem fra andre vektertjenester.

Målet er at tiltakene skaper trygghet for alle som ferdes i dette området av byen.

De som arbeider i kulverten i Storgata finner sprøyter og annet brukerutstyr daglig. Det skaper utrygghet. Foto: André Kjernsli
De som arbeider i kulverten i Storgata finner sprøyter og annet brukerutstyr daglig. Det skaper utrygghet. Foto: André Kjernsli

Tror tiltaket hjelper

Spesialkonsulent i velferdsetaten, Kathrine Paulsen, tror strakstiltaket vil ha en positiv effekt i den perioden det pågår.

– Blant annet har vi fått en del henvendelser fra firmaene som jobber med fornyelsen av Storgata. Det kastes mye sprøyter og annet brukerutstyr i anleggsområdet, og dette bekymrer dem som jobber der hver dag.

Paulsen håper trivselstiltaket skal få en bukt med dette. Hun forteller at det vil være en løpende evaluering av tiltaket. Men hva som vil skje etter at tiltaksperioden er over, kan hun ikke si noe om.

– Vekterne skal ha sin base på Prindsen mottakssenter og vil patruljere Storgata, Brugata, Hausmannsgate til Røde Kors og tverrgatene tilknyttet området, opplyser Paulsen.

Vekterne har blant annet fått opplæring i bruken av Nalokson nesespray, en motgift mot narkotikaoverdoser.

Tonje Jevari i Foreningen for Human Narkotikapolitikk er usikker på tiltaket. Foto: André Kjernsli
Tonje Jevari i Foreningen for Human Narkotikapolitikk er usikker på tiltaket. Foto: André Kjernsli

Skepsis fra folk i miljøet

Tonje Jevari i Foreningen for Human Narkotikapolitikk (FHN) stiller spørsmål ved både pengebruken og effekten av tiltaket.

– Jeg synes det rart kommunen har klart å grave opp flere millioner kroner til dette tiltaket, samtidig som aktører som jobber i miljøet til daglig opplever budsjettkutt. Noen vil kanskje si at fem millioner kroner er en dråpe i et stort budsjett, men det spørs på hvor man står. Spør Jobben i Frelsesarméenom de synes dette er mye eller lite penger, sier hun retorisk.

Jevari har problemer med å se at dette vil ha noen effekt utover de tre månedene vekterne skal patruljere området – Kanskje ser de behovet for et permanent værested for det åpne rusmiljøet og forteller dette til sine overordnede, håper hun.

– Vil dempe konflikter

Det er sosialbyråd Omar Samy Gamal (SV) som har det overordnede ansvaret for tiltaket. Han bekrefter at det er satt av ti millioner kroner til trygghetsskapende tiltak, hvorav omtrent halvparten skal brukes på tiltak knyttet til det åpne rusmiljøet i Storgata/Brugata.

– Vi tror på en konfliktdempende effekt, som en følge av dialogen som miljøterapeutene og vekterne vil føre med rusmiljøet, næringslivet i området og innbyggerne. Målet er å redusere uønsket adferd og å øke tryggheten, nå som gravearbeidene fører til ekstra utfordringer i området, sier han.

Gamal opplyser også om at Uteseksjonen i gang med å gjennomføre en hurtigkartlegging av folk i miljøet.

– Jeg tror dette kan gi oss viktige innspill når vi vurderer hvilke tiltak som bør settes inn i Brugata og Storgata. I tillegg vil vi kunne se fordeler og ulemper ved et utendørs, skjermet værested for rusmiljøet, som bystyret har tatt initiativ til.

Byråd Omar Samy Gamal (SV) er opptatt av å skape trygghet for alle som ferdes i området rundt Storgata og Brugata. Foto: Sturlason
Byråd Omar Samy Gamal (SV) er opptatt av å skape trygghet for alle som ferdes i området rundt Storgata og Brugata. Foto: Sturlason

Kamal har fått med seg at personer i rusmiljøet sier de ønsker mer tilstedeværelse fra politi i området.

– Det er viktig for oss som kommune å understreke at hverken vektere eller ansatte i kommunen kan eller vil ta over for politiets oppgaver. Vi er fortsatt avhengige av et godt samarbeid med politiet for at området skal oppleves som tryggere.

Kan bli forlenget

Sosialbyråden sier det kan være aktuelt å forlenge trivselsvektertiltaket etter tremånedersperioden det er ment å vare. Han møter skepsisen fra Foreningen for Human Narkotikapolitikk med at kommunen vil utrede effekten grundig før eventuelle varige tiltak settes i gang.

– Vi tror ikke disse tiltakene kan løse alle de utfordringene som storbyen Oslo har med åpne rusmiljøer, men de skal bidra til økt trygghet for en periode, sier han.

Et permanent, utendørs værested for det åpne rusmiljøet kan være en løsning. Foto: André Kjernsli
Et permanent, utendørs værested for det åpne rusmiljøet kan være en løsning. Foto: André Kjernsli

Kamal understreker at på lengre sikt er det to ting som er viktig: et trygt sted å bo og en trygg jobb.

– Arbeid, aktivitet og bolig står sentralt i russtrategien. Folk trenger noe meningsfullt å fylle hverdagen med, et sted å være i aktivitet. Byrådet vil derfor bidra til at flere med rusproblemer kan få jobb. I tillegg utarbeider vi i år en Oslo-standard for bo-oppfølging av personer med rusproblemer i egen bolig, forteller han.

Powered by Labrador CMS