Det nye brukerrommet på Prindsen mottakssenter skal stå klart før påske. Foto: Arnsten Linstad
Det nye brukerrommet på Prindsen mottakssenter skal stå klart før påske. Foto: Arnsten Linstad

Røykerom for heroin i Storgata åpnes til påske

Etter en lang og snirklete prosess skal rusavhengige i Oslo snart få røyke heroin i et eget spesialrom ved Prindsen mottakssenter i Storgata.

Publisert

Vi snirkler oss mellom stillaser og håndverkere i første etasje i det verneverdige bygget som heter Prindsen.

De eldste bygningene i denne delen av Storgata er oppført på 1670-tallet. Den gang som et "landsted med dammer og fontener". Byen har vokst og endret seg litt på de siste drøyt 300 årene.

Hanne Langaas og de andre som jobber ved Prindsen ser frem til at det nye heroinrøykerommet skal stå klart. Foto: André Kjernsli
Hanne Langaas og de andre som jobber ved Prindsen ser frem til at det nye heroinrøykerommet skal stå klart. Foto: André Kjernsli

— Nå står vi det som er venterommet, sier Hanne Langaas.

Hun er teamleder for det deansatte kaller det nye brukerrommet på Prindsen mottakssenter. Langaas har jobbet ved Prindsen siden 2005. Rommet ligger i midten i etasjen og er omkranset av andre store og små rom.

Sprøyterommet har vært i bruk i flere år

De andre rommene utgjør venterommet og det som kalles sprøyterommet, men som fagfolkene kaller inntaksrom. Her har heroinavhengige i flere år kunnet injisere heroin under kontrollerte former.

Nå står også snart inhaleringsrommet klart. Som enkelt forklart skal være et heroinrøykerom. I tillegg kommer et eget observasjonsrom.

—Inntaksrommet har vært i bruk i flere år, men det skal også bygges om så det blir mer hensiktsmessig, forklarer Langaas.

Det er plass til seks brukere der inne, og på inhaleringsrommet er det plass til fire. Langaas forteller at de er usikre på hvor lang tid de må sette av til hver bruker, men basert på erfaringer fra København er 30 minutter tilstrekkelig.

— Politisk skifte stoppet prosessen

Brukervanene er veldig forskjellige, noen gjøre dette unna på noen få minutter, mens andre kan bruke mye lenger tid.

I resepsjonen får brukerne alt de trenger av rent og sterilt utstyr. Enten de skal injisere eller inhalere. Foto: André Kjernsli
I resepsjonen får brukerne alt de trenger av rent og sterilt utstyr. Enten de skal injisere eller inhalere. Foto: André Kjernsli

— Hvorfor er det slik at det siden 2014 har stått et inhaleringsrom klart, men som aldri har blitt benyttet, spør VårtOslo teamlederen.

— Det er riktig at vi hadde et rom klart i 2014, det var et politisk ønske om dette. Så fikk vi et politisk skifte, og prosessen stoppet opp.

— Lovverket var ikke på plass på den tiden, det var rett og slett ikke tillatt å legge til rette for røyking av heroin og andre substanser, sier Hanne Langaas.

Økt verdighet for tunge misbrukere

I januar 2019 kom den såkalte brukerroms-loven som skal være med å legge til rette for ordningen med eget rom for røyking av heroin.

Arild Knutsen er glad heroinrøykerommet snart åpnes i Storgata. — Men røykerommet burde ha vært i drift for lenge siden, sier lederen av Foreningen for en human narkotikapolitikk. Foto: Arnsten Linstad
Arild Knutsen er glad heroinrøykerommet snart åpnes i Storgata. — Men røykerommet burde ha vært i drift for lenge siden, sier lederen av Foreningen for en human narkotikapolitikk. Foto: Arnsten Linstad

Brukerroms-loven åpner også for inntak av andre stoffer enn heroin og andre inntaksmåter enn injeksjon. Tanken er at brukerrommet skal bidra til økt verdighet for mennesker med langvarig narkotikaavhengighet. Det skal skje ved å tilby hygieniske rammer for injisering av narkotika og motivere for mer skånsomme inntaksmåter en sprøytebruk.

Et overordnet mål med brukerrommet er blant annet å redusere antallet overdoser og overdosedødsfall. I 2019 ble det på Prindsen registrert 306 overdoser der ambulansetjenesten ble kontaktet.

Vifte skifter ut luft på 60 sekunder

Men strenge HMS-krav i forbindelse med utlufting gjorde at det eksisterende vifteanlegget fra 2014 ikke var godt nok. Jakten på en ny og sterkere vifte var i gang, og det skulle vise seg at dette ble en langdryg prosess.

Når man åpner veggene i et så gammelt bygg kan det hende man møter på utfordringer – så også her, får VårtOslo forklart.

— Det er slik at vi må ha anledning til å lufte ut så raskt som mulig dersom det oppstår hendelser der personalet må gå inn i rommet, sier Hanne Langaas.

— Nå får vi på plass en bryter som gjøre at all luften på inhaleringsrommet byttes ut på 60 sekunder. Dette er viktig for oss ansatte. Ansatte som har kommet i kontakt med heroinrøyk i andre sammenhenger har fortalt om ubehag som kvalme og hodepine.

Stor pågang av brukere

Det er knyttet en spenning til hvordan man vil klare å ta unna flere brukere ved Prindsen når det nye heroinrøykerommet blir åpnes. Pågangen er allerede stor, og de ansatte må stenge inntaket flere ganger daglig.

—Vi har kapasitetsproblemer som forplanter seg ut på gata og som igjen skaper frustrasjon i rusmiljøet, sier Langaas.

Det kan bety at pågangen på røykerommet etter hvert blir vanskelig å håndtere.

Velger man røyking fremfor sprøyter minimeres risikoen for overdose markant. Mer renslig er det også. Foto: André Kjernsli
Velger man røyking fremfor sprøyter minimeres risikoen for overdose markant. Mer renslig er det også. Foto: André Kjernsli

Da idéen om et heroinrøykerom første gang ble lansert i Norge ble det debatt. Men i dag er røykerommet mindre kontroversielt. Narkodebatten har også endret seg. Et flertall på Stortinget ønsker nå å bevege seg fra straff til mer behandling av rusavhengige.

— Sprøyterommet ble i sin tid sette på som et radikalt forslag blant de som ville opprettholde straff, sier Arild Knutsen.

— Burde vært åpnet for lenge siden

Knutsen er leder av FHN (Foreningen for Human Narkotikapolitikk), og er de siste årene blitt en tydelig og markant forkjemper mot straff og for behandling og verdighet i samfunnets møte med rusavhengige.

— For 10 år siden løp politiet etter rusmisbrukerne for å ta dopet deres. Nå deler de ut overdosemotgiften nalokson til de samme personene, sier Arild Knutsen til VårtOslo.

Lederen av FHN synes det er bra at røykerommet ved Prindsen nå endelig nærmer seg åpning. Men Knutsen synes samtidig at det er merkelig at dette har tatt så lang tid.

— Allerede i 2014, og som endel av den nasjonale overdosestrategien, var en av målsetningen er å motivere brukerne til å gå fra injeksjon til inhalasjon. Risikoen for overdose er langt mindre dersom man røyker, og dessuten slipper man unna de mulige følgeskadene et sprøytestikk kan gi, sier Arild Knutsen.

— Røykerommet burde ha vært i drift for lenge siden, avslutter FHN-lederen.

Powered by Labrador CMS