17. januar rykket ut politiet ut etter en mulig brannstiftelse ved huset til justisminister Tor Mikkel Wara (Frp). En søppelkasse på stedet var smeltet. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix
17. januar rykket ut politiet ut etter en mulig brannstiftelse ved huset til justisminister Tor Mikkel Wara (Frp). En søppelkasse på stedet var smeltet. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Statsadvokaten griper inn: Politiet må etterforske Black Box Teater på Rodeløkka

Justisminister Tor Mikkel Waras samboer har fått medhold i sin klage på at anmeldelsen mot Black Box Teater på Rodeløkka ble henlagt. Dermed må politiet etterforske saken.

Publisert

Politiet i Oslo henla saken med begrunnelse om at det ikke var rimelig grunn til å undersøke om det forelå straffbart forhold, men nå har statsadvokaten i Oslo omgjort politiets henleggelsesbeslutning, skriver Dagsavisen.

Waras samboer, Laila Anita Bertheussen, anmeldte like før jul Black Box Teater på Rodeløkka for å ha filmet huset deres til forestillingen «Ways of Seeing». Stykket ble framført i slutten av november. Der omtales navngitte politikere, og det vises filmede innslag av blant annet husene til justisminister Tor Mikkel Wara (Frp) og stortingsrepresentant og partikollega Christian Tybring-Gjedde.

Tre angrep mot Waras hjem

Teateret ble anmeldt for hensynsløs atferd, krenkelse av privatlivets fred og ulovlig bruk av fast eiendom.

— En grov invasjon av mitt privatliv, skrev Waras samboer Laila Bertheussen i en VG-kronikk 1. desember.

� Det vil klargjøre stykkets innhold og ansvarsforholdene i denne saken. Jeg har tiltro til rettsvesenet og vårt demokrati, sier teatersjef Anne-Cécile Sibué-Birkeland ved Black Box Teater Foto: O.H. Kongsvik / Black Box Teater
� Det vil klargjøre stykkets innhold og ansvarsforholdene i denne saken. Jeg har tiltro til rettsvesenet og vårt demokrati, sier teatersjef Anne-Cécile Sibué-Birkeland ved Black Box Teater Foto: O.H. Kongsvik / Black Box Teater

Da Bertheussen fikk beskjed om henleggelsen, klaget hun saken inn for statsadvokaten og kritiserte Oslo-politiet for manglende etterforskning. Sist torsdag skrev Bertheussen på sin åpne Facebook-profil at statsadvokaten hadde gitt henne medhold i klagen og pålagt Oslo politidistrikt å etterforske saken videre.

6. desember kom det første av tre angrep mot Waras hjem, med hærverk og forsøk på brannstiftelse. Disse sakene etterforskes nå av Politiets sikkerhetstjeneste (PST).

— Meget alvorlige forhold

"Etter statsadvokatens syn må det undersøkes om det anmeldte forhold i denne saken kan ha noen forbindelse med den siste tids hendelser knyttet til klagers hjem. Det dreier seg om meget alvorlige forhold som det er maktpåliggende å undersøke grundig", skriver statsadvokat Anders Strand.

Oslo-politiet må avklare hva av etterforskningen som omfattes av PST, og har fått beskjed om «å få kontroll på alt som måtte finnes av videomateriale hvor klagers bopel er omfattet». Statsadvokaten påpeker at saken reiser viktige spørsmål rundt ytringsfrihet, skriver Bertheussen.

Teatersjef Anne-Cécile Sibué-Birkeland ved Black Box Teater sier til Dagsavisen at hun ønsker etterforskningen velkommen.

— Det vil klargjøre stykkets innhold og ansvarsforholdene i denne saken. Jeg har tiltro til rettsvesenet og vårt demokrati, sier Sibué-Birkeland.

Powered by Labrador CMS