Høyesterett vil ikke behandle ankel fra Oslo katolske bispedømme. Dermed må kirken betale tilbake vel 100 millioner i feil utbetalt medlemsstøtte etter medlemsjukssaken. Her fra en razzia mot bispedømmets lokaler i 2015. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix
Høyesterett vil ikke behandle ankel fra Oslo katolske bispedømme. Dermed må kirken betale tilbake vel 100 millioner i feil utbetalt medlemsstøtte etter medlemsjukssaken. Her fra en razzia mot bispedømmets lokaler i 2015. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

Oslo katolske bispedømme må betale tilbake millioner etter at Høyesterett avviste anke

Høyesteretts ankeutvalg nekter å tillate at bispedømmets anke blir hørt Dermed må bispedømmet tilbakebetale vel 100 millioner i for mye utbetalt statsstøtte.

Publisert

– Høyesteretts ankeutvalg besluttet 25. juni at Oslo katolske bispedømmes anke over Borgarting lagmannsretts dom i sivilsaken mot staten, ikke skal fremmes for Høyesterett, melder Vårt Land som siterer den Den katolske kirkes nettside katolsk.no.

Ankeutvalget finner enstemmig at det ikke er tilstrekkelig grunn til at saken blir fremmet for Høyesterett, heter det. Avgjørelsen fra Høyesterett setter en endelig slutt for saken som har pågått siden 2015.

Skuffede katolikker

– Vi er skuffet, men ikke overrasket. Rent generelt er nåløyet i Høyesterett trangt og det er bare et fåtall anker som fremmes, sier bispedømmets advokat, Anders Ryssdal i advokatfirmaet Glittertind.

At Oslo katolske bispedømme går tapende ut av ankesaken betyr at de også må betale tilbake både statlig og kommunal støtte, i alt omtrent 100 millioner kroner.

Rettssaken om tilbakebetaling av statsstøtte har sitt opphav i medlemsrot-saken, som ble kjent i 2015. Der kom det fram at bispedømmet fra 2011 til 2014 hadde brukt telefonkatalogen til å melde inn personer med katolsk-klingende navn inn i bispedømmet.

Powered by Labrador CMS