Ungdomskriminaliteten har vært nedadgående de siste ti årene.
Ungdomskriminaliteten har vært nedadgående de siste ti årene.

Ungdomskriminaliteten i Oslo går opp, men er på et historisk lavt nivå

Publisert

NRK Dagsrevyen tegnet lørdag et bilde av lovløse tilstander blant mange ungdom i Oslo øst. Statistikken for de ti siste årene viser et helt annet bilde.

«Kidsa går med gønnere» og «Byrådslederen krever storstilt politiinnsats mot kriminelle ungdomsmiljøer» var noen av overskriftene NRK-reportasjen lørdag kveld brukte for å beskrive ungdomskriminaliteten i Oslo øst.

Nå viser det seg at framstillingen Norges befolkning fikk servert kanskje ikke helt stemmer med virkeligheten.

Nedgang i kriminaliteten de siste 10 årene

En rapport utarbeidet av Oslo kommune og Oslo politidistrikt for 2015 viser at ungdomskriminaliteten er på et historisk lavt nivå og har vist en nedadgående trend de siste ti årene.

— Vi snakker om en betydelig nedgang i den registrerte kriminaliteten blant unge i en periode hvor befolkningstallet har økt. Blant unge i aldersgruppen 18-22 år var befolkningsøkningen på 39,1 prosent fra 2004 til 2014, sier spesialrådgiver ved strategisk stab i Oslo politidistrikt, Anne Bakosgjelten.

Tallene i rapporten viser at barne- og ungdomskriminaliteten de siste ti årene har vist en nedgang på nesten 40 prosent. I tillegg er stadig færre gjengangere i kriminalitetsstatistikken. I 2015 var det bare 89 personer under 18 år som ble registrert som kriminelle gjengangere i statistikken.

— Kriminaliteten er på vei ned

Professor emeritus ved politihøgskolen, Ragnhild Bjørnebekk, er en veteran når det gjelder forskning på kriminalitet og vold blant unge i hovedstaden. Hun er svært overrasket over NRKs framstilling av problemene i byen og henviser til at ungdomskriminaliteten i hovedstaden er på vei nedover.

— Det som slår meg er Dagsrevyens bruk av kilder. Det er tydelig at ungdommene i denne reportasjen lener seg på det vi forskere kaller «flertallsmentaliteten», altså at ungdommene gir uttrykk for at problemet er større enn hva det egentlig er. Ungdommene godtgjør sin egen bruk av rusmidler med at «alle andre» gjør det, forklarer hun.

Hun mener NRKs kildebruk har skapt et feil bilde av virkeligheten.

— Kriminalstatistikken er svært grundig og viser en klar trend: Ungdomskriminaliteten i Oslo er på vei ned.

Et voksende gjengproblem

Bjørnebekk innrømmer likevel et økende problem med kriminelle ungdomsgjenger ute i Europa. Dette har hun også sett antydninger til i hovedstaden. Samtidig er hun positiv til måten politiet og kommunen reagerer.

— Internasjonalt er man stadig på leting etter gode modeller. Her hjemme har funnet en modell som faktisk virker godt. Samarbeidet mellom politi, kommunen og andre fagorganer gjennom SalTo-prosjektet gjør det forebyggende arbeidet raskere og mer effektivt, mener hun.

Nasjonal trend

En studie Oslo politidistrikt har gjennomført viser at nedgangen i kriminalitet blant de yngste er reell og ikke skyldes manglende evne fra politiet til å avdekke og etterforske slike lovbrudd.

— Nedgangen i barne- og ungdomskriminaliteten er ikke unik for Oslo, men synes å være større her enn mange andre steder i landet, sier Bakosgjelten.

Vold og vinning på topp

Tallene viser at barn og unge stort sett anmeldes for volds- og vinningsforbrytelser. I tillegg er det et klart skille mellom gutter og jenter. Mens jentene stort sett anmeldes for vinningsforbrytelser, blir guttene anmeldt også for vold. Antallet narkotikalovbrudd blant de yngre er derimot halvert de siste årene.

Også antallet barneran har gått kraftig ned.

Stadig tryggere i sentrum

Å bevege seg i sentrum blir stadig tryggere.

— Sentrumskretsene Grønland og Sentrum har de siste åtte årene hatt den mest entydige nedgangen i barne- og ungdomskriminaliteten, sier Bakosgjelten.

Mer vold i 2016

Men i 2016 har kriminaliteten blant de yngste økt. Tallene for fjoråret viser en økning i lovbrudd på vel 21 prosent. Det synes særlig som om økningen har vært stor i Groruddalen. Ifølge Akers Avis/Groruddalen skal spesielt voldskriminalitet være på vei opp.

— Jeg er svært bekymret for den utviklingen vi ser med vold blant unge. Vi ser både grove voldssaker og trusselsaker. I tillegg er det en tendens til slåssing blant unge, som avtaler å ta igjen med hverandre. Det er så lite som skal til, sier stasjonssjef ved Stovner politistasjon, John Roger Lund, til avisen.

Powered by Labrador CMS