Sagenes bandygutter. Foto: Grethe Spongsveen
Sagenes bandygutter. Foto: Grethe Spongsveen

Sagene IF er i kraftig vekst

Publisert

Tennis, bryting og rugby er nye grener i klubben som har doblet medlemskapet de siste årene.

— Foreldre tilbyr seg å være lagledere og trenere, og det er en ny situasjon for oss. Dette har gitt en profesjonalisering av klubben. Nå er det ganske enkelt for oss å hjelpe de som måtte trenge det, sier Vibeke Thiblin, daglig leder i Sagene IF.

Fra 2012 og frem til i dag har medlemskapet i klubben doblet seg. I dag har klubben 1500 medlemmer. 200 av disse meldte seg på i løpet av de to siste årene.

Flere ressurssterke foreldre
En del av bakgrunnen for forandringen som har skjedd på Sagene er at bydelen har opplevd en kraftig økning i boligprisene i etterhvert temmelig mange år. Kun folk på St.Hanshaugen og Frogner betaler mer per dyrebare kvadratmeter bolig enn de på Sagene.

Det betyr igjen at økonomisk sterkere folk har flyttet til bydelen. Tidligere var 80% av beboerne regnet som økonomisk ressurssvake. Nå er det omvendt. Nå er det snakk om folk som har mer tid til å engasjere seg i idrettslaget.

— Det har vært en befolkningsvekst og i takt med veksten har flere ressurssterke mennesker flyttet inn, sier daglig leder Thiblin.

— Flere voksne har meldt seg frivillig.  Nå er vi ikke lenger avhengige av at kun fembarnsmoren fra Somalia hele tiden må stille opp som frivillig for allidretten, sier hun.

Tenker nytt og satser på rugby

Vibeke Thiblin. Daglig leder i Sagene IF
Vibeke Thiblin. Daglig leder i Sagene IF

Sagene IF er åpne for nytenkning. Andre klubber i området satser tungt på fotball.

— Når en forelder kommer og sier at det kunne vært morsomt med et rugbylag for barn, sier vi "flott, la oss se hva vi kan få ut av det!", sier daglig leder Thiblin.

— Vi ønsker at barn skal drive med forskjellige idretter sommer og vinter, så vi har ikke noe rugbylag med barn enda men det kommer til sommeren, lover Thiblin.

 

Populær tennisskole
I sommer arrangerte Sagene IF en åpen tennisskole for barn.

Å få plass i en tennisklubb har ikke vært lett for interesserte barn. I Oslo er det ventelister og til dels høye priser for de som har tennisambisjoner.

30-40 barn benyttet seg av Sagene IF sitt tilbud, og ved neste årsmøte vil tennis bli tatt opp som en ny gren i klubben.

Nytt klubbhus kommer også. Ny landhockeybane er klar til sommeren, og kunstisflate til neste vinter.

Ny flerbrukshall og fotballbane
Thiblin forteller om Heidenreich-tomta nederst på Voldsløkka. Det er planer om å bygge skole der, og det vil innvirke på og framskynde den videre utviklingen av området.

Sagenes rugbylag på hjemmebane. Foto Sagene Rugby
Sagenes rugbylag på hjemmebane. Foto Sagene Rugby

Leder for Sagene IF bandy, Henning Strøm forklarer: — Bymiljøetaten jobber nå med en "konseptutvalgsutredning" for nedre bane. Det er den delen som ennå ikke er regulert. Der kommer det mest sannsynlig en ny matchbane for fotball og en flerbrukshall over tre etasjer langs med Uelands gate.

— Dette kommer selvfølgelig an på hva som skjer i reguleringsprosessen. Flerbrukshallen vil kunne brukes av skolen på dagtid og av Oslo Bedriftsidrettskrets (OBIK) på kveldstid, sier bandysjefen.

Det blomstrer på Sagene.

Powered by Labrador CMS