Den ytre urskiven på det astronomiske uret består av romertallene I til XII, mens den indre har tallene 1 til 12 - to ganger.

Mellom ytre og indre urskive befinner dyrekretshjulet seg, med bilder av de 12 stjernetegnene i dyrekretsen.

Uret har hele fire visere. Timeviseren, drageviseren, solviseren og måneviseren.

Hvis drageviseren legger seg over viseren med solen og månen samtidig betyr det formørkelse. Med halen pekende mot solen er det solformørkelse, og med halen mot månen er det måneformørkelse.