Det blir lettygd middag for Mikkel. Biolog Bjørn Winther byr på røkt pølse. Foto: Morten Sverre Andersen.
Det blir lettygd middag for Mikkel. Biolog Bjørn Winther byr på røkt pølse. Foto: Morten Sverre Andersen.

Livsfarlige høye verdier av rottegift i byrevene

Publisert

Rottebekjempelsen i Oslo går ut over annet liv. Rovdyr og rovfugl får i seg farlige miljøgifter når de spiser forgiftede rotter.

Norsk institutt for luftforskning og Norsk institutt for naturforskning har på oppdrag fra Miljødirektoratet analysert en rekke miljøgifter i dyrearter fra bynære miljø.

Ikke lett å få tak i byrevene

Høsten 2015 etterlyste forskere døde rever fra indre Oslo. De så for seg å få tak i trafikkdrepte rever fra indre by. Det viste seg å ikke være så lett. Reven er tilpasningsdyktig og smart, og det er ikke lett å fange en rev i byen. Tradisjonelle fangst- og jaktmetoder er utelukket.

— Vi vet at reven er der, men vi fikk inn kun et par-tre trafikkdrepte rever etter at vi gikk ut med annonsen, sier seniorforsker Nina E. Eide, i Norsk institutt for naturforskning.

Høyt nivå av rottegift

— Revene vi fikk inn hadde et høyt nivå av miljøgifter, og rottegift viste seg å være den største trusselen for reven. I noen tilfeller var konsentrasjonen så høy at den kunne være livstruende, sier Eide.

— Vi antar at reven, som er en toppredator, får i seg giften ved å ete døde og døende rotter som allerede har fått i seg gift. Reven spiser stort sett alt den kommer over, også søppel og matrester. Som villdyr vil den i utgangspunktet være forsiktig med å spise selvdøde dyr, sier Eide.

Farlig å spise for dyr og mennesker

— Så du anbefaler ikke å spise rev fra indre Oslo?

— Nei, om noen ville gjøre det ville det slett ikke vært bra, ler seniorforskeren.

— Enkelte rever får i seg livstruende doser med rottegift, sier Nina E. Eide, seniorfosker i Norsk institutt for naturforskning. Foto: Privat
— Enkelte rever får i seg livstruende doser med rottegift, sier Nina E. Eide, seniorfosker i Norsk institutt for naturforskning. Foto: Privat

— I det samme prosjektet undersøkte vi også meitemark, trost og spurvehauk, og vi så at jo lenger opp i næringskjeden dyrene var, jo større var konsentrasjonen av miljøgifter. Spesielt ille var det for rovfuglene, sier Eide.

Strenge restriksjoner på bruken

Roar Torp, i Oslo Skadedyrkontroll, forteller at det er strenge restriksjoner på bruken av rottegift. Musegift derimot, kan alle bruke, men denne vil ikke ta livet av ei rotte.

— Rottene er veldig smarte, de lærer hva som er farlig, og det kan være umulig å få rottene til å gå i klappfellene vi bruker, sier Torp.

— Jeg måtte gå på kurs i to uker for å komme opp på rottas forståelse av jaktmetodene vi bruker. Når vi bruker rottegift må den ligge i låste åtebokser, slik at ikke barn eller kjæledyr, som hund og katt, kommer til.

Smarte rotter

— For noen uker siden slet vi veldig med ei rotte som var kommet inn på et lite kjøkken. Ikke spiste den av rottegiften, og ikke gikk den i fellene. Til slutt måtte vi ty til luftgevær og skyte den. Det er mye rotter i Oslo sentrum, de fins overalt, og nå som søppel har blitt liggende ute, yngler rottene enda mer enn vanlig, sier skadedyrekspert Torp.

Dårlig søppelhåndtering gir gode betingelser for både rotte og rev i byen.

Nye rottemidler er under utvikling

— Utfordringen med forgiftning av rev og rovfugler er at de kan spise mus og rotter som har fått i seg rottegift. Det er ingen enkel måte å unngå dette på. Det utvikles nye rottemidler som forhåpentligvis vil være mindre problematiske for toppredatorer. Det er også økende bruk av ulike typer feller, spesielt i kloakken. Vi har dessverre ingen god oversikt over mengden rottegift som blir brukt eller om bruken er stigende.

Rottebekjempelse ved hjelp av gift er bare tillatt utført av godkjente skadedyrbekjempere med nødvendig kompetanse, nettopp for å redusere risikoen for forgiftning av andre dyr og mennesker. Med unntak av nede i kloakken, er det kun tillatt å bruke rottegift i åtestasjoner, sier sjefsingeniør Erlend Spikkerud i miljødirektoratet

Behov for strengere regelverk

Tidligere har direktøren for miljødirektoratet, Ellen Hambro, sagt at funnene av rottegift i oslorevene viser at det er viktig å få på plass et strengere regelverk for bruken av denne giften.

Forskningsprosjektet til Norsk institutt for luftforskning og Norsk institutt for naturforskning startet i 2012. De har blitt lovet midler for tre nye år. Da vil de kunne se om årets store tilvekst i rottebestanden gir noe utslag for revens overlevelsesevne i indre Oslo by.

Mikkel lukter pølse på Østre Aker kirkegård og kaster forsiktigheten på båten. Foto: Morten Sverre Andersen
Mikkel lukter pølse på Østre Aker kirkegård og kaster forsiktigheten på båten. Foto: Morten Sverre Andersen