Ønsker å asfaltere skianlegget på Linderudkollen

Publisert

Bymiljøetaten vil utvide langrennsanlegget på Linderudkollen til også å omfatte et rulleskianlegg. Dette vil kreve en asfaltert løype langs Kapteinsputten og fra Linderudkollen til Solemskogen.
— En asfaltert rulleskiløype passer på Lillomarka arena som ligger i et nedlagt steinbrudd, ikke gjennom skogen, sier Frode O Hansen i Lillomarkas venner på telefon til VårtOslo.

— Det finnes allerede asfalterte rulleskianlegg ved Marikollen i Østmarka, ved Fossum ved Bogstadvannet og i Holmenkollen i tillegg til anlegget som er under bygging på Grorud, fortsetter Hansen

Bymiljøetaten kontrer med å henvise til at det bare i klubbene som naturlig sokner til Linderudkollen finnes over 2000 registrerte langrennsløpere mellom 12 og 20 år. Disse ungdommene bør ikke være henvist til å trene på rulleski langs gater og veier, mener etaten.

Større inngrep enn forventet

Bymiljøetaten mener at en rulleskiløype er en naturlig del av et skianlegg, og at det ikke trengs noe nytt reguleringsvedtak. Lillomarkas venner derimot mener dette krever at det må søkes gjennom markaloven for å få tillatelse til utvidelsen.

Da Kjelsås IL fikk godkjennelse for å sette i gang arbeidet med et langrennsanlegg på Linderudkollen var det ikke store motforestillinger mot det. Anlegget skulle for det meste benytte seg av allerede eksisterende løyper.

Men ettersom anleggsarbeidet gikk framover ble det klart at inngrepet i marka overgikk hva mange i lokalmiljøet hadde forestilt seg.

Anleggsarbeidene på Linderudkollen var omfattende.
Anleggsarbeidene på Linderudkollen var omfattende.

Terrenget forandret                                  Løypetraseene ble mye bredere, og uttak og flytting av masse ble betydelig. Når de fem kilometerne med løypetrasse sto ferdig i fjor vinter, var terrenget knapt til å kjenne igjen.

I reguleringsplanen for området står det at kunstsnøen skal produseres i hauger, for så å kjøres ut i løypene med lastebil eller løypemaskin.

I stedet er det nå lagt opp til at snøkanoner produserer snøen direkte i løypene. Dette er mulig ved at det i tillegg til løypetraseen er laget et kabel- og kumsystem parallelt med skiløypa.

Snøkanonene produserer snø direkte i løypene.
Snøkanonene produserer snø direkte i løypene.

– Bymiljøetaten påstår at Plan- og bygningsetaten har gitt muntlig godkjennelse til dette. Noe PBE benekter i brev til oss. Hadde dette foregått på en demokratisk måte, med vanlig høringsrunder, blant annet til markaorganisasjonene, så hadde vi ikke reagert på prosessen, sier leder Gjermund Andersen i Naturvernforbundet Oslo og Akershus til Nordre Aker Budstikke.

— Dette er å virkelig ta seg til rette, og å bryte norsk lov, sier Andersen og NOA til avisen om prosessen for Linderudkollen Skianlegg.

Her er utdrag fra brevet fra PBE til Naturvernforbundet:

— Plan- og bygningsetaten har på nytt gått gjennom saken og kan ikke se at det har blitt gitt igangsettingstillatelse til en annen type snøproduksjonsanlegg enn det ble gitt rammetillatelse til, og at det dermed er gjort en saksbehandlingsfeil.

– Det er gitt rammetillatelse til et anlegg som legger opp til at snøen produseres lokalt, og distribueres med traktor/prepareringsmaskin. Vi kan ikke se at det er gitt igangsettingstillatelse til et distribuert kunstanlegg ute i løypene.

– Hvis det konstateres at det er påbegynt søknadspliktig arbeider som ikke er omsøkt og godkjent innebærer dette et ulovlig forhold som vil bli behandlet etter plan- og bygningsloven kapittel 32 om ulovlighetsoppfølging, ifølge PBE.

Mye brukt
I kunstsnøsporet på Linderudkollen finner du spreke, seige pensjonister som skrider fram i sitt jamne tempo runde etter runde, og du finner de som tar sine første nølende skritt med ski på beina.

Du finner tidligere og kanskje kommende verdensmestere. Det er et sus av ski mot snø fra tidlig formiddag til nesten midnatt.

Hasle/Løren og Skeid holder skiskole for barn i anlegget, og flere klubber har sine daglige treninger der.

I denne snøfattige vinteren har kunstsnøen på Linderudkollen vært trøsten for mange skihungrige osloborgere. Først gjennom en 500m lang sløyfe, senere med et 1,5km langt spor.

Stein Thoresen og Gorm Tronerud gjør klar for skiskole på Linderudkollen.
Stein Thoresen og Gorm Tronerud gjør klar for skiskole på Linderudkollen.

Ikke asfalt i skogen
For mange av brukerne av skianlegget på Linderudkollen og for markaorganisasjonene er det vanskelig å godta en asfaltert vei gjennom Lillomarka.

— Nei ingen asfalt her. Det blir som å lage en bilvei gjennom skauen. Det blir ikke fint, sier Stein Thoresen fra Sandaker.

Powered by Labrador CMS