En hake ved å være gjest på Gressholmen kro har vært de primitive toalettfasilitetene. Får byrådet det som de vil, blir et nytt toalettanlegg klar sommeren 2019. Foto: Stine Raastad
En hake ved å være gjest på Gressholmen kro har vært de primitive toalettfasilitetene. Får byrådet det som de vil, blir et nytt toalettanlegg klar sommeren 2019. Foto: Stine Raastad

Kroken på døra for utedoen ved Gressholmen kro. Etter 150 år med ølservering blir det bedre do-fasiliteter

Når det rødgrønne byrådet legger frem budsjettforslaget neste onsdag, er det med en egen dopost for Gressholmen kro. 2.8 millioner kroner settes av til ordentlig toalett.

Publisert Sist oppdatert

I løpet av de nesten 150 årene det har vært kro på Gressholmen har kroa ikke hatt egne toaletter for gjestene. Krogjestene har brukt de offentlige toalettene på øya. Det er rett og slett en utedo som ligger 50 meter unna, og mang en krogjest har slitt med ustøe ben i terrenget fram og tilbake fra toalettet. Om byråd Hanna E Marcussen (MDG) får det som hun vil, blir det vannklossetter både for krogjestene og andre besøkende på øya i 2019.

Gressholmen kro gjenåpnet i 2017

— Oslos skjærgård er en perle og byrådet fortsetter satsingen på friluftslivet i Oslofjorden. Stadig flere bruker øyene og det er viktig for byrådet å bedre fasilitetene for publikum, sier byråd for byutvikling, Hanna E. Marcussen.

Byråd for byutvikling,Hanna E Marcussen, åpner den nye Gressholmen kro sommeren 2017. Foto: Stine Raastad
Byråd for byutvikling,Hanna E Marcussen, åpner den nye Gressholmen kro sommeren 2017. Foto: Stine Raastad

Med sine nesten 150 år er det ikke mange serveringssteder i Oslo som har en lengre historie enn Gressholmen kro. Oslo kommune har nylig gjennomført en omfattende rehabilitering av kroa, og sommeren 2017 ble kroa gjenåpnet med et bredere serveringstilbud til publikum, og med vann i springen for første gang i historien.

Snart kan det gå mot kroken på døra for den gamle utedoen på Gressholmen. Foto: Kyrre S. Seim
Snart kan det gå mot kroken på døra for den gamle utedoen på Gressholmen. Foto: Kyrre S. Seim

Vannklosetter også for andre besøkende

Byrådet foreslår nå 2.8 millioner kroner for å etablere et toalettanlegg i tilknytning til Gressholmen kro. Den nåværende utedoen, cirka 50 meter fra kroa, betjener både besøkende på Gressholmen og kroas gjester. Oslo kommune har allerede planer for et nytt offentlig toalett også for andre besøkende til øya. De nye offentlige toalettene skal føres opp nærmere sjøen, ved en liten brygge nedenfor kroa. De offentlige toalettene er også vannklosetter, og de skal ferdigstilles i 2019.

De nye toalettene er tenkt plassert litt vest for, og bak kroa, parallelt med festsalen.

Kommunen har hatt noe dialog med driverne av kroa om et gjestetoalett. Fra nå av vil dialogen bli tettere. Byggeprosessen skal ikke forstyrre driften på kroa.

Slik er det tenkt at toalettene skal se ut. Øverst til høyre sees plasseringen i forhold til kroa. Kroa er den største bygningen, helt til høyre. I tilknytning til den festsal, og i nord, lager. Illustrasjon: Eiendoms- og byfornyelsesetaten (EBY), Oslo kommune.
Slik er det tenkt at toalettene skal se ut. Øverst til høyre sees plasseringen i forhold til kroa. Kroa er den største bygningen, helt til høyre. I tilknytning til den festsal, og i nord, lager. Illustrasjon: Eiendoms- og byfornyelsesetaten (EBY), Oslo kommune.

Rekordmange med ferge til øyene

Øyene i Oslofjorden er viktige rekreasjonsområder for Oslos voksende befolkning. Tilstrømmingen av publikum ut på øyene har økt dramatisk etter at fergeleiet ble flyttet fra Vippetangen til Rådhusplassen i 2014. I årene 2010-2013 var det rundt 600.000 passasjerer på Oslo-fergene hvert år, mens det i løpet av 2017 var registrert nesten 850.000 passasjerer. Flere besøkende gir et økt behov for toaletter.

– Det er viktig med gode møteplasser ute på øyene, slik at oslofolk og besøkende kan nyte øylivet til det fulle. Jeg er glad for å se hvor fint det har blitt her ute og hvordan de nye leietakerne har utviklet stedet, sier byutviklingsbyråd Marcussen.

Nødvendig med avløpsledning til Gressholmen

Med avløpsledning fra øya er det mulig å etablere vannklossetter som er i tråd med dagens miljøstandard. Arbeidet med avløpsledning fra Gressholmen, via Hovedøya og videre inn til fastlandet, starter i disse dager og vil etter planen ferdigstilles i 2019. Når toalettene vil stå ferdig er avhengig av blant annet offentlige tillatelser, og ikke av når avløpsledningen er i drift. Gressholmen kro vil kobles til avløpsnettet så snart dette er i drift.

Det var folksomt på Gressholmen vinteren 2017 da Oslo kommune holdt visning på den da nyrestaurerte Gressholmen kro. Foto: Stine Raastad
Det var folksomt på Gressholmen vinteren 2017 da Oslo kommune holdt visning på den da nyrestaurerte Gressholmen kro. Foto: Stine Raastad

Gressholmen kro ligger i et naturreservat, men fylkesmannen har likevel gitt dispensasjon til nye toaletter av hensyn til folk, og for å unngå forsøpling på øya.

— Det er svært viktig for byrådet å legge godt til rette for rekreasjon og friluftsliv, slik at alle innbyggere og besøkende kan nyte godt av øylivet. Vi vil at øyene i Oslofjorden skal være et inkluderende sted for alle slags folk og alle aldersgrupper, og da er det også viktig at fasilitetene er i orden, sier Hanna E. Marcussen.