Den siste rest av friareal på gratistomten forsvinner også. Foto: Anders Høilund
Den siste rest av friareal på gratistomten forsvinner også. Foto: Anders Høilund

Vålerenga fotball fikk gigantisk gave, men klarer ikke å innfri sin del av avtalen

Publisert

Vålerenga fotball fikk for én krone tildelt en tomt på Valle-Hovin til en verdi av cirka 700 millioner kroner, for å bygge sin egen stadion. Flere mener at de ikke har økonomi til å fullføre sine forpliktelser i avtalen.

Vålerenga fotball slapp å betale for utbyggingen av et kryss som er en del av området de fikk nesten gratis. Utlegget på 25 millioner for krysset Grenseveien/Innspurten ble i stedet tatt over av kommunen.

Dette tok Høyre opp i bystyret, som mente at nå fikk nok være nok.

Høyres James Stove Lorentzen peker på at det er vanlig å pålegge utbyggeren å betale for infrastruktur. Han ser ingen grunn til noen særbehandling i denne saken. Men for ikke å utsette utbyggingen slapp Vålerenga idretts- og kulturpark AS, som driver stadionprosjektet, å betale.

Bystyret: Urettferdig at Vålerenga betaler

Begrunnelsen for at bystyret, i sitt siste møte for ferien, vedtok å frita Vålerenga for betalingen av utbedringen av Grenseveien, var at arbeidene ikke kunne sluttføres som planlagt grunnet utbedringsarbeidene Statens vegvesen gjennomførte i Brynstunellen.

Flertallet i bystyret mente dermed at det var uforholdsmessig at klubben ble påført ekstrakostnadene en utsettelse av ferdigstillelsen ville medføre. Derfor stemte flertallet for et forslag om at kommunen overtok regningen for arbeidene med ferdigstillelse av Grenseveien.

Vil bygge boliger på friområde

Allerede da området ble regulert til stadion ble det lett etter erstatningsområder for friareal som ville forsvinne under utbyggingen av stadion.

Tomten Grenseveien 84/Innspurten 2 ble da plukket ut som erstatning, men nå ser det ut til at også denne tomten bebygd.

Mot ønskene til mange naboer, byantikvaren, bymiljøetaten og plan- og bygningsetaten, som alle har levert innsigelser i høringsrunden, skal det bygges boliger ved det svært støyutsatte veikrysset.

Denne tomta er en del av området Vålerenga fikk kjøpe for en krone, og regulert til offentlig park/friområde.

Vålerenga: — Vi forholder oss til avtalen

— Vi forholder oss til at bystyret i 2014 vedtok opsjonsavtalen der Grenseveien84/Innspurten 2 er en del av tomtegaven til Vålerenga fotball. Forutsetningen for at Vålerenga fotball skal få denne tomten, er at den først må omreguleres, sier daglig leder Stig-Ove Sandnes i Vålerenga kultur- og idrettspark.

— Vi satte derfor i gang arbeidet med å omregulere tomten i 2016, etter at vi fikk utfordringer med vesentlig mer forurensning og vanskeligere grunnforhold enn vi hadde lagt til grunn.

— Utbyggingen av stadion går etter planen, Valle Hovin videregående skole åpner i august, mens de første kampene på stadion spilles 9.-10. september.

Lorentzen: — Rett og slett grådighet

Utbyggingen har blitt dyrere enn forutsett, og utbyggerne ønsker større varige inntekter, noe boligbyggingen vil gi.

Stove Lorentzen mener derimot at omregulering til bolig går mot avtalen.

— Vålerenga fotball har allerede fått en gave. En gigantisk gave fra skattebetalerne, til én enkelt idrettsklubb. Reguleringen til friområde er en del av avtalen. Jeg ser ingen grunn til at avtalen ikke skal holdes. Dette er rett og slett grådighet, og sånn går det ikke an å holde på, sier Stove Lorentzen.

James Stove Lorentzen, Høyre. Foto: Oslo kommune/Sturlason
James Stove Lorentzen, Høyre. Foto: Oslo kommune/Sturlason

Plan- og bygningsetaten negativ

— Vålerenga kultur- og idrettspark AS ønsker å omregulere kommunens tomt i Innspurten fra park til boligområde med noe næring. Det foreslås et lamellbygg for cirka 55 leiligheter, heter det i en uttalelse fra Plan- og bygningsetaten.

— Plan- og bygningsetaten mener at tomten bør opparbeides som park fordi den er nødvendig for den offentlige byrom- og grønnstrukturen i Hovinbyen og på Helsfyr. Tomten egner seg ikke til bebyggelse med støyfølsomme bruksformål.

— Etaten vil avslå å fremme et planforslag til behandling som innebærer at tomten omreguleres til byggeområde.

— Det må da være mulig å gjøre dette raskere

Utbygger Stor-Oslo Eiendom, som jobber for Vålerenga fotball, er lite fornøyde med Plan- og bygningsetatens uttalelse. Til tross for at Plan- og bygningsetatens er mot at det bygges boliger der, krever Stor-Oslo Eiendom fortgang i behandlingen av byggesaken på tomten.

I en e-post fra Stor-Oslo Eiendoms Karsten Hjertholm heter det blant annet:

— Det må da være mulig å gjøre dette raskere. Trenger dere ytterligere beskjed fra Rådhuset for å gi saken høyere prioritet?

Årsaken til e-posten er ifølge Hjertholm en helt vanlig situasjon i byggesaker.

— Vi synes at arbeidet i Plan- og bygningsetaten går for tregt. Dette er en sak rådhuset følger tett, sier Karsten Hjertholm.