Nå blir det bedre plass til å møtes, og til å ta en prat på Thorbjørn Egners plass. Fra venstre: John Smith Kabashi, Fatmir Halimi, Lan Marie Nguyen Berg og Tuva Løksle. Foto: Olav Helland
Nå blir det bedre plass til å møtes, og til å ta en prat på Thorbjørn Egners plass. Fra venstre: John Smith Kabashi, Fatmir Halimi, Lan Marie Nguyen Berg og Tuva Løksle. Foto: Olav Helland

Nå er det avgjort: Thorbjørn Egners plass på Kampen blir bilfri

Det blir bilfritt på Thorbjørn Egners plass. Det rødgrønne byrådet sørger for at plassen blir nesten like bilfri som forfatterens Kardemomme by.

Publisert

I stedet for den store asfalterte plassen som ligger foran Kampen kirke i dag, vil kommunen plante ut kirsebærtrær. Det blir ny belysning og en del av asfalten byttes ut med brostein.

Allerede i dag er Kampen kirke en populær kirke å gifte seg i. Med kirsebærtrær i stedet for en asfaltert plass utenfor, er det mange som ser for seg at Kampen kirke vil bli enda mer populær i framtida.

Startet med innbyggerinitiativ

Prosessen med å få et torg ved Thorbjørn Egners plass midt på Kampen ble startet av et innbyggerinitiativ fra Kampen vel, i samarbeid med Kampen kirke og FAU på Kampen skole.

Deretter vedtok bystyret med stort flertall å be byrådet sørge for å gjøre plassen så bilfri som mulig. Og nå er det er Grindaker Landskapsarkitekter som har tegnet den løsningen det rødgrønne byrådet gikk inn for å realisere.

— Mer plass til folk og mindre plass til biler. Det er et ønske vi ser går igjen fra folk over hele byen. Byer er i for stor grad bygd på bilens, og ikke på innbyggernes premisser, sier byråd  for miljø og samferdsel, Lan Marie Nguyen Berg (MDG).

Tuva Løksle og Lan Marie Berg fra MDG har stått på for å få bilene bort fra plassen foran Kampen kirke. Foto: Olav Helland
Tuva Løksle og Lan Marie Berg fra MDG har stått på for å få bilene bort fra plassen foran Kampen kirke. Foto: Olav Helland

Lokalt har det vært både begeistring for, og motstand mot å fjerne bilene fra plassen. Ett av argumentene mot har vært at nytt kjøremønster vil gjøre skoleveien mindre trygg for barna i området.

— Kommunen har gjennomført to uavhengige trafikkanalyser om dette, begge konkluderer med at dette skal gå fint, sier Tuva Løkse, innfødt kampenbeboer og andrekandidat for MDG ved bydelsvalget i Gamle Oslo.

Arbeidet med å forvandle plassen starter allerede i oktober. Lan Marie Nguyen Berg forteller at hun gleder seg til å se resultatet.

Thorbjørn Egners Plass er langt i fra et av byens mest trafikkerte kryss. Nå blir det mindre plass for bilene, og mer plass til mennesker. Foto: Anders Høilund
Thorbjørn Egners Plass er langt i fra et av byens mest trafikkerte kryss. Nå blir det mindre plass for bilene, og mer plass til mennesker. Foto: Anders Høilund

P-plasser ofres for ny busstrasé

60-bussen vil ikke lenger gå i Bøgata på vei nordover, men vil følge en parallell trasé to kvartaler lenger vest i Norderhovgata. For å slippe bussen fram, fjernes en del parkeringsplasser langs traseen.

Noe både Frp og lokale næringsdrivende på Kampen har vært svært misfornøyde med.

— Traseen er en løsning Ruter er godt fornøyd med, sier MDGs miljøbyråd.

Like fornøyd er ikke MDG med en planlagt av- og påstigningsplass for idrettsanleggene på Jordal. Denne plassen blir kalt kiss & ride, og er i reguleringsplanen plassert helt nord i Elverumsgata mellom Jordal og Kampen Skole.

<strong>Fatmir Halimi</strong> stopper bilen på vei over plassen. Han har noe på hjertet. �Jeg liker biler, og jeg liker jo ikke å betale bompenger, men når det er valg må du tenke på framtida, på klima og miljø, derfor stemmer jeg på deg, sier Fatmir Halimi til byråd Lan Marie Nguyen Berg (MDG) foto: Olav Helland
Fatmir Halimi stopper bilen på vei over plassen. Han har noe på hjertet. �Jeg liker biler, og jeg liker jo ikke å betale bompenger, men når det er valg må du tenke på framtida, på klima og miljø, derfor stemmer jeg på deg, sier Fatmir Halimi til byråd Lan Marie Nguyen Berg (MDG) foto: Olav Helland

— Vi synes dette er en unaturlig og dårlig plassering. Hvis det blir det kiss & ride på Galgebergsiden av Jordal i stedet, slipper bilistene å kjøre inn i trange kampengater, og forbi skolen, sier Løkse, som lover å arbeide videre med saken.

I forbindelse med endringene av Thorbjørn Egners plass blir det anlagt en sykkeltrasé i Bøgata, og videre ned Normannsgata. Denne sykkeltraseen skal binde sammen sykkelveinettet mellom Ensjø og Kjølberggata.

Powered by Labrador CMS