Mathias Aldorf med en pukkellaks fanget utenfor Snarøya. Foto: Albin Dahl, først publisert i fiskeavisen.no
Mathias Aldorf med en pukkellaks fanget utenfor Snarøya. Foto: Albin Dahl, først publisert i fiskeavisen.no

Svartelistet og uønsket i norske farvann, nå inntar pukkellaksen Oslofjorden

Publisert

En ny fiskeart gjør sitt inntog, pukkellaksen. Den blir ikke hilset velkommen av forskere. I sommer er det fanget flere pukkellaks i indre Oslofjord.

Pukkellaksen er en stillehavslaks som lever i maksimalt to år. Den svømmer opp i elvene for å gyte tidlig på høsten som toåringer, og etter gyting dør de. Neste vår klekker eggene, og de små, nyklekte pukkellaksene vandrer ut i sjøen.

— I fjor ble det fanget noen små, unge eksemplarer av fisken i Lysakerelva, men i år er det voksne eksemplarer som blir tatt. Fisken blir vanligvis rundt to kilo, men i år ble et monster på fire kilo fanget, forteller forsker Eva Bonsak Thorstad, ved Norsk Institutt for Naturforskning.

Denne hannen begynner å bli gyteklar og har begynt å få den karakteristiske pukkelen på ryggen. Foto: Eva Thorstad
Denne hannen begynner å bli gyteklar og har begynt å få den karakteristiske pukkelen på ryggen. Foto: Eva Thorstad

Pukkellaks ble satt ut i flere elver på Kola-halvøya av sovjetiske fiskeforskere. Der har pukkellaksen etablert faste bestander og siden spredt seg til elver i Finnmark. Å finne den så langt sør som i Oslofjorden, er nytt.

Vet lite sikkert om negative innvirkninger

— Med fremmende arter er det et stort potensial for negative innvirkninger på naturen. Vi vet nesten ingenting om hvordan pukkellaksunger konkurrerer med unger av atlanterhavslaks. Vi vet heller ikke hvilke sykdommer den nye arten kan ha med seg, sier Thorstad.

I Norge er det brukt millioner av kroner på å bekjempe parasitten gyrodactulus salaris, som tar livet av laksunger før de kommer ut i havet. Pukkellaks kan være en smittebærer.

— Hele gytebestanden av pukkellaks dør om høsten, og vi vet ikke hvordan dette vil innvirke på miljøet i ei elv hvor også laks og sjøørret gyter. Spesielt er laksen eksponert for soppangrep under og etter gyting. Mye død fisk i vassdraget, vil trolig gi mye bakterier og grobunn for soppdannelser på laks. Disse soppangrepene er ofte dødelige, forklarer Thorstad.

Fin matfisk på sommeren

Forskeren ved Naturforskningsinstituttet forklarer at om en fremmed art først får fotfeste i norsk fauna, er det allerede for sent å bli kvitt den. Hvilke problemer den nye arten fører med seg, er det som regel ikke mulig å forutse. Derfor er pukkellaksen svartelistet og uønsket.

— Pukkellaksene vandrer langt og fort, og vi vet ikke hvor fiskene som nå fanges i Oslofjorden kommer fra, sier forsker Eva Thorstad.

Som matfisk er pukkellaksen fin, helt til det nærmer seg gytetid. Da er det kun måker og ender som orker å spise dem.

I naturfilmer fra Alaska og Canada er det ofte scener med bjørner som fanger laks. Laksetypen disse fanger, er gjerne pukkellaks.

Powered by Labrador CMS