� Det er smarte folk, elevene her, så de må vi ta vare på, sier elevrådsrepresentant Agata, på Etterstad videregående, til byrådene Inga Marte Thorkildsen, Tone Tellevik Dahl og Nina Larsen, fra NAV Gamle Oslo. Foto: Anders Høilund
� Det er smarte folk, elevene her, så de må vi ta vare på, sier elevrådsrepresentant Agata, på Etterstad videregående, til byrådene Inga Marte Thorkildsen, Tone Tellevik Dahl og Nina Larsen, fra NAV Gamle Oslo. Foto: Anders Høilund

Fem videregående skoler i Oslo får eget NAV-kontor på skolen

Snart får Etterstad videregående en fast NAV-veileder på skolen. – Slik blir det mindre skummelt å gå til NAV for å få hjelp til å fikse livet sitt, mener Rita (19), elev ved skolen.

Publisert Sist oppdatert

En ordning med NAV på skolen finnes allerede på Stovner og Hellerud videregående skoler. Kommunen vil nå utvide tilbudet og inkluderer også Ulsrud, Etterstad og Bjørnholt. Skolene som er plukket ut er store yrkesfaglige skoler med høyt frafall.

Oslo kommune har øremerket 4,5 millioner kroner til egne "NAV-kontorer" på de fem skolene.

— Flere enn gjennomsnittlig antall elever trenger hjelp fra NAV her. Elevene våre kommer fra de fattigste delene av Oslo. Flere av dem sliter derfor med økonomi og trangboddhet. Bolig, oppfølging for rus og forholdet til lånekassen er temaer en NAV-veileder kan hjelpe elevene med. På Etterstad videregående har vi 70 prosent gutter blant elevene, forteller rektor Bjarne Asgrimplass.

Elevrådsrepresentantene. Fra venstre: Rita, Agata og Jan Tore, flankert av byrådene Inga Marte Thorkildsen (t.v.) og Tone Tellevik Dahl.
Elevrådsrepresentantene. Fra venstre: Rita, Agata og Jan Tore, flankert av byrådene Inga Marte Thorkildsen (t.v.) og Tone Tellevik Dahl.

Trenger fiksing i livene

— Finner elevene det stigmatiserende å gå på en skole hvor det også sitter en NAV-veileder? Føler de ikke at skoleporten er inngangen og NAV-kontoret er utgangen av skoletiden?

— Tvert i mot. At NAV-veilederen er til stede på skolen, er en stor fordel. Hinderet som må passeres før man kontakter NAV, blir mye lavere på denne måten. Mange elever her på Etterstad trenger å fikse opp i livene sine før de klarer å konsentrere seg om skolearbeidet. Det kan være økonomiske problemer, familieproblemer eller en bosituasjon som er vanskelig, sier Rita (19), fra elevrådet på Etterstad videregående.

Tillit er et nøkkelord

— Hvis du er elev på Etterstad, kan det være at NAV-kontoret ditt er på Grorud. Det er ikke lett å få time hos en veileder der. Det går også ut over fraværet ditt når du må være borte fra skolen i mange timer for å snakke med NAV, legger Agata (18) til. Tredje representant fra elevrådet var Jan Tore (18) som peker på at med en NAV-veileder på skolen, er det lettere å få gjensidig tillit.

— Tillit er et nøkkelord her, sa han.

— Det er elever som ikke kan eller som ikke tør å gå hjem etter skolen. Det er elever som ikke har noe fast hjem å gå til, og det er de som bor så trangt at går sterkt utover lekselesing og søvn. Å finne et sted å bo, kan NAV hjelpe dem med, fordi veilederen vil vite hvor slik hjelp kan finnes, sier Agata.

Målet er å få flere elever som står i fare for å falle ut av videregående skole. Foto: Morten Lauveng Jørgensen
Målet er å få flere elever som står i fare for å falle ut av videregående skole. Foto: Morten Lauveng Jørgensen

Hjelper elevene med å fullføre skolen

— Kommunen vil sørge for at skolen utvikles sammen med elevene. Det er derfor vi nå utvider tilbudet med NAV-veileder på skolen til også å gjelde de videregående skolene Ulsrud, Etterstad og Bjørnholt. Det er synd at ikke staten også ser verdien i å ha NAV lett tilgjengelig for skoleelver, sier byråd for oppvekst og kunnskap, Inga Marte Thorkildsen.

— Målet er å få flere elever som står i fare for å falle ut av videregående skole til å fullføre utdannelsen og å hjelpe dem med å finne den riktige fortsettelsen på skoleløpet, sier byråd for eldre, helse og arbeid, Tone Tellevik Dahl. Erfaringene vi har gjort på Hellerud og Stovner, som har hatt egen NAV-veileder en stund, er svært positive.

— Det er smarte folk på denne skolen

Rektor Bjarne Asgrimplass har lest rapporten som oppsummerer erfaringene fra Stovner og Hellerud. Denne oppsummerer at NAV-tiltaket hjelper, ikke bare den enkelte elev, men hele skolen.

— Stillingene lyses ut nå, og er vi heldige så er NAV-veilederne på plass hos oss tre ganger i uka fra august, sier Asgrimplass

— Det er smarte folk som går på denne skolen, og det er viktig å ta vare på elevene. Derfor håper jeg at de som skal representere NAV her ikke bare kommer med skjemaer og blodig alvor, men tør å være litt uformelle, slik at ungdommene føler seg trygge, sier Agate.