Sidsel Andersen var med på å lage Bjerkedalen park. Nå ser hun at drømmen om et sammenhengende grønt parkdrag fra Økern til Kampen legges på vent. Foto: Anders Høilund
Sidsel Andersen var med på å lage Bjerkedalen park. Nå ser hun at drømmen om et sammenhengende grønt parkdrag fra Økern til Kampen legges på vent. Foto: Anders Høilund

Ensjøbyen lokket til seg beboere med park og bekk. Men 11 år senere er ikke grøntområdene klare

� Jeg flyttet hit fordi planen var så god, sier Sidsel Andersen. Ensjøbyen var Norges største byutviklingsprosjekt. Men 11 år etter at de første flyttet inn i Ellipsen borettslag er parkanleggene fortsatt ikke klare.

Publisert

I 2004 vedtok Oslo bystyre at Ensjø ikke lenger skulle være en bilby med mange bilforretninger og verksteder. Området skulle gjøres om  til en boligby med grønne lunger, attraktive byrom og gode bokvaliteter. Det står det å lese i kommunens glassmonter med informasjon på Ensjø.

Nå må kommunen komme på banen, sier beboerne, og spiller ballen over til byråd for byutvikling Hanna Marcussen (MDG).

— Ensjøbyen bygd i feil rekkefølge

— Jeg flyttet til Ensjø fordi den opprinnelige planen var så  god, forteller arkitekt Sidsel Andersen. Andersen arbeidet tidligere i Oslo kommune, blant annet med gjenåpningen av Hovinbekken og anleggelsen av Bjerkedalen park.

Herfra og ned til Ensjø er det i dag ikke plass til noe parkdrag. Foto: Anders Høilund
Herfra og ned til Ensjø er det i dag ikke plass til noe parkdrag. Foto: Anders Høilund

— Rekkefølgebestemmelsene i dette prosjektet er feil. Parkdragene og bekkeåpningen skulle blitt ferdig først, deretter skulle boligene blitt bygd. Nå risikerer vi at parkdragene gjennom Ensjøbyen ikke blir klare før 2030. Bymiljøetaten må komme med en realistisk plan for å få parkanleggene ferdig. De kan ikke vente til 2030. Da har allerede en generasjon bodd leilighetene, uten å ha fått det de ble lovet da de flyttet inn, sier Andersen.

— Forstår utålmodigheten

Ifølge Hanna Marcussens byrådssekretær, Rasmus Reinvang (MDG), jobber byrådet på spreng med å få på plass grøntområdene som i sin tid ble vedtatt av bystyret.

— I løpet av 2022-23 skal det være på plass sammenhengende grøntforbindelser i hele området, sier Rasmus Reinvang til VårtOslo.

— Vi har stor forståelse for utålmodigheten til beboerne på Ensjø. Vi skal ha bekkeåpninger og gode parkdrag i nye boligområder, og dette er en prioritet for byutviklingsbyråd Hanna Marcussen. Hun har nylig vært på befaring på Ensjø med representanter fra borettslagene for å se nærmere på dette, sier Reinvang.

Les også: Hvor blir det av de grønne lungene på Ensjø

Østre og vestre parkdrag ikke ferdig

Turveier, park og ikke minst muligheten for å bo i nærheten av rent, levende vann var grunnen til at Sidsel Andersen, og mange med henne valgte å flytte til Ensjøbyen.

Anleggelsen av de gjennomgående parkdragene ble vedtatt av bystyret i 2007. Hvordan det var planlagt, og hvordan det ser ut nå, 12 år etter, er ikke det samme. Østre og Vestre  Parkdrag samt Petersborgaksen, som skulle forene de grønne områdene i Ensjøbyen, er ikke ferdige.

Ved den gamle fabrikkpipa til tobakksfabrikken reklamerer utbyggerne Selvaag og Ferd med nye boliger omkranset av byparker. Foto: Anders Høilund
Ved den gamle fabrikkpipa til tobakksfabrikken reklamerer utbyggerne Selvaag og Ferd med nye boliger omkranset av byparker. Foto: Anders Høilund

Øverst, langs Hovinbekken fra Grenseveien og nedover, har utbyggingen gått etter planen. Fra der Tiedemans tobaksfabrik engang lå, og ned mot Ensjø T-banestasjon, har arbeidet med parkdragene stoppet opp, og de har stått stille lenge. Nedover mot Ensjøveien hindrer private eiendomsforhold gjennomføring av Ensjøbyen slik den var tenkt.

— Staten ved kommunaldepartementet har satt Oslo kommunes intensjoner til side, og tatt en avgjørelse på at en virksomhet som ligger inne i kjerneområdet i Ensjøbyen får drive videre. Denne virksomheten foregår 24 timer i døgnet, og beboerne i de nærmeste blokkene er plaget med støy nattetid, forteller Sidsel Andersen.

Les også:Endelig kommer Bård Breiviks siste skulpturer til Klosterenga

Siste infomøte for tre år siden

Det siste informasjonsmøte om grøntområdene i Ensjøbyen var i 2016. Bydelsutvalget i Gamle Oslo ber om at bymiljøetaten gjennomfører et informasjonsmøte med beboerne om planene for parkene på Ensjø.

Bydelsutvalget i Gamle Oslo ber også byrådsavdelingen for miljø og samferdsel, i samarbeid med bymiljøetaten og eiendom- og byfornyelsesetaten, om at det lages en tidsplan for prosjektering og etablering av parkdragene i kjerneområdet på Ensjø. Denne tidsplanen skal gjøre rede for tiltak som er nødvendig for å sikre fremdriften.

Herfra er det meningen at bekken skal danne to bekkeløp, ett til Østre og ett til Vestre parkdrag. Hovinbekken følger nå et midlertidig løp noen hundre meter. Foto Anders Høilund
Herfra er det meningen at bekken skal danne to bekkeløp, ett til Østre og ett til Vestre parkdrag. Hovinbekken følger nå et midlertidig løp noen hundre meter. Foto Anders Høilund

Dette må om nødvendig innebære tiltak som også gjør det mulig med ekspropriasjon av eiendommer for å sikre gjennomføring i henhold til reguleringsplan, heter det i bydelsutvalgets enstemmige vedtak.

— Ni borettslag på Ensjø, tilsammen ett tusen leiligheter, krever nå at byrådet bygger de parkdragene som bystyret enstemmig vedtok i 2007, skriver Ove Bengt Berg fra Ellipsen borettslag.

Berg er representant for beboerne i et opprop som er delt ut til samtlige boenheter i Ensjøbyen.

— Byrådet stiller strenge krav

Byrådssektretær Rasmus Reinvang sier Oslo kommune har støtt på vansker med grunneiere i hele det enorme byutviklingsprosjektet Ensjøbyen er.

— Det er en utfordring at vi noen få steder ser at grunneiere avventer å gjennomføre den utviklingen man ble enige om da planen for området ble lagt. Det er uheldig, og gir enkelte utfordringer som ved nedre del av Petersborgaksen. Her følger vi opp med de virkemidlene vi har, og dette skal nok komme på plass. Vi stiller også strenge krav til at næringsvirksomhet skal tilpasse seg boligområdet, sier Reinvang.

MDG-politikeren understreker at grøntområdene skal på plass. Og viser til at mye allerede er blitt gjennomført i Ensjøbyen.

— Er i gang med Østre parkdrag

—  La meg nevne noen eksempler: Turvei D2 er nylig fullt opparbeidet med parkmessig standard gjennom hele området fra Ensjøveien og opp til Grenseveien. Her er det blitt flott med leke- og sitteplasser, ny beplantning og belysning. Hovinbekken er gjenåpnet gjennom hele området, fra Teglverksdammen og ned til Ensjø Torg, hvor det i disse dager anlegges et vannspeil som skal åpne til høsten, sier Rasmus Reinvang.

— Jeg hadde selv gleden av å åpne Hovinbekken i Gladengveien på et flott arrangement for et års tid siden! Vestre parkdrag er man nylig gått i gang med å bygge, og selv om full opparbeidelse av midtpartiet er avhengig av at Kolberg Motors transformerer sin eiendom, så skal et fungerende drag være på plass i 2020. Østre parkdrag har bymiljøetaten nettopp gått i gang med forprosjekt for, og planen er at det skal være på plass i 2023. Så vi har full trøkk og det skjer mye, avslutter byrådssekretæren.

Powered by Labrador CMS