Synne Skjulstad orker ikke lenger å se på de farlige situasjonene skolebarna kommer opp i . � Vi kan ikke vente at bren skal kunne lese og forstå det kompliserte trafikkbilde i krysset, sier Synne Skjulstad. Foto: Anders Høilund
Synne Skjulstad orker ikke lenger å se på de farlige situasjonene skolebarna kommer opp i . � Vi kan ikke vente at bren skal kunne lese og forstå det kompliserte trafikkbilde i krysset, sier Synne Skjulstad. Foto: Anders Høilund

I februar ble Ludvik (9) påkjørt av en bil. I fjor høst ble en jente på 3 år påkjørt. Nå har foreldrene fått nok

Gang på gang opplever barna nesten-ulykker i det uoversiktlige krysset der Ullevålsveien møter Kirkeveien. Her treffer barna på bilister som kjører fort, som kjører på rødt eller som er uoppmerksomme.

Publisert Sist oppdatert

— Han hadde på seg refleksvest og gikk på grønt. Likevel ble han påkjørt i krysset her. Heldigvis fikk han bare noen skrammer, men det var skremmende, sier Synne Skjulstad.

Skjulstad er ikke moren til gutten som ble påkjørt i februar. Ludvik (9) var en kompis av den ti år gamle sønnen hennes. Men også gutten hennes går daglig over det farlige krysset der Ullevålsveien møter Kirkeveien, på vei til Marienlyst skole.

Hun er engasjert og opprørt over at trafikksituasjonen i krysset ikke har blitt gjort enklere. Såpass risikofylt er krysset, at Marienlyst skole ikke tillater skolepatrulje her: Krysset regnes som for farlig.

Bredt, uoversiktlig og tett trafikkert

— Vi kan ikke forvente at barn skal klare å lese det kompliserte trafikkbildet her, sier Skjulstad. I seks år har hun fulgt barn, både egne og andres, over krysset på vei til og fra Marienlyst skole.

Krysset mellom Kirkeveien og Ullvålsveien er et av Oslos mest trafikkerte. Det er uoversiktlig og ulykkesbefengt. Foto: Anders Høilund
Krysset mellom Kirkeveien og Ullvålsveien er et av Oslos mest trafikkerte. Det er uoversiktlig og ulykkesbefengt. Foto: Anders Høilund

— Nesten daglig er det hendelser som kunne vært farlige. Barn blir sneiet av bilister som kjører på rødt. Det er sjåfører som øker farten for å komme over krysset når trafikklyset viser gult. Og når biler som kommer opp Kirkeveien fra Majorstua og skal svinge inn Ullevålsveien, kommer fotgjengere og biler brått på hverandre, forteller Skjulstad.

Ønsker trafikklys

— Nå har jeg kommet med et konkret forslag, som i hvert fall kan gjøre en del av krysset tryggere. Forslaget er rett og slett å sette opp et trafikklys med rød og grønn pil fra Kirkeveien og inn Ullevålsveien. Det vil kunne hindre at biler og skolebarn møtes i fotgjengerfeltet der, forklarer Skjulstad.

Krysset er et av de mest trafikkerte i Oslo, og det kompliseres ved at gatene ikke står vinkelrett på hverandre.

Slik ser det trafikkfarlige krysset ut ovenfra. Ullevålsveien møter Kirkeveien i det store og uoversiktlige krysset.
Slik ser det trafikkfarlige krysset ut ovenfra. Ullevålsveien møter Kirkeveien i det store og uoversiktlige krysset.

Etter hennes mening er krysset for komplisert. Sykler og biler kommer i stor fart, og krysset er uoversiktlig og regelrett farlig for alle barna som må gå her hver dag, til og fra skolen i rushtiden.

— Når alle vet at dette er et farlig kryss for fotgjengere og at det ligger like ved en av byens største skoler, da må det gjøres noe. Jeg tror ingen foreldre har noen god følelse på å måtte slippe barna sine over her. Det er ikke snakk om å pakke barna inn i bomull. På et halvt år har det vært flere påkjørsler av barn, forteller Skjulstad.

Daglig må skolebarna ut i en av Norges mest trafikkerte gater i rushtiden, på vei til Marienlyst skole.
Daglig må skolebarna ut i en av Norges mest trafikkerte gater i rushtiden, på vei til Marienlyst skole.

Jente på tre påkjørt

Nå har hun og 406 andre foreldre fremmet et innbyggerforslag til bystyret. Her påpeker de følgende:

«Gjennom flere år har vi opplevd nestenulykker på grunn av uoppmerksomme bilister som kjører selv om det er barn i fotgjengerfeltet som går på grønt lys. En jente på tre år ble påkjørt i dette krysset høsten 2018 da hun krysset det i følge med forelder. Senest 12. februar ble en gutt på ni år som krysset veien på grønt lys og med refleks-vest påkjørt av en uoppmerksom bilist som ikke så ham. Slik kan vi ikke ha det».

Behandles i bystyret

Førstkommende onsdag blir det trafikkfarlige krysset behandlet i samferdsels- og miljøkomiteen på Rådhuset. Det er Høyres førstekandidat i Oslo, Eirik Lae Solberg, som fremmer følgende forslag:

Eirik Lae Solberg vil ha en bedre løsning i det farlige krysset før skolestart. Foto: Privat
Eirik Lae Solberg vil ha en bedre løsning i det farlige krysset før skolestart. Foto: Privat

«Byrådet bes etablere lysregulering som sikrer at bilister ikke har lov til å svinge fra Kirkeveien og inn i Ullevålsveien mens det er grønt over fotgjengerfeltet øverst i Ullevålsveien for fotgjengerne».

– Det er ikke tvil om at krysset er uoversiktlig og trafikkfarlig, spesielt for barna som har dette som en del av skoleveien sin. Synne Skjulstad og de andre foreldrene har rett i at noe må gjøres, og det må skje før skolestart til høsten. Derfor fremmer Høyre et forslag som vil sikre at forgjengerne kan gå trygt over fotgjengerfeltet.