Brygga ligger under vann, og Apneseth og familien må finne en kreativ måte å komme hjem på. Foto: Claus Christian Apneseth
Brygga ligger under vann, og Apneseth og familien må finne en kreativ måte å komme hjem på. Foto: Claus Christian Apneseth

Tidevannet lager problemer for båtboerne hver høst, men høyvannsrekorden i Oslofjorden har stått i over hundre år

Publisert Sist oppdatert

Båtboer Claus Christian Apneseth forteller at båtfolket rundt fjorden følger nøye med på informasjon om vannstand og tidevann. Spesielt om høsten kan det bli høyere vannstand enn vanlig ved lavtrykk og sønnavind.

Båtboere og småbåteiere som ikke har tatt opp båten for vinteren følger nøye med når vinter- og høststormene herjer i Nordsjøen og Skagerak. Selv om Indre Oslofjord ligger godt skjermet for vind, vil disse stormene påvirke vannstanden i fjorden så mye at det gir båtfolket problemer.

Claus Christian Apneseth. Foto: Privat
Claus Christian Apneseth. Foto: Privat

– Når vannet står 140 centimeter over det definerte nullpunktet i Oslo-fjorden, vil de første båtboerne få problemer, sier Claus Christian Apneseth.

Apneseth og familien bor i båten sin. Den ligger til kai øst for Kongen i Frognerkilen.

– Når vannstanden stiger til 155 centimeter står også brygga vi ligger ved under vann. Da må vi vasse ut til båten, og strømmen kan gå. Det er gjerne om høsten dette skjer. Strømmen går på grunn av kraftig høyvann et par ganger i året, og vi har kjøpt en liten leilighet for å ha en slags reservehavn i disse tilfellene, sier Apneseth.

Han forteller også at varslingene om vannstanden kan være mangelfulle.

– En ting er den varslede vannstanden, en annen ting er den faktiske vannstanden. Det har skjedd at grafen for den faktiske vannstanden ikke har vært synlig på nettsiden til kartverket, sier han.

Tar hensyn til vær og vind når vannstanden skal beregnes

Det er Meteorologisk institutt som lager grafen Statens kartverk bruker i tabellen. Vakthavende meteorolog, Siri Wiberg, forteller at de legger inn værdata i tillegg til tidevannsdata når vannstanden skal beregnes.

Månen og sola påvirker havet og tidevannet med sin tyngdekraft. Når de trekker samme vei, får vi ekstra høyt høyvann, såkalt springflo.

Om høyvannet stod en meter høyere, slik som i 1987, ville brakkene i Bjørvika ligget dårlig an. Foto: Anders Høilund
Om høyvannet stod en meter høyere, slik som i 1987, ville brakkene i Bjørvika ligget dårlig an. Foto: Anders Høilund

– De siste dagene har vi hatt kraftig vind fra sør-vest. Pålandsvinden fører til at mye vann blir presset inn i Oslofjorden, og det blir høy vannstand. Det høyeste vi har målt sjuende og åttende desember har vært 157 centimeter. Vi sender ut varsler om høy vannstand om vannstanden blir beregnet til å gå over 170 centimeter. Ekstremvarsel sender vi først ut om vi beregner vannstanden til å stå høyere enn 205 centimeter over det definerte beregningspunktet, sier Wiberg.

Nesten rekord i 1987

Høyvannsrekorden for Indre Oslofjord er fra 1914, og er på 265 centimeter, altså over en meter høyere enn vannstanden fredag morgen. Mange husker at vannet stod høyt i fjorden 17. oktober 1987, og at vannet gikk nesten inn på Oslo S. 259 centimeter stoppet det på den gang.

På tidevannstabellen til kartverket.no kan du avlese både meldt og målt vannstand. Når vinden snur på nord i løpet av helga, vil vannstanden i Oslofjorden bli lavere.
På tidevannstabellen til kartverket.no kan du avlese både meldt og målt vannstand. Når vinden snur på nord i løpet av helga, vil vannstanden i Oslofjorden bli lavere.

Havnekaptein Jens Petter Christensen i Oslo Havn er en av de som husker dette. Han forteller at han kunne ro gummibåten sin i gata.

– Oslo havn har ingen egen vannstandsmåler, men bruker Meteorologisk institutts måler ved Akershusstranda. Om vannstanden står på 190 centimeter eller mer over normalen sender vi ut et intern varsel til våre samarbeidspartnere. Ved så høy vannstand kan vi få problemer blant annet på slippen vår, sier Christensen.

På slippen tas Oslo havns båter opp for vedlikehold. Der havner også turistbåtene som trafikkerer indre fjord om de trenger ettersyn.

Han forteller at det ikke er ofte at sjøen står så høyt som 190 centimeter i fjorden.