Overlege Margrethe Stensson (tv), spesialsykepleier Mariam Kabia sammen med teamleder Janette Reiersen (th) i det nystartede FACT-teamet for eldre i bydelene Frogner og Grünerløkka. Foto: Anders Høilund
Overlege Margrethe Stensson (tv), spesialsykepleier Mariam Kabia sammen med teamleder Janette Reiersen (th) i det nystartede FACT-teamet for eldre i bydelene Frogner og Grünerløkka. Foto: Anders Høilund

Eldre med psykiske lidelser er en glemt gruppe. Men bydelene Frogner og Grünerløkka går nye veier

� Eldresentre har tilbud rettet mot psykisk friske, eller pasienter med demens. Men nå vil vi ha rundt 100 psykisk syke, eldre pasienter. Og vi har allerede et bra samarbeid med bydelene Frogner og Grünerløkka, sier overlege Cecilie Hartberg ved Diakonhjemmet.

Publisert

Kontinuitet og oversikt over pasientgruppa er nøkkelord når bydelene Frogner og Grünerløkka går sammen med alderspsykiatrisk avdeling på Diakonhjemmet sykehus og danner landets første FACT-team for eldre. Et FACT-team er en sted hvor alle relevante ressurspersoner innen eldrepsykiatrien samarbeider over faggrensene.

I en pasientgruppe hvor de ikke har annet til felles enn at de er over 65 år, er det ikke lett å holde oversikten. Noen av de psykisk syke, eldre pasientene lever permanent på skjermet avdeling på sykehjem, mens andre bor i sin egen leilighet.

FACT-teamet holder ukentlige møter enten i bydelene eller på Diakonhjemmets alderspsykiatriske avdeling på Tåsen. Foto: Anders Høilund
FACT-teamet holder ukentlige møter enten i bydelene eller på Diakonhjemmets alderspsykiatriske avdeling på Tåsen. Foto: Anders Høilund

FACT står for Flexible Assertive Community Treatment og betyr, fleksibelt, aktivt oppsøkende behandling. Målgruppen her er personer over 65 år med psykolidelse, schizofreni eller bipolar lidelse.

Ros til bydelene

— Vi har en stund allerede arbeidet tett opptil FACT-modellen. Vi har ambisjoner om å ha rundt 100 pasienter fra 65 år og oppover. Vi har et veldig bra samarbeid med bydelene. Både Frogner og Grünerløkka ansatte spesialsykepleiere til teamet. De kunne gå rett inn i sine roller da vi startet opp, sier prosjektleder og overlege i alderspsykiatri, Cecilie Hartberg.

Teamet startet 1. oktober, og har i dag allerede omlag 60 pasienter under sine vinger. Ved behov for denne type oppfølging kan fastlege henvise til alderspsykiatrisk avdeling.

Personer med realitetsbrist

— Dette er mennesker som i noen tilfeller har hatt en lidelse i mange år. Det kan være personer med en realitetsbrist, som tror at de blir forgiftet eller overvåket. Slike personer setter ikke alltid vondt i magen eller brystet i sammenheng med en sykdom, forklarer psykiater og overlege ved Diakonhjemmet sykehus, Margrethe Stensson.

— Når vi samarbeider på denne måten, får vi bedre kontinuitet og kan følge opp pasientene bedre. Når en pasient blir skrevet ut fra psykiatrisk avdeling, er bydelen klar til å overta behandlingen, sier spesialsykepleier Mariam Kabia fra bydel Frogner.

— Da blir det lettere å planlegge langsiktig. Pasientene blir ikke stående  mellom hjemmetjenesten, spesialhelsetjenesten i psykiatrien og NAV, for eksempel. Informasjonsflyten blir bedre. Og det er til det beste for pasientene, forklarere Kabia.

Hvordan har du det i dag?

— Pasientene må få lov til å si hva som gir dem mening i livet. Spørsmålet vi stiller er: Hva er et godt liv for deg? Eldresentre og dagsentre har tilbud som er rettet mot psykisk friske, eller for pasienter med demens. Det er ikke så lett for våre pasienter å fortelle hvordan de har det, men teamleder Janette Reiersen er flink til å sette sammen grupper hvor deltagerne føler seg trygge på hverandre, sier Hartberg.

— I gruppa kan de være veldig direkte mot hverandre, men de er trygge der. Problemene de snakker om kan være at en av dem ikke lenger klarer å ta trikken, eller gå i butikken. Det er rørende å oppleve hvordan medlemmene i gruppa støtter hverandre, og deler med sine egne erfaringer, forklarer Reiersen.

Ikke tilbake i arbeid

I denne aldersgruppa er det ikke noe mål om å komme tilbake i arbeid. Det er andre mål det blir siktet mot. Aktivitet blir sett på som viktig for både den fysiske og psykiske helsen. Det er ikke lett for noen å ha oversikt over alle offentlige og andre tilbud til eldre i bydelen, men FACT- teamet har oversikten. Selv kan de bidra med fysisk aktivitet og med hagestellgruppe.

— Generelt i pasientgruppa finnes det folk som dårlig klarer å ordne opp i sitt eget liv. Det kan være enkelte som har unngått legebesøk i årevis. Eller de som ikke klarer å tyde signaler fra kroppen om at noe er galt. Derfor må vi hele tiden også ha et blikk for somatiske sykdommer, sier Margrethe Stensson.

Byrådet lovet 500 stillinger i eldreomsorgen

Satsingen på eldre som er psykisk syke skal komme i tillegg til den satsingen det rødgrønne Ap/SV/MDAG-byrådet lovet da de vant valget i 2015. Løftet var 500 nye, varme par med hender i Oslos hjemmetjeneste. Foreløpig er omlag kun halvparten av disse årsverkene besatt, skriver Aftenposten.

Men FACT-satsingen på eldre innen psykiatri skal komme i tillegg ekstra-innsatsen på 500 nye årsverk i Oslos hjemmetjeneste.

Powered by Labrador CMS