Frogner kino. Foto: Wikimedia Commons
Frogner kino. Foto: Wikimedia Commons

Frogner bydelsutvalg vil kjøpe Frogner kino og lage kulturhus

Publisert

Frogner kinos 500 kvadratmeter store lokaler i Frognerveien har ligget brakk i over to år. — Vi trenger et aktivitetshus i denne ellers kjedelige bydelen, sier artist Lars-Lillo Stenberg.

På gårsdagens møte i Frogner bydelsutvalg gikk flertallet av representantene inn for at at de attraktive lokalene tas over av kommunen, deretter leies ut til en egnet driver og gjenreises som et kulturhus.

Siden Høyre har flertall alene i Frogner bydelsutvalg, kunne partiet diktere resultatet. Men under avstemningen delte partiet seg på midten, der flertallet gikk inn for kommunalt tilbakekjøp. Mindretallet, inkludert fire stemmer fra Høyre og en fra Frp, stilte spørsmål ved viktigheten av et slikt grendehus og var skeptiske til graden av utnyttelse.

Seier for Aksjonsgruppen Frogner kino grendehus

Aksjonsgruppen Frogner kino grendehus har dermed endelig kommet et skritt videre med sin mangeårige innsats for at funkiskinoen fra 1926 kan gjenåpnes som samfunnshus.

— Dette er fantastisk og en fjær i hatten for bydelsutvalget i Frogner. Nå må jeg ringe rundt og informere folk, sier Casper Evensen, talsperson for Aksjonsgruppen Frogner kino grendehus.

— Kapitalister uten skam

Flere kulturpersonligheter, deriblant Lars Lillo-Stenberg, har engasjert seg for å få til et kulturhus i Frogner kino.

Lars Lillo-Stenberg er en av flere kulturpersonligheter som støtter Frogner kino grendehus sitt arbeid. Foto: Bjørn Erik Pedersen, Wikimedia commons
Lars Lillo-Stenberg er en av flere kulturpersonligheter som støtter Frogner kino grendehus sitt arbeid. Foto: Bjørn Erik Pedersen, Wikimedia commons

— Vi trenger et aktivitetshus i denne ellers kjedelige bydelen, som er altfor stappfull av interiør- og pyntegjenstandsbutikker. Jeg tror det er mange på Frogner, både eldre og yngre, som ønsker seg noe mer utfordrende og spennende, som kanskje til og med er til glede og hygge.

— Det finner kapitalister i denne byen som ikke har større skam i livet enn at de kjøper et slikt sted og leier det ut som matkjedebutikk. Hvis den gamle kinoen fikk lov til å stråle som en slags lokal og litt mer folkelig utgave av Litteraturhuset, så kunne den nedleggingstruede Gimle kino fortsatt inneha sin posisjon som byens arena for kvalitetsfilm.

Synergieffekten mellom de to ærverdige lokalene ville være selvforsterkende, mener Lillo-Stenberg

Høyre tviler

De gamle kinolokalene trenger rehabilitering. På et forberedende møte i miljø- og byutviklingskomiteen i forrige uke ble det diskusjon om hva det vil koste å få lokalene i full stand. Grendehus-initiativet mener forsamlingslokalet kan drives for to millioner årlig, et tall Høyres representant Hermann Kopp mener er altfor lavt.

Eieren har forsøkt å selge

Frogner kino er i dag regulert til kulturformål. Søylen Eiendom, som for en del år siden kjøpte eiendommen, har prøvd å legge en dagligvarebutikk til lokalene, men ikke fått gjennomslag for det. Eiendomsfirmaet har derfor i stedet forsøkt å selge kinoen, og de skal ha fått et bud fra en ikke kjent budgiver på 14,5 millioner kroner.

Bevaringsverdig bygg

Kinoen står på byantikvarens gule liste, som betyr at den er vurdert som bevaringsverdig.

Frogner kino var Oslos første kommunale kino, da den åpnet i 1926, og er en av kun to bevarte funkis-kinoer i Skandinavia. Innvendig er kinoen tegnet av arkitekt Lars Backer, også kjent for den vernede funkisbygningen Ekeberg-restauranten.

Ikke aktuelt med kino

— Vi er generelt positive til at lokalet får en ny bruk, forhåpentlig en aktivitet som gjør at lokalet vil være tilgjengelig for allmennheten, sier byantikvar Janne Wilberg.

Å åpne for vanlig kinodrift igjen er ikke aktuelt. Frogner kino ligger i første etasje i en boligblokk.

— Moderne kinolyd ville få porselenet til å danse i alle leilighetene oppover, mener Casper Evensen.

Kulturbyråden avgjør fremtiden for kinoen

Neste steg er at kulturbyråd Rina Mariann Hansen får saken på skrivebordet. I og med vedtaket fra bydelsutvalget vil hun ta stilling til et eventuelt kommunalt tilbakekjøp av den gamle kinoen.

Powered by Labrador CMS