Nikolai Dragnes (41) bor på Carl Berners plass og har sett sammenhengen mellom luftkvalitet og vedfyring
Nikolai Dragnes (41) bor på Carl Berners plass og har sett sammenhengen mellom luftkvalitet og vedfyring

Svevepartikler fra vedfyring gjør lufta over Carl Berner helseskadelig. Vedfyring er verstingen for oslolufta

Det aller meste av svevestøvet i lufta vinterstid stammer fra vedfyring. Selv om luftkvaliteten i Oslo har blitt bedre, er den fortsatt en trussel for folk med lunge og hjertesyke.

Publisert

— Vedfyring forringer Oslo-lufta, også inneklimaet. 80 prosent av svevestøvet vinterstid stammer fra vedfyring, sier Nikolai Dragnes. Han måler luftkvalitet kontinuerlig fra sin leilighet ved Carl Berners plass.

Færre biler i sentrum, og mye mindre bruk av piggdekk i byen har gjort lufta bedre. Allikevel sliter astmatikere og hjertesyke med oslolufta. Det er spesielt på stille vinterdager at luftkvaliteten kan bli dårlig for disse gruppene.

Partikler fra vedfyring og biltrafikk forverrer lufta. Dragnes mener å kunne påvise at selv vedfyring i moderat omfang får partikkeltettheten til å sprette i været.

— 20 prosent av befolkningen i Oslo har en eller annen form for lungelidelse, for eksempel astma eller kols. Disse rammes hardere av dårlig luftkvalitet, sier Dragnes.

Leilighetene trenger lufting

Det var da han kjøpte nye vinduer til leiligheten at han ønsket å finne ut mer om luftkvaliteten inne. Han gikk til innkjøp av en luftmåler. Han så fort at den var ganske samstemt med hva som ble målt ute.

Den nærmeste luftmåleren fra kommunen står i Sofienbergparken. Den viser litt bedre luft enn oppe hos Dragnes på Carl Berners plass.

� Luftkvaliteten på Carl Berner etter et par minutters lufting. Finkornet støv på 2.5 og 10 microgram er dessverre skyhøyt over helseskadelig nivåer for mange med hjerte-, blodkar- og lungelidelser og for eldre med dårlige helse, forteller Dragnes. Foto: Nikolai Dragnes
� Luftkvaliteten på Carl Berner etter et par minutters lufting. Finkornet støv på 2.5 og 10 microgram er dessverre skyhøyt over helseskadelig nivåer for mange med hjerte-, blodkar- og lungelidelser og for eldre med dårlige helse, forteller Dragnes. Foto: Nikolai Dragnes

Dragnes forteller at svevestøvet ikke forsvinner av seg selv når det først er inne i hjemmet ditt. I løpet av vinteren øker mengden av svevestøv ute i gatene, og luften blir progressivt verre og verre utover vinteren. Den miljøbevisste 41-åringen foreslår en investering i en luftrenser til beste for helsa.

— Mange av leilighetene på Carl Berners plass har dårlig ventilasjon i utgangspunktet, og lufting er nødvendig, sier Dragnes.

Strøm slår vedfyring ned i støvlene på pris

— Jeg har regnet på prisen ved vedfyring kontra strøm. I beste fall er vedfyring en dobbelt så dyr oppvarming som elektrisitet, sier Dragnes. Han mener at en liten oljeradiator vil gi en rask, god og mer miljøvennlig oppvarming for en som føler seg frossen etter en tur på vinteren.

I disse dager har Miljødirektoratet lansert nettstedet Luftkvalitet i Norge. Varselet finnes også på Yrs nye nettsider.

På Luftkvalitet i Norge kan du sjekke varsler for lokal luftkvalitet to dager frem i tid der du bor og oppholder deg. I tillegg får utsatte grupper viktige helseråd.

Luftkvaliteten i Oslo har blitt gradvis bedre de siste 50 år, viser kommunens målinger. Etter innføringen av piggdekkgebyr og miljøfartsgrenser om vinteren, har de store konsentrasjonene av luftpartikler blitt sjeldnere.

Rundt årtusenskiftet var Bygdøy allé et sted å unngå i rushtiden. Luftforurensningen var skyhøyt over dagens grenseverdier. I dag er det de store innfartsveiene, som ved Alnabru og Skøyen, som skårer dårligst på luftkvalitet.

Ønsker forbud mot vedfyring

Dragnes har tatt opp med borettslaget sitt å forby vedfyring. Et slikt forbud finnes allerede i noen europeiske byer. Borettslaget mente imidlertid at de juridisk ville få problemer med et slikt pålegg.

Praksisen med at noen borettslag kjøper inn vedsekker til beboerne, håper Dragnes vil opphøre. Han har også henvendt seg til butikkene i nærområdet og bedt dem slutte å ta inn paller med vedsekker.

Mange dagligvarebutikker tilbyr bjerkeved til frosne kunder. Foto: Anders Høilund
Mange dagligvarebutikker tilbyr bjerkeved til frosne kunder. Foto: Anders Høilund

— Det vil de dessverre ikke høre på. For dem er salget og bunnlinjen alfa-omega, sier han.

Bergen strammer inn

Han er redd at alle til syvende og sist bare forskyver ansvaret over på politikken i Oslo kommune, som igjen kanskje vegrer seg for å nedlegge et generelt forbud mot vedfyring på grunn av redselen for politisk bråk.

I Bergen vil det fra 2021 være forbudt å bruke det som betegnes som ikke-restbrennende ildsteder. Åpne peiser, oljefyrte ildsteder og ved- og koksovner installert før 1998 blir dermed forbudt å bruke.

Ifølge offisielle tall lider rundt 240 mennesker hvert år en for tidlig død på grunn av dårlig luft i Oslo.

Powered by Labrador CMS