Ellen Ravndal Kelly, fra bymiljøetatens seksjon for torg og møteplasser (t.v), og Reidun Vik, fra Barnas Boligbyggere, i diskusjon om hva som må til for at Olafiagangen skal bli et bedre sted på Grønland. Foto: Anders Høilund
Ellen Ravndal Kelly, fra bymiljøetatens seksjon for torg og møteplasser (t.v), og Reidun Vik, fra Barnas Boligbyggere, i diskusjon om hva som må til for at Olafiagangen skal bli et bedre sted på Grønland. Foto: Anders Høilund

Naboene sa fra om hvordan de ønsker Olafiagangen på Grønland skal bli et godt sted å være

– Her i Olafiagangen, rett i et oppvekstmiljø, ser området ut som om det er spesialdesignet for dopsalg.

Publisert

Som en del av områdeløftet på Grønland skal Bymiljøetaten og Bydel Gamle Oslo utvikle Olafiagangen. Målet er å skape en trygg og god møteplass på Grønland. Ønsket er at både barn, ungdom og voksne skal ta plassen i bruk.

Før et eneste A4-ark med planer er laget, inviterte prosjektleder hos Områdeløftene Tøyen og Grønland, Leo Rygnestad, og Bymiljøetatens prosjektleder, Ingvild Steiro, til et beboermøte. Der kunne beboere og brukere av områdene rundt Olafiagangen si hva de tenkte om hva som skal til for at området blir et bedre byrom.

Nylandsveien oppfattes av mange som et tungt og grått tak. Andre så muligheten til å ha et område ute, men under tak, akkurat her. Foto: André Kjernsli
Nylandsveien oppfattes av mange som et tungt og grått tak. Andre så muligheten til å ha et område ute, men under tak, akkurat her. Foto: André Kjernsli

Nærmere ett hundre mennesker hadde funnet veien til Interkulturelt museum i Tøyenbekken 5, hvor møtet ble holdt.

Det var beboere, næringsdrivende, politiet, representanter fra frivillige organisasjoner og folk som har sitt daglige virke i og rundt Olafiagangen.

Mange av forslagene fra møtet går på å åpne området for gjennomgang. Foto: André Kjernsli
Mange av forslagene fra møtet går på å åpne området for gjennomgang. Foto: André Kjernsli

Olafiagangen fungerer ikke

— Det her er et møte hvor de er om å gjøre å få fram tanker og ideer om hva som kan gjøres. Det er ikke meningen å bli enige på dette møte. Vi er på jakt etter behov og ideer, sa Monica Fleisje, seksjonsleder byromsplan og forvaltning i Bymiljøetaten

Det var imidlertid fullstendig enighet om at Olafiagangen i dag ikke fungerer som et godt sted for folk i byen.

— Her, rett i et oppvekstmiljø, har vi endt opp med at forholdene ligger til rette for dopsalg, sa Rygnestad, og pekte samtidig på det største problemet for stedet. Samtidig understrekte han at Olafiagangen har et stort potensiale.

— De store flokkene med måker og duer blir sagt å være et problem, men det at fuglene blir matet i stor skala her, er problemet, fortsetter han.

 

Leo Rygnestad i Områdeløftet Grønland Tøyen ønsker velkommen til møtet om Olafiagangen. Foto: Anders Høilund
Leo Rygnestad i Områdeløftet Grønland Tøyen ønsker velkommen til møtet om Olafiagangen. Foto: Anders Høilund

Gjennomgang til fjorden

— Det vi savner er å få knyttet Olafiagangen sammen med resten av Grønland og resten av byen. Vi skulle ønske at vi fikk åpnet opp for gjennomgang ned mot fjorden. Vi har noen ideer om hvordan vi kan lage et levende byrom. Men Nylandsveien i bro over og søppelcontainere som også må plasseres et sted, skaper utfordringer, sa daglig leder i  Grønlands Torg Drift Næring, Erlend Spilling.

Å få knyttet området sammen med resten av Grønland og ikke la Olafiagangen være et brakk område hvor lyssky virksomhet lett kan stikke seg bort, var et ønske fra beboerne.

Foring av fugler har ført til at store flokker av måker, duer og ender lager et uhygienisk miljø. Foto: André Kjernsli
Foring av fugler har ført til at store flokker av måker, duer og ender lager et uhygienisk miljø. Foto: André Kjernsli

Hva ønsker dere å oppleve i Olafiagangen?

— Dette er vår mulighet til å få oversikt over hva folk ønsker, sa spesialkonsulent Stine Evjen i bymiljøetaten.

Når ett hundre engasjerte mennesker gruppevis fortalte om sine ønsker, fikk Evjen et luksusproblem. Selv om det var vanskelig å komme til orde, stilte Bymiljøetaten med sekretær til alle gruppene.

Fra møtet kunne bymiljøetatens Monica Fleisje ta med seg mange konkrete forslag til sin konseptvalgsutredning. — Vi skal gi en anbefaling om hvilket konsept Oslo kommune bør gå videre med, sa Fleisje.

Det blir lagt vekt på at området må fungere både sommer og vinter.

Sommeren 2018 en suksess

Sist sommer viste at området er tiltrekkende både for gamle, unge og familier. Både båtutleie for å reise ut på fjorden og grønnsaksdyrkingen på Vaterlands plass ble suksesser.

— Vi fikk selvsagt god hjelp av den varme og tørre sommeren. Det var så flott å se familier som hadde vært på tur på fjorden etter å ha lånt båt hos oss komme tilbake med stjerner i øynene, fortalte Marit Bredesen i Joint Organization for Youth.

Powered by Labrador CMS