Nicolai Øyen Langfeldt, leder for Oslo Unge Høyre
Nicolai Øyen Langfeldt, leder for Oslo Unge Høyre

– Vi må redde biene. De er så viktige for oss at jeg blir en miljøhippie, sier lederen i Oslo Unge Høyre

Biene forsvinner og trenger hjelp for å overleve. Det får de fra ByBi, Oslos urbane birøkterlag, som kurser de fleste som driver med egne bikuber i Oslo.

Publisert Sist oppdatert

— Før sommeren kommer regjeringen med en biestrategi. Bystyret i Oslo er veldig opptatt av urbant landbruk, og bør ikke være noe dårligere enn regjeringen. Oslo kommune bør ha en strategi for hvordan vi kan ta vare på bier, humler og andre insekter som pollinerer, mener lederen for Oslo Unge Høyre, Nicolai Øyen Langfeldt (21).

At bier og humler forsvinner er et stort problem, mener Langfeldt. Opptil 80 prosent av hva vi har på matbordet er avhengig av at det finnes pollinerende insekter.

Savner en overordnet plan fra kommunen

— På Oslo kommunes nettsider får du litt veiledning om hvor du kan henvende deg om du vil starte med birøkting, men jeg savner en helhetlig plan, en strategi fra kommunen. Dette er en viktig sak, og jeg kjenner at jeg blir litt miljøhippie når jeg tenker på den, sier Langfeldt.

Den som åpnet øynene hans for saken var en mann i biedrakt som solgte honning på Karl Johan.

— Samtidig fikk jeg en brosjyre, hvor jeg kunne lese at biene forsvinner og at de trenger hjelp for å overleve, sier han. De som vil starte opp som birøktere i byen må læres opp. De bør på en eller annen måte samordnes, slik at vi ikke lager trøbbel for de allerede eksisterende biene og humlene i byen, sier Langfeldt.

En vinterstøl bybie tar årets første flytur 20. mars. Foto: Anders Høilund
En vinterstøl bybie tar årets første flytur 20. mars. Foto: Anders Høilund

Birøkterne i Torshovparken

Torshov birøkterlag og Randi Grydeland har satt opp tre kuber i Torshovparken.

— Vi har stort sett møtt bare positive folk når vi steller med biene våre. Vi går da rundt som noen romfarere i hvite birøkterdrakter. Vi har hatt litt tagging på en av bikubene, men biene selv sier fra om at slikt ikke blir tolerert, forteller Grydeland.

Biene til birøkterlaget samler inn nektar og pollen også fra Torshovdalen og fra kolonihagen på Rodeløkka.

— I fjor satt vi igjen med rundt 80 kilo honning av topp kvalitet. Kvaliteten blir så fin fordi det ikke brukes sprøytemidler på plantene i byen, og biene samler inn fra en variert flora, sier Grydeland, og legger til at birøkterlaget har fått god oppbakking fra Sagene bydel.

Birøkting er blitt en urban hobby. Her en birøkter fra ByBi. Foto: ByBi
Birøkting er blitt en urban hobby. Her en birøkter fra ByBi. Foto: ByBi

Bybi lærer opp Oslos birøktere

ByBi er Oslos urbane birøkterlag og samtidig en miljøorganisasjon. På deres hjemmeside presenterer de seg som: ByBi bistår firmaer, organisasjoner, urbane bønder og offentlige etater med å etablere pollinatorvennlige landskap. Vi har førstehåndskunnskap om hva bier og andre insekter trives med.

— De aller fleste som starter med birøkting i Oslo, går på kurs hos oss. Akkurat nå går 70 personer på kurs, og et nytt kurs starter om ikke lenge. Vi ønsker å fordele honningbiene utover byen. Vi må ta hensyn til humler og villbier, som gjerne taper kampen mot honningbisamfunnet. Villbier, mer korrekt kalt solitærbier, lever alene, forklarer faglig leder, Ragna Ribe Jørgensen.

På kurset blir deltagerne oppfordret til å gå sammen i lokale birøkterlag, slik som på Torshov.

Du kan starte i din egen hage

— Å drive med bier er mer givende sammen med andre, og arbeidsfordelingen på hver enkelt blir mindre. Å drive med honningbier regnes som landbruk og må meldes opp til Mattilsynet. Regelverket er på mange områder tilpasset sauer og kuer og kan virke noe søkt når det gjelder bier, sier Ragna Ribe Jørgensen med et smil.

Hun var med å starte opp ByBi for fem år siden og har hele tiden samarbeidet godt med bymiljøetaten. Sammen med deres avdeling for biomangfold har de funnet steder hvor det er god dekning med bier og steder der det trengs flere.

— Det er intet lovverk som sider at du ikke kan starte med bier i din egen hage. Det er imidlertid nyttig å gå på kurs først, for å komme riktig i gang, sier Jørgensen.

Tettheten av bisamfunn i Oslo er 0,4 per kvadratkilometer. I Stockholm og Gøteborg er tettheten henholdsvis på 6,7 og 2,7 per kvadratkilometer. Birøkting har ikke så sterke tradisjoner i Norge og har i en periode vært en utdøende geskjeft.

Nei, det er ikke en UFO som har landet på et tak i Bjørvika. Det er birøktere fra Biby som steller med sine kjære bier. Foto: ByBi, Roar Ree Kirkegård
Nei, det er ikke en UFO som har landet på et tak i Bjørvika. Det er birøktere fra Biby som steller med sine kjære bier. Foto: ByBi, Roar Ree Kirkegård

Skaffer oversikt over blomster og bier

Sammen med Norsk institutt for naturforskning ønsker å få en oversikt over blomsterenger og andre steder hvor bier og humler kan finne bolig og mat. Det er et stort og krevende arbeid.

— 90 prosent av blomsterengene i Norge har blitt borte. Oslo er en grønn by, men i Oslo er det også stor byggevirksomhet. Ethvert nytt bygg stjeler av insektenes matfat og habitat. Det er ikke først og fremst honningbiene som er solitærbienes fiende, det er oss mennesker, sier Ragna R. Jørgensen.

Hun ser fram til å lese den nasjonale bistrategien som er ventet å bli ferdig før sommeren.

Grønne tak og fasader samt urbant landbruk er prosjekter som bymiljøetaten for tiden arbeider med. I disse prosjektene er det tatt hensyn til biene og humlenes plass i byen.