Svein Dagfinn Vestheim tar en prat med en av de som bygger det nye Munchmuseet. Foto: Susanne Skaug
Svein Dagfinn Vestheim tar en prat med en av de som bygger det nye Munchmuseet. Foto: Susanne Skaug

Byggpatruljen advarer: - Stå sammen, ellers er vi tilbake på 20-tallet

Publisert

Byggpatruljen besøker Munch-utbyggingen i Bjørvika for å verve arbeidere til fagforeningene og se an arbeidsforholdene. VårtOslo henger seg på.

Byggpatruljen i Oslo besøker byggeplasser i Oslo. Deres viktigste oppgave er å informere og rekruttere medlemmer til fagforeningene. Tiltaket startet i 2015.

På tirsdag ble VårtOslo med patruljen på tur til en av landets mest omskrevne byggeplasser, Munken, altså det nye Munchmuseet, i Bjørvika.

Morgenmøte på Grønland

Byggpatruljen består av representanter fra de forskjellige fagforeningene tilknyttet Fellesforbundet som har medlemmer på en byggeplass. De møtes hver uke i tømrernes fagforeningslokale på Grønland. Der bestemmes det hvilke byggeplasser som skal besøkes, og om det er noen nye underleverandører som er modne for å komme i mer ordnede forhold gjennom en tariffavtale.

Fordi det er Veidekke som bygger på Munken er det Svein Dagfinn Vestheim, klubbleder hos Veidekke Oslo, som leder Byggpatruljen denne dagen. Vestheim kommer fra Tømrer- og byggfagforeninga avd. 601.

Byggpatruljen snakker også med arbeidsgiverne

— Jeg liker å ha et møte med arbeidsgiverne også, da kan vi informere om hva vi gjør, og vi kan bli litt kjent. Det er alltid en fordel. Vi har aldri blitt nektet å komme av arbeidsgiverne, sier Vestheim i det vi svinger inn foran brakkene til byggeplassen til det nye Munchmuseet.

Munchmuseet bygges på det som er kjent som Norges dyreste tomt og dårligste grunn, akkurat ved utløpet til Akerselva. På grunn av det ustabile underlaget er bygget forankret med 311 pæler som går opptil 60 meter ned i grunnen. På byggeplassen er det for tiden et sted mellom 50 og 60 arbeidere, og anleggsperioden er beregnet å vare fra 2015 til 2019.

Etter en briefing om bygget fra ledelsen blir vi ikledd verneutstyr og registrerer oss hos vakta i porten inn til byggeplassen. Ved denne besøksvirksomheten kan Vestheims gjeng avdekke sosial dumping og andre kritikkverdige arbeidsforhold. Det være seg innen arbeidsmiljø, lønnsavtaler eller mangel på avtaleverk. Det er mye lettere for en ansatt å ta opp noe med en representant fra fagforeningen når Byggpatruljen kommer på besøk enn å ta en telefon til et kontor.

Uoversiktlig med underleverandører

På byggeplasser kan det være et uoversiktlig ansettelsesforhold, med underleverandører som i mange tilfeller igjen har sine underleverandører. Det er færre midlertidig ansatte som er organisert enn de faste.

— Underleverandører leier in folk og underbyr hverandre for å få kontrakten. Disse innleide arbeiderne er å regne som midlertidig ansatte, forteller Vestheim.

Hos vikarbyråer som Adecco får arbeiderne bare betalt når de står i jobb. Vikarbyråene vil gjerne ha lærlinger, men hvordan kan de ha et opplæringsprogram når de ansatte bare er midlertidig ansatt, spør Vestheim retorisk.

Gjennom Byggpatruljen kartlegges underleverandører og innleide arbeidere på byggeplassen. Dette skal være kunngjort ved oppslag, men blir ikke alltid fulgt opp av arbeidsgiverne. Å snakke med folk på arbeidsplassen kan være avgjørende for å få en bedre oversikt. Kontakt og samtaler med folk på arbeidsplassen er viktig.

— Må stå sammen

Hvor mange som er organisert innen de forskjellige fagene varierer fra byggeplass til byggeplass og fra fag til fag, men den er sjelden eller aldri over 75%.

Selv store seriøse firmaer har ikke 100% fagorganiserte, sier Dimitry Tsesmetsis og Ellisiv Rognlien i El-og IT-forbundet.

— Når de er medlemmer hos oss er det vi som fremmer kravene til arbeidsgiverne, ikke de ansatte selv. Det er viktig å stå sammen - ellers er vi tilbake på 20-tallet, sier Boye Ullman, rørleggernes representant i Byggpatruljen.

Innmeldingsskjemaet ligger lett tilgjengelig i Ullmans veske.

Boye Ullman kjemper mot sosial dumping i byggebransjen. Foto: Susanne Skaug
Boye Ullman kjemper mot sosial dumping i byggebransjen. Foto: Susanne Skaug

Sagaen om jernbinderne

— På 80-tallet var jernbinderne av de best betalte på byggeplassen. Jernbinderne på Oslo Plaza kunne vel lett cashe ut en ny Mercedes da hotellet sto ferdig i 89. Nå blir jernbinderjobben lagt ut til underleverandører som enten leier inn folk selv, eller som setter ut arbeidet til enda en underleverandør, sier Ullman.

— All jernbindervirksomhet i Oslo i dag er polskdrevet. Lønningene ligger også på polsk nivå, sier Ullman.

Flest polske arbeidere

Byggpatruljen hadde med seg Elisiv Rognlien fra El og IT-forbundet, med ansvar for polske arbeidstakere og polske Michael Olenchnowicz fra tømrer og byggfagforeningen. Hovedspråket blant byggearbeiderne i Oslo er polsk, og det er viktig når byggpatruljen kommer at det kan kommuniseres godt.

Ellisiv Rognlien er med og tolker på polsk. Foto: Susanne Skaug
Ellisiv Rognlien er med og tolker på polsk. Foto: Susanne Skaug

Sosial dumping

Å arbeide mot Sosial dumping på bygg- og anleggsplassene har vært et av fagforeningenes viktigste oppgaver i de seneste årene.

Med sosial dumping menes særlig at utenlandske arbeidstakere som utfører arbeid i Norge får dårligere lønns- og arbeidsvilkår enn norske arbeidstakere. Det gjelder ikke bare lønn, men også arbeidstidsordninger, sikkerhetsopplæring og dårlig sikkerhet under utførelsen av arbeidet.

Et godt middel mot sosial dumping

— Sosial dumping er noe under kontroll i byggebransjen på grunn av allmengjøring av lovfesta minstelønn. Det betyr at vi har en har et tall å forholde oss til. Når alle går på minimum lovfesta lønn, forklarer Vestheim.

Allmengjort lovfestet minstelønn kan det ikke forhandles seg bort fra, det er et absolutt krav.

Sosial dumping har også andre negative virkninger enn utnyttelsen av utenlandsk arbeidskraft. Firmaer som ikke følger de forpliktelsene de har overfor de ansatte vil stille sterkere i konkurransen om anbudene på grunn av lavere lønnsutgifter.

 

 

Powered by Labrador CMS