Bjørn Heier og Jan Erik Bangsund, fedre og FAU-representanter utenfor Grünerløkka skole. Foto: Anders Høilund
Bjørn Heier og Jan Erik Bangsund, fedre og FAU-representanter utenfor Grünerløkka skole. Foto: Anders Høilund

Endelig 30-sone utenfor Grünerløkka skole. Samtidig øker trafikken, inkludert tungtrafikk

Skoleveien til Grünerløkka skole betyr for mange barn å krysse flere trafikkerte gater. 30-sone er nylig innført i Toftes gate utenfor skolen, men stengte parallellgater fører til at flere kjører nettopp den ruta.

Publisert Sist oppdatert

Jan Erik Bangsund og Bjørn Heier fra FAU (foreldrenes arbeidsutvalg) på Grünerløkka skole står ved fotgjengerovergangen i Toftes gate, utenfor skolen. FAU ønsker tiltak som virker for å få farten ned og oppmerksomheten opp i trafikken forbi Grünerløkka skole.

Med Thorvald Meyers gate og Markveien stengt for gjennomkjøring, øker trafikken i nettopp Toftes gate.

— Vi ferdes her hver dag og ser ting som kan gjøres slik at farten forbi skolen senkes. Det er ikke lenge siden vi hadde en nestenulykke her. Dette er ett av to steder i nærområdet hvor vi ser at skolebarna kan få særlige problemer i trafikken, sier Bangsund.

Endelig har det kommet opp et skilt som forteller at det er en 30-sone i Toftes gate ved Grünerløkka skole. Foto: Anders Høilund
Endelig har det kommet opp et skilt som forteller at det er en 30-sone i Toftes gate ved Grünerløkka skole. Foto: Anders Høilund

God dialog med bymiljøetaten

Bydelsutvalget (BU) i bydel Grünerløkka er positive til å få satt i gang tiltak. Nedsatt hastighet, fartshumper og blinkende skilt har lenge vært diskutert. Dialogen mellom FAU og bymiljøetaten (BYM) har vært god.

Nylig kom det opp skilt som markerer for 30 kilometer i timen forbi skolen. Toftes gate er rett og bred nedover Grünerløkka, og det er kanskje lett å tråkke for hardt på gasspedalen der.

Vil ha permanent fartsgrense

Bymiljøetaten har foreslått, med full støtte fra lokalpolitikere og lokale foreldre, er permanent regulering. Tidsangivelsen 07- 17 dekker ikke hele tidsrommet ungene bruker skolen og idrettsanlegget på Dælenenga rett bak skolen.

— Alle er ute i sitt eget ærend. Når det kjøres forbi en barneskole bør alle tenke at her må det utvises forsiktighet. De yngste barna er ikke mer enn fem og et halvt når de starter på skole her, sier Bangsund — idet en grå varebil feier over fotgjengerfeltet på rødt.

Etterlyser fartsmåling i Toftes gate

— Det hadde vært fint om vi kunne fått en fartsmåling i Toftes gate. Da kunne vi sett om fartsgrensen har en innvirkning på trafikken, sier rektor ved Grünerløkka skole, Ellen Lühr.

— Vi ser også at barn ikke klarer å vente på grønt lys ved forgjengerovergangen. De fyker over gata på rødt. Det hadde vært ønskelig med et kortere intervall før lyset ble grønt. Selv jeg synes det til tider tar lang tid, sier Lühr videre.

Permanent mer trafikk

Nå som nye trikkeskinner legges i Thorvald Meyers gate, har det altså blitt mer trafikk i Toftes gate.

— Det blir nok permanent med mer trafikk utenfor skolen. Slik jeg forstår at trafikken er tenkt regulert på Grünerløkka blir biltrafikken lagt til Toftesgate, sier Heier.

Mye tung trafikk går gjennom Toftes gate. Denne passerte på rødt lys. Foto: Anders Høilund
Mye tung trafikk går gjennom Toftes gate. Denne passerte på rødt lys. Foto: Anders Høilund

Tungtrafikk forbi skolen

Etter den nye reguleringsplanen blir gjennomgangstrafikken kastet ut fra Thorvald Meyers gate, hvor trikk og fotgjengere skal få rå grunnen. Den tredje parallellgata, Markveien, skal bli gå- og sykkelgate fra nord til sør på Grünerløkka. Med omleggingen av trafikken kommer dermed mer trafikk inn i Toftes gate, også tung trafikk, rett forbi skolen.

— Med økende trafikk må det gjøres tiltak for å senke farten. Skolekretsen her strekker seg langt i øst-vestlig retning, og mange barn må over krysset Seilduksgata og Thorvald Meyers gate. Det er det andre vanskelige stedet jeg nevnte i stad. Når arbeidet med trikkeskinnene når dit, kommer enda en ny trafikksituasjon, sier Bangsund.