Bilister som kommer sørfra i Oslo gate, smetter også gjennom Bispegata. Dette er skoleveien for mange elever ved Gamlebyen skole. Foto: Morten Lauveng Jørgensen
Bilister som kommer sørfra i Oslo gate, smetter også gjennom Bispegata. Dette er skoleveien for mange elever ved Gamlebyen skole. Foto: Morten Lauveng Jørgensen

Bispegata i Gamlebyen er stengt for biltrafikk, men har blitt en lur snarvei. Sjansen for å bli stoppet av politiet er lik null

Bispegata i Gamlebyen er stengt, men har likevel blitt en smart snarvei til og fra sentrum. � Her kunne et par betjenter tjent inn lønna si på en ettermiddag, humrer trafikkdirigent Helge Klemp.

Publisert

Tilstandene i oslotrafikken går feil vei. Folk kjører for fort og mot gjennomkjøring forbudt. Syklister, elbrett, sparkesykler og gående respekterer ikke trafikkreglene, hevder folk som arbeider i trafikken.

Bispegata er for eksempel stengt for gjennomkjøring. Det er kanskje en fristende snarvei, men på grunn av anleggstrafikken i gata, er den kun åpen for kollektivtrafikk.

Bispegata er stengt for gjennomkjøring, og det er tydelig skiltet. Likevel blir den brukt av mange som kjører inn fra Oslo gate. Foto: Anders Høilund
Bispegata er stengt for gjennomkjøring, og det er tydelig skiltet. Likevel blir den brukt av mange som kjører inn fra Oslo gate. Foto: Anders Høilund

I krysset Oslo gate og Bispegata er det forbudt å svinge inn i Bispegata. Likevel kjører nesten samtlige bilister fra Oslo gate og inn i Bispegata. Selv om det står flere forbudsskilt. Noen kontroll har det aldri vært.

I praksis er det åpnet en snarvei mellom Ekeberg og Sentrum. En snarvei som går gjennom den allerede hardt trafikkbelastede Gamlebyen. Sjansen for å bli stoppet av politiet er nærmest lik null.

Trafikkpolitiet borte

I Bispegata er Trafikkjentenes trafikkdirigenter plassert, både nede ved Dronning Eufemias gate, og ved Oslo torg.

— Det fins ikke lenger noe trafikkpoliti i bybildet. Jeg mener og tror at vi begynner å få en dårlig trafikkultur. Taxinæringen er noen av de verste på området, sier trafikkdirigent Helge Klemp hos Trafikkjentene. Klemp mener at et tilstedeværende trafikkpoliti også kunne fått bukt med mye av den lite hensynsfulle syklingen som kan oppleves i Oslo.

Trafikkdirigent Helge Klemp er frustrert over mange bilisters mangel på respekt for skiltingen i Gamlebyen. Foto: Anders Høilund
Trafikkdirigent Helge Klemp er frustrert over mange bilisters mangel på respekt for skiltingen i Gamlebyen. Foto: Anders Høilund

Syklist ble kjørt ned

Klemp er spesielt bekymret for at myke trafikanter skal bli utsatt for ulykker når trafikkreglene brytes. For ikke mange dagene siden, ble en syklist kjørt ned av en bil som svingte inn i Bispegata mot forbudskiltet.

Trafikkdirigentene har ingen myndighet til å ilegge bøter eller til å tvinge bilister til å følge skiltingen. Trafikkdirigentene veileder og dirigerer trafikken.

— Jeg forstår at utrykningspolitiet ikke har ressurser til å utføre så mange kontroller. Jeg mener å ha lest at det koster 5 500 kroner å kjøre mot dette forbudskiltet. Her kunne jo et par betjenter tjent inn lønna si på en ettermiddag, humrer Klemp.

Trafikkdirigentene kan fortelle at de kan kjenne igjen enkelte av bilistene som daglig tar seg til rette i trafikken.

Skadestatistikken halvert

Politiet gjennomførte kontroller ved skolestart. Det avslørte mye mobiltelefonbruk blant sjåførene samt en del fartsoverskridelser.

— Byrådet har i de siste årene arbeidet systematisk og godt med trafikksikkerhet i byen. I toppåret 2015, ble 121 personer hardt skadd eller drept i trafikken i Oslo, sier Erik Bo Berg, distriktsleder i Trygg Trafikk. I år er ett menneske drept i oslotrafikken og i underkant av 60 er registrert som hardt skadde. Det er en gledelig framgang.

Berg trekker særlig fram arbeidet med trafikksikkerheten rundt skoler og skoleveier som godt. I årets budsjett er det satt av ekstra midler til opprettelsen av hjertesoner rundt flere skoler. På de kommunale veiene i byen har farten gått ned, noe som også bidrar til økt trafikksikkerhet.

Mangler respekt for skilting

— Trafikk og trafikksikkerhet engasjerer, og vi i Trygg Trafikk får mange henvendelser om trafikk-tiltak. Presset på trafikken er større nå enn tidligere, sier Berg.

Trygg Trafikk registrerer samtidig en manglende respekt for skilting. Kjøring mot enveiskjøring og i gater stengt for bilkjøring.

— Her må bilistene skjerpe seg, sier Berg.

Ingen kampanje fra politiet

Hos politiet får VårtOslo vite at de er klar over problemet i Bispegata, og at det samme gjelder flere steder i byen. Noen kampanje rettet mot dette har de på nåværende tidspunkt ingen planer om.

Det er nå Trafikkorpsets 35 polititjenestemenn som har overtatt mye av trafikkpolitiets oppgaver. Det er hovedveinettet i Oslo som er Trafikkorpsets hjemmebane, og de kommer seg kjapt rundt i byen på motorsykkel eller i sivile biler.

Powered by Labrador CMS