Leder for foreldrenes arbeidsutvalg ved Hasle skole, Pia Bodahl, gleder seg til å se det nye ungdomshuset på Petersborg stå ferdig. Arkivfoto: Anders Høilund
Leder for foreldrenes arbeidsutvalg ved Hasle skole, Pia Bodahl, gleder seg til å se det nye ungdomshuset på Petersborg stå ferdig. Arkivfoto: Anders Høilund

Naboer fortviler etter at alléen i Haralds vei på Lille Tøyen ble rasert

Utvidelsen og rehabiliteringen av Hasle skole går etter planen, men at trærne i alleen i Haralds vei måtte falle på grunn av et planlagt fortau langs skolen, kom som en overraskelse for naboene på Lille Tøyen.

Publisert

Dette skoleåret er Hasle skole under rehabilitering og ser for tiden mer ut som den anleggsplassen det er, enn en skole. Elevene går derfor på Brynseng skole.

Mellom Hasle skole og Lille Tøyen hageby, i Haralds vei, ligger en allé med lindetrær. Disse trærne har vært en grønn skjerm mot skolegården og kunstgressbanen på Hasle skole. Men under arbeidet med den planlagte fotballbanen inne på skolens område, ble trærne hugget ned, og naboene fortviler over å miste trærne.

Det blir også slutt på å kunne parkere i Haralds vei. Når det blir det bygd et fortau på den ene siden, blir det ikke plass til å parkere biler i veistumpen på Lille Tøyen.

Alléen i Haralds vei har stått siden 50-tallet og laget en grønn ramme om skolegården på sommeren. Nå har de fleste trærne på bilsiden blitt hugget ned for å gi plass til et fortau. Med fortauet forsvinner også gateparkeringen. Foto: Anders Høilund
Alléen i Haralds vei har stått siden 50-tallet og laget en grønn ramme om skolegården på sommeren. Nå har de fleste trærne på bilsiden blitt hugget ned for å gi plass til et fortau. Med fortauet forsvinner også gateparkeringen. Foto: Anders Høilund

Amper stemning hos naboene

Denne uken, da de gamle trærne ble felt, var det amper stemning i nabolaget. Hverken naboene eller skolens ledelse hadde fått forståelsen av at alléen skulle fjernes.

— Jeg kastet meg i bilen og reiste bort til Hasle for å få vite hva som skjedde, forteller rektor på Hasle skole, Maria Tindberg.

Et fortau til besvær

Planforslaget, inkludert fortau, var komplett i februar 2016.

— Fortauet var en del av planen som ble vedtatt enstemmig av Oslo bystyre 29. mars 2017 og er sånn sett en del av planen. Alle trær som blir fjernet skal gjenplantes. Planen inkluderer bevaring av enkelte utvalgte og store trær, som skal tas vare på både i anleggsfasen og i ny permanent situasjon, sier senior kommunikasjonsrådgiver Atle Jan Larsen i plan- og bygningsetaten.

FAU-leder (foreldrenes arbeidsutvalg) på Hasle skole, Pia Bodahl kan fortelle at det er delte meninger blant foreldrene om behovet for et fortau i Haralds vei. Ikke minst siden Hasle skole har undersøkt og funnet at elevene i liten grad bruker denne veien til og fra skolen.

Redd også fredede trær hugges ned

— Vi visste ikke at så mange av trærne skulle felles. At trær med skader måtte hugges ned, det har vi selvsagt forståelse for. Jeg reagerer sterkt på dette fordi flere trær ble borte også ved utbyggingen på Ensjø. Nå er det nødvendig at vi får beholde de trærne som står igjen og som er med på å lage en grønn ramme rundt skolegården. Flere av trærne ble plantet i forbindelse med at skolen var ny på slutten av 50-tallet og er viktige historiebærere, sier Pia Bodahl.

Noen av trærne, som skulle bevares langs Hovinveien, er allerede hugget. Naboene på Lille Tøyen er slett ikke trygge på at de to fredede trærne i Haralds vei blir bevart.

Bare stubben står igjen av treet på hjørnet at Haralds vei og Hovinveien. Gravearbeider ødela røttene til treet. Foto: Anders Høilund
Bare stubben står igjen av treet på hjørnet at Haralds vei og Hovinveien. Gravearbeider ødela røttene til treet. Foto: Anders Høilund

Ifølge detaljreguleringen som ble vedtatt av bystyret i 2017 skal disse trærne bevares: Fire lindetrær i Haralds vei (to av dem ved Økernveien). Sju lindetrær i Hovinveien. To alm i indre skolegård. En asal, en bjørk, en lønn og en alm på østsiden av skolen og hele alléen ved Økernveien. Naboene er slett ikke trygge på at ikke disse trærne vil bli felt.

I bystyrets vedtak heter det også at det må tas hensyn til trærnes røtter og ikke graves for nære treet, slik at røttene blir skadd eller kappet over.  De trærne som har blitt hugd ned nå, hadde alle fått røttene ødelagt av gravearbeider.

Håper å bevare noen trær

— Det er viktig å slå fast at trærne som nå er felt i Haralds vei vil bli erstattet av nye trær. Grunnen til fellingen er at Undervisningsbygg er pålagt å lage et nytt fortau i Haralds vei samtidig som vi må flytte kunstgressbanen. Det er i forbindelse med utgraving for nytt kunstgress, at trær er blitt felt nå. Undervisningsbygg vurderer fortløpende hvilke trær som skal bevares, der det er mulig. Vi håper å redde noen av dem. Treet må ha plass til rotsystemet sitt for å kunne leve, sier kommunikasjonsdirektør Marit Thorsen i Undervisningsbygg.

— Undervisningsbygg har varslet felling av trær i reguleringssaken for utbygging av Hasle skole. Det vil si at vi er pålagt å ha med hva som skal skje med trær og vegetasjon på skoletomten i reguleringssammenheng. Samtidig har vi forståelse for at naboene synes det er trist med felling av trær som har stått i mange år. Nye trær vil bli plantet våren 2019, når skoleutbyggingen er ferdig, sier Thorsen.

Powered by Labrador CMS