Asbest er farlig, og sikkerhetsutstyr trengs. over hele kroppen Foto: Akono AB
Asbest er farlig, og sikkerhetsutstyr trengs. over hele kroppen Foto: Akono AB

Asbest, nesten glemt, men fortsatt like farlig. Fagforening varsler en ny bølge av asbestofre

Publisert

Fremdeles dør 200 personer i året av asbestrelaterte sykdommer. — Nå kommer den tredje bølgen av asbestofre, varsler fagforening.

Asbest er varmeisolerende og brannsikkert. Det er et vidundermiddel. Det beste materialet å bruke for isolasjon og brannsikring. Asbest ble tidligere brukt i bygningsplater, både i tak og vegger, som isolasjonsmateriale rundt rør og kjeller, i gulvbelegg, i ventilasjonskanaler, i vann- og avløpsrør. Det var for godt til å være sant.

Asbest

Asbest

Asbest er en fellesbetegnelse på en gruppe krystallinske silikatmineraler med fiberstruktur.

Opplysninger om asbestbruk kan finnes i bygge- og materialbeskrivelser. Produktnavn som eternitt, internit asbestolux eller pernit, forteller at platene kan inneholde asbest. Asbest er varmeisolerende og brannsikkert og har også blitt brukt i bremseklosser på biler og i pakninger rundt glødeelementer i komfyrer.

De aller fleste bygninger fra 1920-tallet og opp til forbudet trådte i kraft, inneholder asbest.

Fremdeles dør mange

I 1986 kom totalforbudet på grunn av helserisikoen knyttet til innånding av asbestfibre. Lungekreft, lungehinnekreft og asbestose er sykdommer som er forbundet med asbest. Sykdommene viser seg først 20 til 50 år etter eksponeringen. Derfor dør fremdeles mange takket være asbest.

Lungespesialist Bjørn Skrede ved Ullevål universitetsykehus opplyser at det hvert år kommer inn nye pasienter som har vært eksponert for asbest.

— Spesielt i kombinasjon med røyking, er dette svært skadelig for lunge og lungesekk, sier Skrede. 

Forbud etter press fra fagbevegelsen

Da forbudet kom, var det etter et sterkt press fra fagbevegelsen. Bygningsarbeiderforbundet, Jern- og metallarbeiderforbundet og arbeidere på bilverksteder var de som oftest ble eksponert.

— Asbesten er ikke farlig så lenge det ligger i ro, men når asbesten flyttes på, dannes et finkornet og farlig asbeststøv, som virvles ut i luften. Det er så farlig at til og med familiene til de som er eksponert kan bli syke. Arbeideren har med seg støvet hjem på arbeidsantrekket, sier lederen i Oslo bygningsarbeiderforening, Petter Vellesen.

Ingen vet hvor asbesten fins

Fra et opprop fra 1976. Enda skulle det ta ti år før asbest ble forbudt brukt i Norge.
Fra et opprop fra 1976. Enda skulle det ta ti år før asbest ble forbudt brukt i Norge.

Vellesen var selv med på å legge ned arbeidet i protest mot  farlige arbeidsforhold i forbindelse med asbest på slutten av 70-tallet. I dag, når bygninger fra før forbudet skal rives, står asbesten fram som en helserisiko igjen.

— Nå kommer den tredje bølgen av asbestofre. Først var det de som produserte asbestplater som ble eksponert og senere syke. Så var det de som arbeidet med asbesten. Nå er det de som arbeider med rivning eller rehabilitering av bygningene som rammes. Ingen har i dag lenger den fulle oversikten over hvor det har vært benyttet asbest i Oslo, forteller Vellesen.

Asbest tilhører også nåtida

— Da forbudet kom, måtte bygningseiere, som statsetater og kommuner, kartlegge hvor de asbestholdige materialene var blitt brukt, og kartleggingen måtte revideres med jevne mellomrom. I dag er alt dette glemt. Bygningseierne har ikke lenger oversikt", skriver spesialist i arbeidsmedisin, Ebba Wergeland på sin blogg, Ebbas Hjørne.

— Vi må regne med at alle bygg oppført før forbudet, kan inneholde asbest. Dessverre er asbest blitt litt glemt. Ungdom på byggeplassene i dag tenker kanskje at asbest var noe som hørte fortida til. Fagbevegelsen har muligens også tenkt at den kampen er vunnet og lagt ned det gode arbeidet som en gang ble gjort, tror Vellesen.

Alvorlig arbeidsmiljøkriminalitet

Leder i Oslo bygningsarbeiderforening, Petter Vellesen, ser farene ved at asbestproblemene går i glemmeboka. Foto: Anders Høilund
Leder i Oslo bygningsarbeiderforening, Petter Vellesen, ser farene ved at asbestproblemene går i glemmeboka. Foto: Anders Høilund

Det er kun virksomheter med tillatelse fra Arbeidstilsynet som kan fjerne asbestholdige materialer, og materialene skal leveres til godkjente deponier. Ulovlig asbestsanering er alvorlig arbeidsmiljøkriminalitet. Det dødelige asbeststøvet er usynlig og kan bare oppdages gjennom analyser.

— Vi har hørt om tilfeller der folk som har arbeidet med asbest har blitt bedt om å ta med beskyttelsesdrakten hjem for å vaske den, og vi ser at områder hvor det arbeides med fjerning av asbest ikke blir avsperret. Dette kan tyde på kunnskapsmangel eller at problemet ikke blir tatt på alvor. Med innleiefirmaer har vi mindre oversikt. Selv om asbestfaren nok er kjent blant innleide arbeidere fra Øst-Europa, kan de vegre seg for å protestere om de blir satt til farlig arbeid, tror Petter Vellesen.

 

Undervisningsbygg tar asbest på alvor

— På generelt grunnlag vil jeg si at hvis det oppdages asbest i noen av bygningene vi skal sanere, blir arbeidet med å fjerne asbestholdig materiale satt bort til firmaer som har kunnskaper om og tillatelse til å utføre slikt arbeid, sier kommunikasjonsdirektør Marit Thorsen i Undervisningsbygg KF til VårtOslo.

Bygningsarbeiderforbundet i Oslo starter nå en kampanje for å synliggjøre farene med asbest.

Asbest verneutstyr