Are Eriksen og Akerselvas Venner er svært krtitiske til planene om å bygge skole på tomta ved Myraløkka. Foto: Morten Lauveng Jørgensen
Are Eriksen og Akerselvas Venner er svært krtitiske til planene om å bygge skole på tomta ved Myraløkka. Foto: Morten Lauveng Jørgensen

– Blir høyhuset vedtatt, skal vi ikke bare rasle med lenkene. Da lenker vi oss fast, sier lederen for Akerselvas venner

– Skal Oslo markedsføre seg som Europas miljøhovedstad ved å bryte sitt eget vedtak om bygging nær vassdrag? spurte demonstrantene mot høyhus på Gullhaug torg.

Publisert

Oslo Elveforum og Miljøforeningen Akerselvas venner demonstrerte i går mot utbyggeren Avantors planer om å sette opp et 70 meters høyhus oppå Akerselva ved Gullhaug torg i Nydalen. Rundt 70 personer møtte opp for å vise at de vil beskytte Akerselva mot utbyggere.

– Dette kan bli en pinlig sak for byrådet. Skal Oslo markedsføre seg som Europas miljøhovedstad ved å bryte sitt eget vedtak om bygging nær vassdrag? spør lederen for Oslo Elveforum, Per Østvold. Han mener saken splitter byrådet.

– SV har allerede signalisert at de vil gå inn for at tomten Avantor ønsker å bygge på, bør bli et offentlig uterom, sier Østvold.

Oslo Elveforum var en av arrangørene av demonstrasjonen. Per Østvold er organisasjonens leder. Foto: Morten Lauveng Jørgensen
Oslo Elveforum var en av arrangørene av demonstrasjonen. Per Østvold er organisasjonens leder. Foto: Morten Lauveng Jørgensen

Bydeler går mot utbygging

Bydelene Nordre Aker og Sagene, Byantikvaren, Vann- og avløpsetaten og Bymiljøetaten går alle i mot planene om å bygge oppå kulverten i Nydalen. Bymiljøetaten fraråder foreslått utbygging. Fordi det planlegges å bygge svært nær Akerselva og fordi det søkes om påslipp av store mengder overvann til elva.

Oslo Elveforum og Miljøforeningen Akerselvas venner er likevel redde for at utbyggingen kan bli vedtatt i bystyret.

– Det er heller regelen enn unntaket at bystyret ikke tar nok miljøhensyn i slike saker, sa lederen for Akerselvas venner, Are Eriksen.

– Landets viktigste elv

En av de personene som har gjort at Oslo har Akerselva miljøpark å skryte av er seniorrådgiver i Oslo Elveforum, tidligere direktør for Park- og idrettsvesenet i Oslo, Ida Fossum Tønnessen (76).

– Å ta vare på Akerselva er viktig. Ser en historisk på det, er Akerselva landets viktigste elv, sier hun Oslo-patriotisk.

Ida Fossum Tønnessen, var sjef for Park- og idrett i Oslo, da daværende miljøvernminister Sissel Rønbeck fikk i stand en reguleringsendring i 1985. Denne gjorde at Akerselva og områdene inntil ble reddet.

Denne lenka skal vi bruke om forslaget om høyhus oppå Akerselva går igjennom, sier Are Eriksen (t.h) Foto: Morten Lauveng Jørgensen
Denne lenka skal vi bruke om forslaget om høyhus oppå Akerselva går igjennom, sier Are Eriksen (t.h) Foto: Morten Lauveng Jørgensen

– Noen nasjonalpark fikk Rønbeck ikke lov til å kalle det, så da ble det miljøpark i stedet. Den miljøparken er det veldig viktig å forsvare. Vi må se på elva i et langt perspektiv. Den må forbli en miljøpark og en levende elv, ikke en kanal. Grøntarealene langs elva er viktige. Det er ikke mer enn en uke siden jeg holdt foredrag om miljøparken, sier hun.

Vassdragenes markagrense

– Den byggefrie sonen på 20 meter er elvas markagrense. Dette er vår felles arv. Vi må tenke minst 50 eller hundre år fram i tid. Vi må unngå å bygge nær elva. Dette er en problemstilling for alle vassdragene i byen. Grøntarealene langs elva kan bli enda viktigere framover. I et klima med mer og sterkere regn, virker grøntarealene som flomdempere, sier Østvold.

La elva leve er et velkjent parole bant annet fra Alta-aksjonen. Ropet lød taktfast over Gullhaug torg på torsdag. Foto: Morten Lauveng Jørgensen
La elva leve er et velkjent parole bant annet fra Alta-aksjonen. Ropet lød taktfast over Gullhaug torg på torsdag. Foto: Morten Lauveng Jørgensen

– EU-kommisjonen la stor vekt på at Oslo hadde gjenåpnet noen av side vassdrag da Oslo ble valgt til miljøhovedstad i Europa i 2019. Da er det rett og slett flaut om Oslos svar er å sette opp denne bygningen. Siden det er valgår i år, håper jeg at dette ikke ender opp som en pinlig sak for det sittende byrådet, sa Are Eriksen i appellen sin.

Symbolsk lenke

– Vi har med en symbolsk lenke i dag, men vi vil ikke bare rasle med lenken om bystyret skulle godkjenne plan- og bygningsetatens innstilling. Da lenker vi oss fast, sa Eriksen.

– Akerselva, der den nå er tvunget inn i fire kulverter, var i tidligere tider tretti meter bred her. Den slynget seg rolig hit, før den satte fart fra Gullhaug torg i Nydalen. Det planlagte nybygget skal gi plass for leiligheter. Bygget vil bli så omfangsrikt at den nåværende uteplassen på Gullhaug torg forsvinner, sier Eriksen.

Powered by Labrador CMS