Bispegata i Gamlebyen ble stengt etter et jordras. Nå må skolebarn og andre fotgjengere bruke omveien om Grønland og Schweigaards gate. Foto: Anders Høilund
Bispegata i Gamlebyen ble stengt etter et jordras. Nå må skolebarn og andre fotgjengere bruke omveien om Grønland og Schweigaards gate. Foto: Anders Høilund

Eneste gang- og sykkelvei mellom Gamlebyen og Sørenga er stengt etter jordraset ved Bispegata

En utglidning i Follobanens byggegrop ved Middelalderparken har ført til stenging av Bispegata og området rundt. Skolebarn fra Sørenga må ferdes gjennom deler av byens mest trafikkerte gater.

Publisert

Ingen kan foreløpig si når Bispegata gjenåpnes for ferdsel. Det var et jordras i Follobanens byggegrop gjorde at Bane NOR valgte å midlertidig stenge av området rundt.

I praksis betyr det at ingen, hverken kjørende eller gående kan komme seg fra Oslo torg til Dronning Eufemias gate, uten å ta veien om Grønland via Schweigaardsgate eller Grønlandsleiret.

Det betyr også at det ikke lenger finnes noen direkte gang- eller sykkelvei mellom Gamlebyen og Bjørvika. Og at skolebarn på Sørenga ikke kommer seg på skolen utenom å gå via Grønland, en omvei på minimum 20 minutter i et av byens mest trafikkerte og uoversiktlige områder.

Beboere fortviler

Bispegata ble stengt uten forvarsel 10. februar, klokka 14.30. Det skapte brått kaos i ettermiddagsrushet i hovedstaden. Firmaet Trafikk-Jentene A/S er engasjert som vakthold i Bispegata, men det er ennå et jevnt sig av fotgjengere og syklister som må få vite om en alternativ vei rundt det avsperrede området.

— Det var opprinnelig to alternativer for gående og syklende beboere i Gamlebyen. Først stenger man den ene, Saxegårdsbroen, som ble stengt i 2016 og åpnes ikke igjen, sier Kamilla Aslaksen i Gamlebyen.

— Deretter ble den andre, Bispegata, gjort om til en byggegrop. Og som man helst må ha på gassmaske for å forsere. Nå stenger denne uten varsel og på ubestemt tid. Hvordan skal gående og syklende da komme seg fram, spør Akselsen.

Sørenga bru står som et symbol på byplanleggingen i Gamlebyen. Ved å gjøre den tilgjengelig fra vestsiden ville folk i Gamlebyen hatt mye enklere tilgang til Sørenga, og skolebarna få en alternativ og trygg vei til og fra Gamlebyen skole. Men bildet taler for seg. Broen er ikke mulig å bruke i dag. Foto: Bjørn Bratten
Sørenga bru står som et symbol på byplanleggingen i Gamlebyen. Ved å gjøre den tilgjengelig fra vestsiden ville folk i Gamlebyen hatt mye enklere tilgang til Sørenga, og skolebarna få en alternativ og trygg vei til og fra Gamlebyen skole. Men bildet taler for seg. Broen er ikke mulig å bruke i dag. Foto: Bjørn Bratten

— Skiltet omkjøring kun for biler

— Gamlebyen er innestengt. Etter jordraset ved Bispegata er det skiltet omkjøring for biler, men det finnes ikke noe alternativ for gående og for syklister. Det går ikke an å sykle fra Gamlebyen til Grønland og videre inn i byen, uten å våge livet i Schweigaards gate, sier Aslaksen videre.

— Området er stengt av sikkerhetsmessige årsaker. Det er en fare  for at mer av grunnen kan skli ut. Vi vet ikke når området her blir åpnet igjen. Du kan finne informasjon på Follobanens nettsider, sier vaktene ved sperringen i Bispegata.

Kommunikasjonssjef Kathrine Kjelland hos Follobaneprosjektet kan heller ikke si noe om når Bispegata åpner for trafikk igjen.

— Det jobbes kontinuerlig med å sikre byggegropa, forteller hun.

Vanskelige grunnforhold

Det er oppdaget deformasjoner i støttekonstruksjonene i byggegropa. Bane NOR gjennomgår hva dette innebærer. Det er Norges Geotekniske Institutt (NGI) som utfører kontrollen. Arbeidet har vist seg tidkrevende, og Bispegata gjenåpnes ikke før Follobanens anleggsområde er sikret.

Gang og sykkelveien fra Saxegårdsgate til Middelalderparken er også stengt.Foto: Anders Høilund
Gang og sykkelveien fra Saxegårdsgate til Middelalderparken er også stengt.Foto: Anders Høilund

— Sikkerhet og kvalitet må være første prioritet. De nye beregningene vil gi oss en bekreftelse på om tiltakene som er satt inn for å sikre grunnen er gode nok, eller om det er behov for flere tiltak, sier prosjektleder Anne Marie Dyrøy i Bane NOR/Follobaneprosjektet.

Evakuerte byggeplass

Stian Westin, kommunikasjonsrådgiver i Follobanerosjektet, skriver på Follobanens nettside følgende: "I området ved Oslo S – Middelalderparken bygges en 600 meter lang betongtunnel for nye jernbanespor som delvis skal legges under parken. I forrige uke ble det støpt bunnplate i denne betongtunnelen for å stabilisere området. I tillegg ble det fylt opp med stein i byggegropen.

Det var fredag 8. februar det ble avdekket at en støttekonstruksjon i byggegropen ved Bispegata hadde fått deformasjoner. Bane NOR har overvåket området hele døgnet etter at dette skjedde. Etter undersøkelsene ble det avdekket en skade på avstivingen av støttekonstruksjonen. Arbeidet ble da umiddelbart stoppet, byggegropa ble evakuert og i samarbeid med politiet ble Bispegata stengt".

Etter at Saxegårdsbroen ble stengt i 2016 har beboere i Gamlebyen og Ekebergskrenten kun hatt tilgang til Middelalderparken og Sørenga via Bispegata.

— Får ingen informasjon

— Middelalderparken var og er et viktig rekreasjonsområde for folk i Gamle Oslo. Men i 2016 ble gangbroen fra Saxegården over til parken stengt, og eneste tilgang til parken har i tre år vært via Bispegata. Ikke bare er det en omvei på flere kilometer for oss som bor i Ekebergskrenten, men vi må også forsere det støvete, støyete og overtrafikkert anleggsområde ved Bispegata, forteller Kamilla Aslaksen.

Hadde det vært en trapp fra Sørenga bru til Middelalderparken, hadde det vært enklere både for skoleelever og andre gående.

— Nå har altså syklende og gående ingen tilgang til verken Middelalderparken eller Bjørvika uten å måtte gå Oslogate til Schweigaardsgate, og deretter over broa tilbake til Bjørvika derfra, forteller Aslaksen.

— Ingen informasjon blir gitt om når det vil åpnes for gående og syklende. Dersom bro til middelalderparken hadde vært etablert, hadde den akutte situasjonen som har oppstått, vært mindre dramatisk for gående og syklende, sier Aslaksen.

Follobanen er Norges største samferdselsprosjekt de seneste tiårene. Det er beregnet å være ferdig i slutten av 2021.

Powered by Labrador CMS