Bydelsutvalgsleder Anne Christine Kroepelien fra v.), styremedlem i Jessenløkken boligsameie Hanne Dyran og nabo Angela Amoroso vil ikke ha kommunens sandsilo akkurat her. Foto: Privat
Bydelsutvalgsleder Anne Christine Kroepelien fra v.), styremedlem i Jessenløkken boligsameie Hanne Dyran og nabo Angela Amoroso vil ikke ha kommunens sandsilo akkurat her. Foto: Privat

Sandsiloer til besvær. Nærmiljøet på Jessenløkka vil ha dem vekk. — Ikke mulig, svarer bymiljøetaten

— Bymiljøetaten må lytte til oss som bor her. Først da kan vi finne det beste stedet å plasserer sandsiloene. Ved parken Lille-Jacob på Jessenløkka passer de ikke, sier leder av St.Hanshaugens bydelsutvalg, Anne Christine Kroepelien (H)

Publisert

Bydel St.Hanshaugen, beboere på Jessenløkka og byantikvaren står mot bymiljøetaten som har plassert ut to grussiloer ved parken Lille-Jacob. Siloene brukes til å oppbevare sand og grus som skal strøs på vinterglatte fortau.

Det har ikke til nå være mulig å finne en annen plassering av siloene enn ved Lille-Jacob, svarer bymiljøetaten. Der står saken foreløpig. Og ved den lille parken på Jessenløkka står de kommunale grussiloene fortsatt.

— Det er veldig synd at ikke bymiljøetaten kunne hørt med, og på bydelen, før de plasserte siloene, da hadde mye krefter og tid vært spart. Det er mange alternative plasser i bydelen, så dette må ordne seg. Vi har flere alternative plasseringer, hvis bymiljøetaten vil lytte til oss. Jeg blir gjerne med på en befaring hvis ønskelig, sier bydelsutvalgsleder Anne Christine Kroepelien (H)

Mange hensyn å ta ved plasseringen

— Strøsiloene er veldig viktig for bymiljøetaten i logistikken rundt vinterdriften av veier og fortauer. Mange av maskinene som brukes til å strø fortauer er små. De får med seg begrensede mengder grus om gangen. Siden entreprenørene har korte frister på å rekke over alt, er vi avhengig av å redusere tomkjøring, sier Joakim Hjertum, seksjonsleder for veiforvaltningen i bymiljøetaten.

Midt i november forberedte Hadeland maskindrift vintersesongen i bydel St.Hanshaugen Foto: Bojan Djordjevic
Midt i november forberedte Hadeland maskindrift vintersesongen i bydel St.Hanshaugen Foto: Bojan Djordjevic

— Strøsiloene våre må stå på steder som gjør at vi ikke må bryte trafikkregler eller trafikksikkerhet for å bruke disse. Strøsiloene er tunge og må ha stabilt underlag. De kan ikke stå på jord- eller plengrunn. Vi er videre avhengig av å komme til med lastebil for å fylle grus i disse containerne.

— Selv om de virker store, så tømmes de fort når vi strør. Maskinene som skal bruke grusen rygger inn under siloene, så de må kunne navigere og stå lovlig. Vi kan ikke stå på fortau eller kjøre inn i parker for å få til dette. Privat grunn kan heller ikke byttes uten avtale med grunneier, sier Hjertum videre

Her, på grusbanen på Marienlyst, kan siloene stå, mener naboene til parken Lille-Jacob. Foto: Privat
Her, på grusbanen på Marienlyst, kan siloene stå, mener naboene til parken Lille-Jacob. Foto: Privat

Trafikksikkerhet er viktig

— Utplassering av strøsiloer gjøres etter å ha vurdert trafikksikkerhet, trafikkavvikling, lokasjon og strøbehov. Det er derfor ikke like enkelt å relokalisere disse siloene. Spesielt i tette områder som rundt Jessenløkka er vi avhengig av strøsiloer i umiddelbar nærhet, forklarer seksjonslederen i bymiljøetaten.

— Bydel St. Hanshaugen har kommet med noen forslag, men flere av disse var på privat grunn, var steder som vi ikke kommer til med lastebil, medførte kjøring og parkering på fortau og gangvei, eller som etter vår vurdering er trafikksikkerhetsmessig uheldige. Vi vurderer alternative steder, men har så langt ikke funnet plasseringer som kan benyttes, sier Joakim Hjertum.

— Vi har vært positive til å finne en annen plassering i nærheten, og vi har bedt bydelen om å komme med innspill, men foreløpig har ikke vi eller bydelen kommet opp med et bedre egnet sted enn Jessenløkka, avslutter Hjertum.

 — Kunne dere være positive til en slik plassering av grussiloen på vinterstid, sier Elin Løvseth, spesialkonsulent miljø- og byutvikling i bydel St.Hanshaugen, og peker på grusplassen på Marienlyst, rett vest for Kirkeveien.

Ingen jubel hos Byantikvaren

Hos Byantikvaren jubler de heller ikke for vintergjesten fra bymiljøetaten. Byantikvaren fraråder plassering av en grussilo i hjertet av området Jessenløkka. Området står på Byantikvarens liste over kulturmiljøer som på sikt ønskes fredet.

Juletreet i parken blir gruset på størrelse av kommunens grussiloer. Foto: Angela Amoroso
Juletreet i parken blir gruset på størrelse av kommunens grussiloer. Foto: Angela Amoroso

— Byantikvaren ber om at bymiljøetaten kommer på banen med forslag til en annen plassering og løsning på denne utfordringen. Er det mulig å fravike avstandsregelen som et unntak for dette miljøet? Er det mulig å leie grunn til formålet, dersom bymiljøetaten ikke selv har tilgang på kommunale arealer, spør Cathrine Reusch hos byantikvaren.

Byantikvaren foreslår at bydelen og bymiljøetaten samarbeider om plasseringen grussiloene. Byantikvarens forslag til plassering er ved bensinstasjonen i krysset Suhms gate og Kirkeveien.

Tusenvis av bruddskader hvert år

Selv om Oslo kommune sist vinter strødde rekordmengder på gater og fortau, var det likevel mange som skadet seg på holka. På det meste var over 400 personer i døgnet innom legevakta med mulige beinbrudd. Enda flere måtte få legebehandling for håndledd og arm- og skulderskader.

Spesielt ved underkjølt regn og år mildvær gjøres snøen på fortauene om til holke. Og da er det utrygt å bevege seg utendørs i hovedstaden. Med mindre bymiljøetatens strøbiler har kommer deg i forkjøpet og får strødd skikkelig.

Powered by Labrador CMS