Det blir dårligere å bo her hvis akebakken og friområdet blir borte, sier fra venstre: Trude Elisabeth Myhre, med Selma 2,5 år på armen, Christine Bakke, Kristin Nyberg, Maria Hatling og BU-politiker Anita Wold (V). Foto: Anders Høilund
Det blir dårligere å bo her hvis akebakken og friområdet blir borte, sier fra venstre: Trude Elisabeth Myhre, med Selma 2,5 år på armen, Christine Bakke, Kristin Nyberg, Maria Hatling og BU-politiker Anita Wold (V). Foto: Anders Høilund

Kommunen planlegger å deponere masser fra utbyggingen av Tøyenbadet i Tøyenparken

Naboene til Tøyenparken mener kommunens planer om å lagre massene fra Tøyenbadet-utbyggingen i Tøyenparken vil ødelegge området for barnas lek.

Publisert Sist oppdatert

Før Tøyenbadet ble bygget ferdig i 1976, var bakken sør i Tøyenparken det store samlingsstedet for barn området vinterstid. Det var der det gikk an å ake i stor fart, uten å krysse bilveier. Det var der en kunne suse ned bakken på ski, nesten som en utforkjører.

Ikke minst var dette stedet hvor midlertidige hoppbakker ble bygget gjennom vinteren. Hundrevis av barn fra Tøyen, Kampen, Lilletøyen og Keyserløkka brukte området.

De Tøyenbadet sto ferdig var skuffelsen stor over at terrenget var lagt opp i terrasser. Område var blitt fullstendig ubrukelig til noe som helst uteaktiviteter om vinteren.

Bydelens heftigste akebakke forsvant da skråningen ned mot Finnmarksgata ble lagt i terrasser. Foto: Anders Høilund
Bydelens heftigste akebakke forsvant da skråningen ned mot Finnmarksgata ble lagt i terrasser. Foto: Anders Høilund

Nå er naboer og barnehager rundt Tøyenparken redd for at det samme skal skje nord for Tøyenbadet. På plantegningene er det tegnet inn lignende terrasser i terrenget. Det er planlagt at rundt ti prosent av massene som blir gravet ut ved byggingen av det nye Tøyenbadet skal dumpes der.

Bydelsutvalget ber om andre løsninger

Bydelsutvalget i bydel Grünerløkka støttet derfor enstemmig Venstres forslag i desember. Her gikk lokalpolitikerne inn for følgende:

— Bydelsutvalget er kjent med at Nye Tøyenbadet planlegger å bruke overskuddsmasser fra byggeprosjektet til å fylle opp deler av Tøyenparken. Denne delen av parken blir i dag brukt som blant annet akebakke. Akebakken er den eneste for små barn i området.
Bydelsutvalget på Grünerløkka ber om at Kultur- og idrettsbygg ikke går videre med denne løsningen, men velger alternativer som ikke forringer parkens bruksverdi for barn og unge.

Et brev er nå sendt til byråd for kultur, idrett og frivillighet, Rina Mariann Hansen (AP), og til plan- og bygningsetaten og Kultur- og idrettsbygg, som står som byggherre i saken.

Her vil Kultur- og idrettsbygg deponere masse fra utbyggingen av nye Tøyenbadet. Naboene mener de ikke kan miste friområdet og akebakken sin. Foto: Anders Høilund
Her vil Kultur- og idrettsbygg deponere masse fra utbyggingen av nye Tøyenbadet. Naboene mener de ikke kan miste friområdet og akebakken sin. Foto: Anders Høilund

Området brukes hele året

— Bakken er perfekt for aking for barnehagebarn. Blir den gjort brattere, og flyttet lenger vest, slik det er planer om, er det veldig dårlig nytt for oss, sier daglig leder i Kulturparken FUS barnehage, Kristin Nyberg.

Nyberg forteller videre at sletta nedenfor bakken blir brukt av barnehagen som skiskole. Alternativet er å busse barn til for eksempel Skullerudstua, med de ekstraomkostningene det vil gi for foreldrene. Kristin Nyberg kan ikke se at barnehagen har mottatt noe nabovarsel fra grunneieren, Oslo kommune. Barnehagen grenser opp til området som skal huse de deponerte massene.

 Grilling og øldrikking

— Det vi minst av alt trenger som nabo til barnehagen er et sted hvor folk kan feste, grille og drikke øl på sommeren. De planlagte terrassene i terrenget innbyr til det, sier Nyberg

— Da vil akebakken ende opp rett i gjerdet inn til borettslaget, og dessuten bli alt for bratt for de minste barna, fyller FAU-representant i Bellevue barnehage, Trude Elisabeth Myhre inn.

Både Bellevue Gård barnehage og Kulturparken FUS barnehage bruker området sommer såvel som vinter. Myhre nevner også at området ved veien opp mot Tøyenbadet vil være et område som kan gi litt ro under byggeperioden på Nye Tøyenbadet. Bellevue barnehage ligger bare noen titalls meter fra den kommende byggeplassen.

Nabo, Maria Hatling, fra borettslaget Sofienberggata 59, sier at borettslaget har engasjert seg i saken, men uten å få gehør.

— Akebakken og skiløypa er svært mye brukt, og jeg mener Tøyenparken blir mindre attraktiv som lek og aktivitetsarena for barn som følge av oppfyllingen. Det fremgår av plan- og bygningsloven at hensynet til barn og unges oppvekstsvilkår skal ivaretas. Rikspolitiske retningslinjer sier også at det ved omdisponering av arealer som er avsatt til friområde, som Tøyenparken, og som er i bruk eller egnet til lek, skal det skaffes fullverdig erstatning.

Har ikke sett verdien av området

Lokalpolitiker Anita Wold (V) i Grünerløkka bydelsutvalg, tror at de som har bestemt dumpingen av masser akkurat der ikke har vært klar over hva denne sletta og skråningen brukes til.

— De har heller ikke forstått betydningen av dette stedet for dem som bor der. Blir dette gjennomført, gjør det området mindre attraktivt å bo i, og det er vel ikke meningen, sier Wold.

Venstre-politikeren synes det er en god tanke å redusere klimautslippene ved å minske transporten fra byggeplassen og lagre massene lokalt, men det bør ikke gå på bekostning av lokalmiljøet.

Det vil fortsatt være både ski- og akemuligheter på Ola Narr, like ved Tøyenparken. Ved den gamle hoppbakken, og fra toppen av Ola Narr og ned mot Grenseveien. Der er det imidlertid et mye brattere terreng, som ikke er egnet til aking og skiaktiviteter med små barn, ifølge daglig leder Kristin Nyberg og Christine Bakke, foreldrerepresentant fra Kulturparken FUS barnehage.

Bygningsmaterialene fra gamle Tøyenbadet inneholder blant annet asbest og kan ikke deponeres i parken. Foto: Anders Høilund
Bygningsmaterialene fra gamle Tøyenbadet inneholder blant annet asbest og kan ikke deponeres i parken. Foto: Anders Høilund

Kultur- og idrettsbygg KF modererer planene

På henvendelse fra styret i borettslaget A/S Sofienberggata 59, svarer byggherre Kultur- og idrettsbygg at stedet for deponeringen er valgt ut fra Oslo kommunes høye miljøambisjoner. Kort vei fra uttak til deponering er viktig.

Men den 9. januar skriver  kommunikasjonsjef i Kultur- og idrettsbygg, Ingunn Olsen følgende i en e-post til VårtOslo:

"Etter innspill fra barnehagene og borettslaget har vi, sammen med landskapsarkitekten, sett nærmere på mulighetene for alternativ utforming av parken i nordvest. Som vist på terrengutsnittet under, vil vi imøtekomme ønskene ved å unngå å fylle opp og terrassere en del av terrenget som ligger lengst mot nord".

Slik tenker Kultur- og idrettsbygg seg området nå. Flaten mot blokkene er beholdt, og akebakken nærmest Kulturparken FUS barnehage får ikke terrassering. Illustrasjon: KID
Slik tenker Kultur- og idrettsbygg seg området nå. Flaten mot blokkene er beholdt, og akebakken nærmest Kulturparken FUS barnehage får ikke terrassering. Illustrasjon: KID

"Sammen med det flate arealet i bunnen av skråningen, vil dette området kunne egne seg godt til akebakke og skilek for mindre barn vinterstid i Tøyenparken".

"I det gjenstående arealet, mellom gang- og sykkelvei og det flate området i bunnen, vil vi fylle opp og terrassere terrenget som planlagt. Vinterstid vil dette området egne seg godt for vinteraktiviteter for de litt større barna".

Krav om universell utforming for gang- og sykkelveien

"Den eksisterende gang- og sykkelveien er for bratt til å tilfredsstille kravene for universell utforming.  Det er derfor nødvendig å fylle opp deler av terrenget mot nordvest. Gang- og sykkelveien som skal gå gjennom parken får da en hensiktsmessig stigning", skriver Olsen iden samme e-posten.

Samtidig ønsker Kultur- og idrettsbygg å håndtere overskuddsmassene på en mest mulig miljøvennlig måte ved blant annet å gjenbruke deler av disse i prosjektet.

"Terrasseringen i nordvestdelen av Tøyenparken vil i tillegg gi et helhetlig parkareal. Den vil videreføre utformingen av parken med etableringen av Tøyenbadet på 1970-tallet", skriver Kultur- og idrettsbygg.