Beboerne på Jessenløkken har fått nok av skiltjungelen i Jacob Aallsgate gate. Fotomontasje av beboer Angela Amoroso
Beboerne på Jessenløkken har fått nok av skiltjungelen i Jacob Aallsgate gate. Fotomontasje av beboer Angela Amoroso

Fagerborg-beboere oppgitte over skiltjungel i forbindelse med beboerparkeringen. – Absurd mengde skilt

Beboerne på Fagerborg har lenge ergret seg over den store mengden parkeringsskilter på Jessenløkken. Bymiljøetaten mener derimot færre skilt vil kunne skape misforståelser og parkeringsbøter.

Publisert

I forbindelse med prøveordningen til beboerparkeringen, skriver styret i Jessenløkken boligsameie, i bydel St. Hanshaugen, et brev til bymiljøetaten. Her sier de:

— Siden mars 2015 har vi hatt løpende kontakt om plassering av skilter og parkeringsautomat i området. For oss har utfordringen vært oppsettingen av et meget stort antall skilter som dominerer kvartalene. Spesielt ille er det rundt parken Lille Jacob, der det er oppført unødvendige og en absurd mengde skilt.

Boligsameiet kommer i brevet også med konkrete forslag til redusering av antallet skilt. I dag, to og et halvt år senere, er sameiets representanter oppgitte over bymiljøetatens firkantede holdning i saken:

— 17 skilt på dette lille området er meningsløst. Det ødelegger områdets særpreg, sier tidligere styremedlem, Angela Amoroso.

Angela Amoroso, fra Jessenløkken, mener at parkeringsautomaten burde stått ved butikkene i Jacob Aallsgate gate ved Schwach gate. Da hadde den vært lettere å finne for kundene som parkerer der. Foto: Anders Høilund
Angela Amoroso, fra Jessenløkken, mener at parkeringsautomaten burde stått ved butikkene i Jacob Aallsgate gate ved Schwach gate. Da hadde den vært lettere å finne for kundene som parkerer der. Foto: Anders Høilund

Byantikvaren håper på færre skilt

Også Byantikvaren har engasjert seg i saken. De anser området som et verneverdig kulturmiljø og mener dette må telle inn i vurderingen av hvor og hvor mange skilt som blir plassert her.

— Jessenløkken fremstår som opprinnelig og spesielt godt bevart. All skiltingen reduserer kulturminneopplevelsen av området, sier antikvar Cathrine Reusch til VårtOslo.

Også Byantikvaren ønsker derfor en redusering av antallet skilt.

— Uheldig for området

– Vi håper på et redusert omfang av skilt på Jessenløkken, samtidig som vi ser nødvendigheten av at folk varsles om reglene, slik at de ikke uforvarende pådrar seg bot. Vi har gått noen runder med bymiljøetaten om dette, uten egentlig å komme noen vei, sier Reusch i et brev til beboerne.

– Det er litt vanskelig for oss å gå inn i saken med stor tyngde, i lys av skiltreglene som ligger til grunn. Bymiljøetaten har vel egentlig vært veldig tydelige her. Men vi fastholder at vi ser det som uheldig for området med et omfang som det blir her.

Ikke mulig med soneskilting

Men bymiljøetaten holder fast på nødvendigheten av skiltingen. I et brev til Byantikvaren, fra august i fjor, skriver bymiljøetatens Øystein Lundem at etatens avdeling for byromprosjekter igjen har foretatt en vurdering av om de kan benytte en "soneskilting", som vil redusere antallet skilt noe.

— Dessverre er ikke dette mulig ut fra parkeringstekniske og juridiske hensyn. Avgiftsparkering må dessverre skiltes i den enkelte gate. Som hovedregel skal det skiltes på begge sider av hvert kryss, skriver Lundem.

Ved soneskilting vil bilistene bli informert om at området de kjører inn i har beboerparkering og hvilke regler som gjelder for området. Bymiljøetaten er imidlertid av den oppfatning at dette ikke er tydelig nok skilting, også med tanke på trafikkbetjentenes arbeid.

Bymiljøetaten mener det ikke er tilstrekkelig med ett skilt for å markere at det er beboerparkering i Jacob Aalls gate mellom Suhms gate og Schwachs gate, men at det trengs et parkeringsskilter ved hvert portrom på strekningen. Foto: Anders Høilund
Bymiljøetaten mener det ikke er tilstrekkelig med ett skilt for å markere at det er beboerparkering i Jacob Aalls gate mellom Suhms gate og Schwachs gate, men at det trengs et parkeringsskilter ved hvert portrom på strekningen. Foto: Anders Høilund

— Normal prosedyre

Lundem skriver i det samme brevet til Byantikvaren at når beboerparkeringen ble innført på ettersommeren 2017 krevde det ny skilting av området.

Det var bydel St. Hanshaugen som besluttet å innføre beboerparkering i området. Beboerparkeringen er en ordning som de aller fleste av beboere har hilst velkommen.

— Skiltplanene har i henhold til normal prosedyre vært sendt på formell høring til Statens Veivesen, Bydel St. Hanshaugen samt politiet. Ingen kommentarer eller innspill er mottatt, skriver Lundem.

Uforståelig skiltpraksis

Beboerne mener derimot at skiltingen er inkonsekvent.

— Lenger ned i Jacob Aalls gate, ned mot Bogstadveien, er det kun ett skilt i hvert kvartal. Hvorfor må vi her oppe slite med denne skiltjungelen? At det står et skilt på hvert gatehjørne er det vanlige, men her er det nesten skilt ved hver utkjøring fra portrommet innenfor, sier Angela Amoroso.

Amoroso og andre beboere i Jessenløkken boligsameie mener at bymiljøetaten har tatt seg til rette. Blant annet ble ett av trærne i sidegaten Jonas Reins gate kvestet for å gi plass til et parkeringsskilt. Senere ble skiltet flyttet.

— De aller fleste som benytter seg av parkeringsautomatene er folk som skal til næringslokalene og kafeen lenger ned i Jacob Aallsgate. Derfor mener jeg at parkeringsautomaten også burde stått der. Nå ser vi ofte folk som leter etter den, fordi automaten står over et kvartal unna, i boligområdet , sier Angela Amoroso.

Powered by Labrador CMS