Sportsfiskeren Dong på isen i Oslofjorden. Her poserer han han med en torsk på nesten ti kilo i 2016. Foto: Svein Erik Pedersen
Sportsfiskeren Dong på isen i Oslofjorden. Her poserer han han med en torsk på nesten ti kilo i 2016. Foto: Svein Erik Pedersen

Miljøgifter i fisk og skalldyr minker langs kysten, men indre Oslofjord øker mengden kvikksølv i torsken

Det er store individuelle forskjeller på kvikksølvinnhold i torsk i indre Oslofjord. Hvorfor er det ingen som kan forklare ennå.

Publisert

Vinterstid er torskefisketid i Oslofjorden for mange. Mattilsynet gjorde sin seneste vurdering av giftinnholdet i vår lokale torsk i 2015. Konklusjonen den gang ble at gravide og ammende, samt små barn under 5 år, ikke burde spise torsk fisket i Indre Oslofjord (innenfor Drøbak), siden torsken kan inneholde kvikksølv over anbefalt nivå.

Kvikksølvinnholdet i torsken i Indre Oslofjord har tilsynelatende steget fra 80-tallet fram til i dag. Men de siste ti årene er det vanskelig å vise til noen trend. Det er mye svingning i innholdet, men hvorfor det er slik, kan ikke forskerne si med sikkerhet.

Dumpet to tonn forurenset masse i fjorden

I 2010 ble Norges Geotekniske Institutt (NGI) og Secora dømt i Oslo tingrett for ulovlig dumping av giftige masser ved Malmøykalven i Oslofjorden. Over to tonn med forurenset masse, deriblant kvikksølv, ble dengang dumpet i sjøen. NGI anket dommen og ble frikjent i en høyere instans. Den nyeste rapporten fra Norsk institutt for vannforskning (NIVA) gir ingen svar på om giftdumpingen har hatt noe å si for kvikksølvinnholdet i torsken.

– Jeg forstår at folk vil ha et svar, et ja eller et nei, men dette er komplekse saker. Det er mye som virker inn på resultatet, sier Norman Green.

Han er prosjektleder ved NIVA og hovedforfatter bak rapporten Miljøgifter i norske kystområder 2016 (MILKYS), som er finansiert av Miljødirektoratet og nettopp publisert. Han kaller rapporten et bredpenslet overblikk over tilstanden langs hele norskekysten. Et utgangspunkt for videre studier.

Noen fisk mer eksponert for kvikksølv

Norman Green fra NIVA er hovedforfatter for rapporten. Foto: NIVA.
Norman Green fra NIVA er hovedforfatter for rapporten. Foto: NIVA.

– Vi vet for eksempel ikke sikkert årsaken til at det er store individuelle forskjeller på kvikksølvinnhold fra fisk til fisk. Det vi vet, er at større fisk inneholder mer miljøgifter enn ung fisk, fordi miljøgiftene hoper seg opp i kroppen. Hvorfor vi finner individuelle forskjeller som ikke er relatert til størrelse, vet vi ikke. Det kan være at noen fisk har blitt mer eksponert for kvikksølv enn andre. Det kan også ha noe med det spesielle individets matvaner å gjøre, sier Green.

NIVA har tatt prøver fra torsk og blåskjell i Indre Oslofjord siden 1984. Blåskjellmålingene fra Oslos havnebasseng er hentet fra Akershuskaia og Gressholmen. Torsken er hentet fra dypt vann utenfor Steilene ved Nesodden.

Mattilsynet anbefaler på sine nettsider ikke å spise blåskjell fra Indre Oslofjord. MILKYS-undersøkelsen viser ingen økning av kvikksølv i blåskjell fra Oslos havnebasseng de siste årene.

Fant ikke en eneste liten torsk

Havforskningsinstituttet gjør undersøkelser med strandnot i Indre Oslofjord. Disse undersøkelsene viser at det er en dårlig rekruttering til torskebestanden. I 2014 ble det ikke funnet en eneste liten torsk.

Størrelsen på fisken teller, sier NIVA-forsker Anders Ruus. Foto: NIVA
Størrelsen på fisken teller, sier NIVA-forsker Anders Ruus. Foto: NIVA

– Torsken vi undersøker er mellom 30 og 70 centimeter. Siden vi begynte overvåkningen har vi stadig fanget litt større og eldre fisk. Noe av dette kan skyldes at torskebestanden i Oslofjorden de siste årene har ligget på et historisk lavt nivå. Det kan kanskje forklare noe av økningen av kvikksølvinnhold i torskefiletene. Korrigerer vi målingen opp mot fiskens lengde, blir ikke økningen så stor, sier forsker Anders Ruus hos NIVA.

Ingen økning av kvikksølvinnhold spores i torsken fra dypet utenfor Steilene de siste ti årene.

Har gitt opp torskefisket

Sportsfisker Svein Erik Pedersen bruker mange timer ute på sjøisen hver vinter. Han forteller at det har vært veldig lite torsk å få de seneste årene. Dessuten har kvaliteten på fisken vært dårlig.

– Vi har egentlig gitt opp torskefisket i Oslofjorden. Kameraten min, Dong, var 16 turer på fjordisen i fjor og fikk kun seks torsk. Når han ikke får fisk, er det få eller ingen andre som får noe. Torsken har dessuten lite og vassent kjøtt. Det er ikke fisk som er egnet til mat. Da fisker vi heller sei og kanskje sjøørret, sier Pedersen.

Mer kvikksølv i torsken

Den ferske rapporten fra NIVA viser at nivåene for mange miljøgifter er nedadgående. Det er hovedtrenden for norskekysten. Det finnes dessverre unntak, og ett av unntakene er indre Oslofjord. Det er særlig kvikksølvforekomstene i torsk som øker.

Torsk fra indre Oslofjord har en konsentrasjon av kvikksølv i kjøttet som er opptil 10 ganger høyere enn referanseverdien. Fisk fra ytre Oslofjord har en konsentrasjon tilsvarende to til fem ganger referanseverdien forskerne bruker.

– Kvikksølv er et grunnstoff som naturlig finnes i jordskorpa. Økende nedbør med større avrenninger til fjorden kan også spille en rolle her, sier Norman Green og Anders Ruus.

Nedfall og bruk av kvikksølv er mindre nå enn tidligere, allikevel øker altså kvikksølvinnholdet i Oslo-torsken.

Powered by Labrador CMS