Anders B. Bisgaard og Daniel Andersen har barna sine i Thor Olsens barnehage på Sandaker. Nå uttrykker de misnøye med opplegget for bydel Sagenes barnehager i sommer.
Anders B. Bisgaard og Daniel Andersen har barna sine i Thor Olsens barnehage på Sandaker. Nå uttrykker de misnøye med opplegget for bydel Sagenes barnehager i sommer.

Anders (42) og Daniel (40) er opprørte over sommerplanen for barnehager i bydel Sagene

— Vi er opprørte over å få beskjed om sommerferien først nå i midten av april. Vi synes beskjeden kommer sent, og at den knappe fristen på en uke til å melde inn behov er for kort, når det plutselig blir stengt en ekstra uke. Informasjonen fremstår som uklar, forvirrende og utilstrekkelig.

Publisert

Det sier Anders B. Bisgaard (42) og Daniel Andersen (40), begge pappaer til to barn hver, mellom ett og fire år. Barna har plass i Thor Olsens barnehage, like ved Nordpolen skole på Sandaker.

Den 13. april sendte bydel Sagene ut beskjed om at alle barnehager i sommer vil holde stengt i fire uker, istedenfor tre som vanlig.

Opprørte over rundskriv

— Frist for å svare på når man vil ha ferie: én uke. Vanligvis har det vært et lokalt tilbud i nærmiljøet for de som har behov for barnehage, i et samarbeid barnehagene imellom. I år derimot vil det, som det framgår av brevet, bare være én barnehage åpen i hele bydel Sagene, gjennom alle disse fire ukene, påpeker Bisgaard.

Både Andersen og Bisgaard synes det fremstår som en lite koronatilpasset og egnet løsning å samle barn fra alle de stengte barnehagene. Det er heller ikke uproblematisk å skulle sende en ettåring til en fremmed barnehage, uten de menneskene barnet er vant til.

— Vi har prinsipielle betenkeligheter og ble opprørte over papirskrivet vi fikk utdelt i barnehagen, som heller ikke inneholder opplysninger i samsvar med det bydelen har lagt ut på nett om ferieavviklingen til sommeren, hevder de to.

— Opprørt

Begge har snakket med foreldre og foresatte til andre barnehagebarn i bydel Sagene, og har inntrykk av at mange deler oppfatningene deres og er bekymret for sommerløsningene for barna.

— En forelder i vår barnehage var opprørt og skrev til bydelen for å klage. Han fikk visstnok blant annet til svar at de beklaget at beskjeden kom «noe sent» og at det var fordi ansatte ikke hadde fått tatt ut nok ferie i år.

I rundskrivet til foresatte beklager barnehageledelsen også at brevet ikke samsvarer med det som står på nett.

— Det er ikke korrigert på nett av den grunn. Informasjonen er bare formidlet via disse lappene, ikke i epost eller andre former for kommunikasjon. Det er underkommunisert av barnehagene og ikke nevnt eksplisitt i noen sammenhenger.

Vil gi sommertilbud til alle barn

De aller fleste barnehagene i bydel Sagene vil holde stengt fire uker i juli, én uke mer enn vanlig i et normalår. Den omstridte uka er uke 27, 5. til 12. juli. Opplegget for sommeren er preget av koronaårets smitteverntiltak, og de følgene covid-19 har hatt for de ansatte og driften av barnehagene.

— Men bydelen vil som før gi tilbud om sommeråpent til alle som har behov for det, i alle de fire ukene, forsikrer barnehagesjef i bydel Sagene, Sissel Dahl Løw.

Hun forteller at bydelen kommer til å holde åpent for alle barn som har behov, enten det da blir nødvendig å holde én eller flere av de de 20 kommunale barnehagene åpne. Flere barnehager har også tidligere samarbeidet i juli.

Bydel Sagene har 20 kommunale barnehager. Av disse er det i utgangspunktet at bare én barnehage skal være åpen for barn som trenger plass i fire uker i juli, men hvilken er ikke bestemt.
Bydel Sagene har 20 kommunale barnehager. Av disse er det i utgangspunktet at bare én barnehage skal være åpen for barn som trenger plass i fire uker i juli, men hvilken er ikke bestemt.

— Vi følger og vil selvsagt også i sommer følge med på de pålagte smitteverntiltakene som til enhver tid gjelder. Det samme gjelder krav om bemanning og pedagogisk tilbud i tråd med barnehageloven, fastslår Løw, som forteller at hun er urolig for å ikke ha tilstrekkelig bemanning på bakgrunn av ferie og annet fravær til høsten når pandemien forhåpentlig er over.

— Den ekstra uken med sommerordning for barna kommer som konsekvens av behovet for å ta igjen deler av ferieavviklingen for ansatte som har stått på og ikke har kunnet ta ut ferie som normalt gjennom forrige år og dette, og som følge av pandemien.

— Dersom vi kommer i en situasjon der ansatte sitter igjen med mye ferie vil det påvirke barnehagehverdagen når vi starter opp et nytt barnehageår. Vi trenger stabile, gode og faste ansatte for å tilrettelegge for gode og trygge dager når vi har fulle barnegrupper.

Tilpasser sommeren

Bydelen har 20 kommunale barnehager, hvis en regner den største, Margarinfabrikken med rundt 500 barn, som én, og et titalls privatdrevne barnehager. De sistnevnte holder helt lukket i to-tre uker i juli , og stiller ifølge Løw krav om at alle barna tar ut tre uker sammenhengende ferie). De har ikke et alternativt sommertilbud.

— De gir ikke noe som helst sommertilbud. Vi har et tilbud i de kommunale barnehagene. Av om lag 1500 barnehagebarn i bydelen, er det vanligvis et fåtall som har bedt om plass i ferietiden i juli. Vi regner med at det blir få i år også, men uansett skal vi tilpasse tilbudet, slik at vi verken bemanner med for få eller for mange i forhold til antall barn, opplyser Løw.

— Dårlig start på lang høst

Anders og Daniel viser til at mange allerede har planlagt og tatt ut ferie, og dessuten brukt opp feriedager til barnepass og annet gjennom koronaåret.

Barnehagene i bydel Sagene holder stengt i en uke mer enn vanlig i ferietida denne sommeren.
Barnehagene i bydel Sagene holder stengt i en uke mer enn vanlig i ferietida denne sommeren.

— Nå risikerer vi og mange og måtte se fram til en lang og dårlig høst uten ferie til gode, etter et slitsomt år med barna hjemme og på hjemmekontor i lange perioder. Brevet fra bydel Sagene er ikke begrunnet med koronatiltakene, men det er skremmende hvis myndighetene bruker pandemien for å bryte med vanlige normer, og skremmende hvis vi ikke reagerer fordi vi er så vant til at livene våre er satt under administrasjon.

— Denne brå beskjeden midt i april skaper problemer for mange: noen har tatt ut flere uker ferie allerede, i forbindelse med planleggingsdager, vinterferie og påske, mens andre ikke får fire uker sammenhengende ferie av arbeidsgiver. Man har bare krav på tre. De som får til å ta ut fire uker sammenhengende, har ikke noe igjen til høsten, med mindre man ikke har tatt ut noe ferie til nå, minner Bisgaard om.

Tok opp saken i samarbeidsmøte

Onsdag kveld holdt barnehagesjefen et digitalt møte med et titalls foreldrerepresentanter fra bydelens barnehager, der nettopp samarbeid om barnas ve og vel var tema, også ordningen for sommeren 2021 og brevet de foresatte har fått om løsningene for sommeravviklingen.

— Det ble ikke gitt uttrykk for noe misnøye i møtet, heller ikke om innholdet i brevet til foreldre og andre foresatte.. Tvert i mot, vi hadde en tett og god dialog, fikk mange gode innspill og møtte forståelse for de tiltak vi har iverksatt. Møtet munnet ut i at vi skal forsterke det tette samarbeidet mellom barnehage og foresatte, framholder barnehagesjefen.

Hun nøler ikke med å understreke at informasjonen alltid kan bli bedre, men at det i koronatiden har vært vanskeligere å formidle tilstrekkelig oppdatert informasjon på grunn av de stadige endringene i smitteverntiltak og konsekvensene av disse for barna og medarbeidere i barnehagene.

— Får alt de trenger av informasjon

— Nå vil alle barnehagestyrerne få all den informasjon de trenger for å være trygge på at de kan håndtere det store behovet foreldre og foresatte har for å vite hvordan de skal forholde seg fremover i tid.

Barnehagesjef i bydel Sagene, Sissel Dahl Løw, er bekymret for tida etter pandemien, men ikke for sommerukene med sommerstengte og ferieåpne barnehager.

VårtOslo har nylig utviklet en app for avisen. iPhone-brukere kan laste ned appen i App Store. Alle andre brukere kan laste den ned i Google Play.

Powered by Labrador CMS