Tillitsvalgte i ambulansetjenesten i Oslo, Vegard Rødningsby (tv) og Morten Marthinsen mener at det må tas hensyn til utrykningsjøretøyene når gravearbeidene i byen planlegges. Foto: Anders Høilund
Tillitsvalgte i ambulansetjenesten i Oslo, Vegard Rødningsby (tv) og Morten Marthinsen mener at det må tas hensyn til utrykningsjøretøyene når gravearbeidene i byen planlegges. Foto: Anders Høilund

Gravearbeider og stengte gater skaper trøbbel for ambulansen. Oslo kommune tar selvkritikk

Ambulansepersonell mener summen av alle graveprosjektene gjør tilgjengeligheten for dårlig i Oslo sentrum. Oslo kommune innrømmer at de ikke har vært gode nok til å se helheten.

Publisert

Ambulanser og andre utrykningskjøretøy sliter med å komme fram i Oslo. Gravearbeider i forbindelse med nye trikkeskinner og vannledninger gir stengte gater. Mange steder har ikke bilister noe sted å svinge unna når ambulansen kommer med hylende sirener.

VårtOslo er med ambulansetjenesten på en rundtur i Oslos sentrumsgater.

— Ikke bare er mange sentrale gater stengt, men det har blitt trangere i de gatene som fortsatt er åpne. En gang slo jeg av blålyset. Det gikk fortere å sige med trafikken enn å vente på at bilene skulle komme seg til siden, sier paramedic i ambulansetjenesten i Oslo, Morten Marthinsen, som også er tillitsvalgt i Fagforbundet.

Etterlyser plan og å bli tatt på alvor

Marthinsen og ambulansearbeider Vegard Rødningsby, tillitsvalgt i Delta, etterlyser en plan som kunne sikret bedre tilgang for utrykningskjøretøyer. De mener det virker som om nødetatene ikke har fått være med å legge opp løpet for utskiftinger av trikkeskinnene i byen.

— Vi forstår at det trengs en oppjustering av trikkeskinnene, og vi er ikke imot at det tilrettelegges for sykkel i byen. Men det må også legges til rette for at vi kan komme fram og gjøre jobben vår. Nå opplever vi daglig at vi bruker lenger tid på oppdragene på grunn av gravearbeidene i sentrum, sier Rødningsby.

— Brannvesenet uttrykte bekymring over alle omkjøringer og stengte gater i sentrum allerede i fjor høst. Vi føler at deres bekymring bare ble skjøvet til side, sier Marthinsen.

Når det er kork, kommer ikke bilene seg unna når ambulansen kommer. Foto: Anders Høilund
Når det er kork, kommer ikke bilene seg unna når ambulansen kommer. Foto: Anders Høilund

Stadig trangere i gatene

Det har hendt at ambulansen har mottatt klager for å ha kjørt inn på en stengt vei.

— Vi blir bedt om å ha alternative kjøreruter klare, men de alternative rutene tar lenger tid eller kan bli sperret, sier Rødningsby.

Når deler av Sentrum skal være bilfritt, betyr det at de bilene som er igjen blir presset sammen på færre veier. Sykkelfelt og varelevering til forretninger gjør at det blir trangere å komme fram for ambulanser og brannbiler.

En labyrint på Grünerløkka

Turen vår med ambulansen er en sightseeing over sperrede gater og innkjøring forbudt-skilt. Storgata, Hausmannsgate, Thorvald Meyers gate, Schleppegrells gate og Toftes gate har alle veisperringer.

Hit, men ikke lenger. I Seilduksgata ved Birkelunden må ambulansen snu. Både vest og nord for Birkelunden er det stengte gater. Det er en labyrint å komme seg ut fra Grünerløkka. Foto: Anders Høilund
Hit, men ikke lenger. I Seilduksgata ved Birkelunden må ambulansen snu. Både vest og nord for Birkelunden er det stengte gater. Det er en labyrint å komme seg ut fra Grünerløkka. Foto: Anders Høilund

Til slutt stanget vi i sperringen i krysset Seilduksgata og Toftes gate.

— Det største problemet her er å finne tilbake. Det er en labyrint, og vi må ty til trange smågater for å komme tilbake til legevakten i Storgata, sier Rødningsby.

Med solid lokalkunnskap tok Morten Marthinsen oss tilbake via blant annet Fossveien, Helgesensgate og Korsgata.

Bymiljøetaten innrømmer mangler

Bymiljøetaten svarer VårtOslo at de tar ambulansetjenestens bekymringer på alvor.

— Utrykningskjøretøyer skal komme frem, og vi tar disse bekymringene på alvor. Vi vet at det er utfordringer med framkommeligheten enkelte steder i byen. Selv om dette på sikt kommer byen til gode, er det utvilsomt en påkjenning både for de som bor i området, de som reiser gjennom og, ikke minst, de som står for beredskapen i Oslo, skriver kommunikasjonsdirektør Richard Kongsteien i en e-post.

— Den store utfordringen for byen er at det er mange aktører, både offentlige og private. Summen kan skape utfordringer. Vi må i større grad vurdere fremkommeligheten i et område når vi som vei-eier vurderer tillatelse og adgang til anleggsarbeid og gravetillatelser, skriver Kongsteien.

Storgata har vært en utrykningsgate. Nå blir nye trikkeskinner lagt, og ambulansesjåføren må finne alternative ruter. Foto: Anders Høilund
Storgata har vært en utrykningsgate. Nå blir nye trikkeskinner lagt, og ambulansesjåføren må finne alternative ruter. Foto: Anders Høilund

Bymiljøetaten vil ta kontakt

Kongsteien mener bymiljøetaten har en god dialog med Oslo brann- og redningsetat.

— Brannvesenet har de største kjøretøyene, og vi har lagt til grunn at koordineringen med Oslo Brann- og redningsetat gir god tilgang for alle utrykningstjenestene. Det vi kanskje ikke har fått til godt nok, er å få ut strukturert informasjon om endring i kjøremønster til de andre blålys-aktørene. Dette skal vi jobbe for å få til bedre.

Bymiljøetaten synes det er det er bra med tilbakemeldingen fra ambulansen i Oslo.

— Vi vil gjerne bidra til at ambulansen får enda bedre informasjon om endringer av utrykningstraseer. Vi forstår at ambulansetjenesten kan ha andre behov enn brannvesenet og tar nå kontakt for en direkte dialog med dem, sier bymiljøetatens kommunikasjonsdiektør.

Powered by Labrador CMS