Flere kilder i viktige posisjoner hos AMK-sentralene i Oslo og Innlandet oppgir at de er bekymret for manglende trening dersom AMK-sentralen i Oslo evakueres. Illustrasjonsfoto: Terje Pedersen / NTB scanpix
Flere kilder i viktige posisjoner hos AMK-sentralene i Oslo og Innlandet oppgir at de er bekymret for manglende trening dersom AMK-sentralen i Oslo evakueres. Illustrasjonsfoto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Personale som skal ta imot nødsamtaler mangler opplæring

Innlandets sentral tar over beredskapen dersom AMK-sentralen i Oslo må evakuere. Men de ansatte her har verken kompetanse eller opplæring.

Publisert Sist oppdatert

Det sier flere kilder i viktige posisjoner hos AMK-sentralene i Oslo og Innlandet til NRK.

– Vi tør ikke forestille oss at det kan skje. Ingen har den nødvendige kompetansen og opplæringen til å kunne håndtere noe så stort, forteller en av NRKs kilder, som sitter i en sentral posisjon i ett av AMK-distriktene.

Liv kan gå tapt

Ifølge NRK tar det minst 30 minutter for de 15 Oslo-ansatte å flytte til sin reservesentral. Det betyr at sentralen i Innlandet, som regel er bemannet med fire personer, må overta. De er vant til langt færre samtaler – og mottok i underkant av 44.000 nødsamtaler i fjor, mens Oslo mottok over 200.000 nødsamtaler.

Oslo-sentralen har aldri evakuert, men leder Ola Yttre i Ambulanseforbundet sier til NRK at manglende trening kan gjøre at folk i nød ikke får nødvendig helsehjelp og frykter at liv kan gå tapt.

Forventer krisetrening

Sindre Mellesmo, leder ved AMK i Oslo, sier til kanalen at de erkjenner at dette er noe de burde ha trent på.

Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) sier at han forventer at de trenes på aktuelle scenarioer knyttet til ulike beredskapssituasjoner.