På Frogner var det i 2020 færrest førstegangskjøpere som kjøpte bolig sammen med andre.
På Frogner var det i 2020 færrest førstegangskjøpere som kjøpte bolig sammen med andre.

Stadig flere flytter fra Oslo. Samtidig har det blitt litt enklere å kjøpe bolig alene

– Mange trekker til nabokommunene hvor prisnivået er lavere og tilgangen på boliger er bedre. Pandemien har forsterket denne tendensen, sier administrerende direktør i Norges eiendomsmeglerforbund.

Publisert

Under koronapandemien har det vært flere som har flyttet fra enn til Oslo.

Det gjelder for førstegangskjøpere og ved kjøp av sekundærbolig. Utviklingen kan settes i sammenheng med sterk boligprisvekst kombinert med høye prisnivåer.

Ikke minst har restriksjonene vært av betydning, ifølge Carl O. Geving, som er administrerende direktør i Norges eiendomsmeglerforbund.

– Nedstengningen har bidratt til at flere har flyttet ut. Folketallet i Oslo har også stoppet opp, blant annet på grunn av lavere arbeidsinnvandring.

Færre førstegangskjøpere

Carl O. Geving beskriver emigrering ut av byen, både av økonomiske og familiære hensyn.
Carl O. Geving beskriver emigrering ut av byen, både av økonomiske og familiære hensyn.

I tre rapporter utarbeidet av Samfunnsøkonomisk analyse AS, Norges eiendomsmeglerforbund og Ambita, lansert like før jul, bemerkes det at antall førstegangskjøpere på landsbasis har økt sammenhengende siden 2017.

Veksten var imidlertid klart avtagende i Oslo i fjor. Til gjengjeld fant det sted en tydelig økning i antall førstegangskjøpere i kommunene rundt byen.

– Oslo har landets høyeste kvadratmeterpriser og lavt utbud av ett- og toromsleiligheter innenfor økonomisk rekkevidde for mange førstegangskjøpere. Derfor trekker mange til nabokommunene hvor prisnivået er lavere og tilgangen på boliger er bedre. Pandemien har forsterket denne tendensen, sier Geving.

Fra sterk til lav prisvekst

Når boligprisene er så høye at de vanskeliggjør for mange å kjøpe sin første bolig, kan det føre til at flere førstegangskjøpere velger å kjøpe sammen med andre for å få innpass i boligmarkedet. Selv om samkjøperandelen i Oslo har vært stabil over tid, har det også vært perioder med variasjoner.

Mot slutten av 2020 var det en markant økning, hvilket henger sammen med den spesielt høye boligprisveksten i Oslo etter koronautbruddet. I løpet av fjoråret gikk det tilbake til nivået før pandemien.

Geving henviser til en endring i prisveksten for å forklare.

– Oslo har gått fra sterk prisvekst i 2020 til lav prisvekst i 2021, og det har blitt litt enklere for énpersonshusholdninger å kjøpe bolig i hovedstaden.

Forskjeller innad i Oslo

I 2020 fant man den høyeste andelen samkjøpere i de ytre bydelene, der Vestre Aker toppet statistikken. 77 prosent av førstegangskjøperne kjøpte sammen med andre. Også bydel Bjerke skilte seg ut med en høy andel samkjøpere.

I indre by vest var tallet klart lavest, og særlig på Frogner, med kun 52 prosent.

– De unge, både single og par uten barn, vil gjerne bo mest mulig sentralt med tilgang på alle byens fasiliteter. Dette endrer seg når unge stifter familie. De fleste vil da ha mer plass og omgivelser som passer bedre for en barnefamilie. De som ikke har råd til en større bolig innenfor Oslo grenser, flytter som regel til en nabokommune. Mønsteret varierer med prisutviklingen, sier Geving.

Powered by Labrador CMS